Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022

RISHI SUNAK - Ὁ κλάδος FinTech τοποθέτησε ἕναν ἔμπιστο ἄνθρωπο στήν ἡγεσία τῆς Βρεταννικῆς Κυβερνήσεως. Πεῖνα καί ἐρήμωσις πιθανώτατα!


 https://lilianeheldkhawam.com/2022/11/03/lindustrie-de-la-fintech-a-place-un-homme-de-confiance-a-la-tete-du-gouvernement-britannique-famine-et-depopulation-probables-vincent-held/

AT DAVOS FORUM : 

https://youtu.be/CoCYYVmDbMU

 ἀπὸ τὸν Vincent Held.

Ὁ Rishi Sunak, ὁ Βρετανὸς πρωθυπουργός, εἶναι πρώην ὑπάλληλος τῆς Goldman Sachs καὶ περήφανος σύζυγος τῆς κληρονόμου τοῦ ἱδρυτὴ τῆς Infosys, τοῦ ἑταίρου τῶν κεντρικῶν τραπεζιτῶν στὴν ἀνάπτυξη ψηφιακῶν κεντρικῶν νομισμάτων. Ἡ Infosys ἀναπτύσσει ἐπίσης τὸ metaverse. Ἡ ἑταιρεία ἀποτελεῖ ἔτσι ἕναν ἀπὸ τοὺς βασικοὺς ἄξονες τοῦ Νέου Κυβερνοκόσμου ποὺ φιλοξενεῖ cyborgs1. Liliane Held-Khawam

Πρόλογος

Αὐτὸ τὸ ἄρθρο διαγράφηκε ἐντελῶς ὅταν ἀναρτήθηκε στὸ διαδίκτυο!

Μὲ τὴν συγγνώμη μου, ἡ ὁποία εἶναι πέρα ἀπὸ τὸν ἔλεγχό μου. 

Καλὸ βράδυ!

Χρειαζόμαστε μιὰ "ἐκστρατεία στρατιωτικοῦ τύπου"! Καὶ μάλιστα σὲ "κατάσταση πολέμου"! Ὅλα αὐτὰ γιὰ νὰ "σώσουμε τὸν πλανήτη"!

Γνωρίζουμε τὸ ἀπόλυτα πολεμικὸ ὕφος μὲ τὸ ὁποῖο ὁ ολοκαίνουργιος βασιλιᾶς τῆς Ἀγγλίας προτρέπει τοὺς πάντες, ἐδῶ καὶ μερικὰ χρόνια, νὰ "μειώσουν τὶς ἐκπομπὲς" διοξειδίου τοῦ ἄνθρακα. Αὐτὸ γίνεται γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς "κλιματικῆς ἀλλαγῆς", ὅπως θὰ ἔχετε καταλάβει.

Αὐτὴ ἡ περιβαλλοντικὴ δέσμευση εἶναι πολὺ στὸν ἀέρα αὐτὴ τὴ στιγμὴ καὶ σαφῶς δὲν δυσαρεστεῖ ὁρισμένους διεθνεῖς ἐπιχειρηματικοὺς κύκλους. Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2020, ὁ τότε πρίγκιπας τῆς Οὐαλίας τιμήθηκε ἀπὸ τὸ Φόρουμ τοῦ Νταβὸς ὡς φορέας ἑνὸς "ζωτικοῦ μηνύματος γιὰ τὴ διάσωση τοῦ πλανήτη". Τίποτα λιγότερο! Στὸν μελλοντικὸ Κάρολο Γ' δόθηκε ἀκόμη καὶ ἕνα στέμμα στὰ χρώματα τῶν 17 "στόχων βιώσιμης ἀνάπτυξης" τῆς Ἀτζέντας 2030 τοῦ ΟΗΕ. Οἱ στόχοι αὐτοὶ περιλαμβάνουν, φυσικά, τὴν ἀναπόφευκτη "προστασία τοῦ κλίματος".

Λίγους μῆνες ἀργότερα, ὁ ἴδιος Rishi Sunak ἐμφανίστηκε στὴ μοιραία COP26, δηλώνοντας τὴ φιλοδοξία τοῦ νὰ καταστήσει τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο "τὸ πρῶτο χρηματοπιστωτικό κέντρο ποὺ εὐθυγραμμίζεται μὲ "μηδενικὲς καθαρὲς ἐκπομπές"".

Ἡ ἀνάληψη τοῦ βρετανικοῦ στέμματος ἀπὸ τὸν Κάρολο Γ' καὶ ἡ ἀνάληψη τῆς ἡγεσίας τῆς βρετανικῆς κυβέρνησης ἀπὸ τὸν Ρίσι Σουνάκ μέσα σὲ λίγες ἑβδομάδες προμηνύει μιὰ ἄνευ προηγουμένου φτωχοποίηση τῆς πρώην αὐτοκρατορίας, ἡ ὁποία ἔχει ἤδη ὑποβαθμιστεῖ ἀπὸ τὶς χρηματοπιστωτικές ἀγορὲς στὴν κατηγορία τῶν "ἀναδυόμενων οἰκονομιῶν"...

Μὲ τοὺς ἡγέτες τῆς χώρας νὰ φαίνεται ὅτι βρίσκονται στὰ πρόθυρα νὰ κηρύξουν πόλεμο στὰ "ὀρυκτὰ καύσιμα", τὸ κρέας καὶ πολλὰ ἄλλα τρόφιμα, προϊόντα καὶ δραστηριότητες ποὺ θεωροῦνται ὕποπτα ὅτι "βλάπτουν τὸ κλῖμα", ἑκατομμύρια Βρετανοὶ βρίσκονται τώρα ἀντιμέτωποι μὲ τὸ δίλημμα "θερμότητα ἢ φαγητό"! Ὁ πρώην πρωθυπουργὸς Γκόρντον Μπράουν προβλέπει ἤδη τὴν ἐπιστροφὴ μιᾶς "ντικενσιανής" κοινωνίας...

Στὴν πραγματικότητα, εἶναι κοινὴ γνώση ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Μάλθους (ὁ ἴδιος Ἄγγλος!) καὶ τοῦ περίφημου δοκιμίου τοῦ 1798 "Περὶ τῆς ἀρχῆς τοῦ πληθυσμοῦ", ὅτι ἡ ἐξαθλίωση (γιὰ νὰ μὴν ποῦμε ἡ πείνα) εἶναι ἕνας ἰσχυρὸς παράγοντας μείωσης τῆς γεννητικότητας - καὶ ἑπομένως συμπίεσης τοῦ πληθυσμοῦ.


https://www.infosys.com/about.html


https://en.wikipedia.org/wiki/Infosys


"Ἕνας ἄνθρωπος ποὺ γεννιέται σὲ ἕναν κόσμο ἤδη κατειλημμένο, ἂν ἡ οἰκογένεια τοῦ δὲν ἔχει τὰ μέσα νὰ τὸν θρέψει ἢ ἂν ἡ κοινωνία δὲν ἔχει ἀνάγκη τὴν ἐργασία τοῦ, αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος, λέω, δὲν ἔχει κανένα δικαίωμα νὰ διεκδικήσει ὁποιοδήποτε μερίδιο τροφῆς: εἶναι πραγματικὰ πάρα πολὺ στὴ γῆ. Στὸ μεγάλο συμπόσιο τῆς φύσης δὲν ὑπάρχει θέση γι' αὐτόν. Ἡ φύση τὸν διατάζει νὰ φύγει...". (Ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ προαναφερθὲν βιβλίο στὸ ὁποῖο ὁ συγγραφέας - ἕνας Ἀγγλικανὸς κληρικός, πρέπει νὰ σημειωθεῖ - ἐκθέτει τὶς πεποιθήσεις τοῦ σχετικὰ μὲ τὴν ἀξία τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς) Τώρα, αὐτὴ ἡ ἀποφασιστικὰ (καὶ ἀκόμη καὶ βάναυσα) αντι-γεννητική προσέγγιση εἶναι ἀπόλυτα σύμφωνη μὲ τὶς κλιματικὲς ἀνησυχίες τῶν ολιγαρχών τοῦ Νταβὸς μᾶς! Στὴν πραγματικότητα, ὅπως εἴχαμε τὴν εὐκαιρία νὰ ἐπισημάνουμε στὸ ἄρθρο μᾶς Civilisation in Crisis (2020):

Αὐτὸ μᾶς δίνει τὴν εὐκαιρία νὰ ξεκαθαρίσουμε τὰ πράγματα, ἐπισημαίνοντας τὸ προφανὲς: οἱ πρόσφατες προειδοποιήσεις τῶν μέσων ἐνημέρωσης ποὺ μᾶς καλοῦν νὰ "μειώσουμε τὸν παγκόσμιο πληθυσμὸ" γιὰ νὰ "σώσουμε τὸν πλανήτη" ἀφοροῦν στὴν πραγματικότητα κυρίως τὶς δυτικὲς χῶρες! Αὐτὸ ἐξηγοῦσε ἡ καθημερινὴ ἐφημερίδα Le Monde τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2010:

"Ὁ ΟΗΕ] ἔχει δηλώσει [...] ὅτι ἡ ὑπερθέρμανση τοῦ πλανήτη μπορεῖ νὰ περιοριστεῖ μόνο μὲ μιὰ μαζικὴ μείωση τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ. [...] Αὐτὸ σημαίνει ὅτι τὸ ποσοστὸ γεννήσεων πρέπει νὰ μειωθεῖ στὶς χῶρες ὅπου εἶναι ὑψηλότερο, δηλαδὴ στὶς ἀναπτυσσόμενες χῶρες; Ὄχι ἀπαραίτητα [...] κάθε μωρὸ ποὺ γεννιέται στὶς ΗΠΑ εἶναι ὑπεύθυνο γιὰ [5 φορὲς περισσότερες ἐκπομπὲς CO2] ἀπὸ ἕνα [κινεζικὸ] μωρὸ καὶ 91 φορὲς περισσότερες ἀπὸ ἕνα παιδὶ ποὺ [γεννιέται] στὸ Μπαγκλαντές".

Στὸ ἴδιο πόνημα, σημειώσαμε πολὺ πρὶν ἀπὸ τὰ πρόσφατα κύματα ἀνεξήγητης ἀκόμη ὑπερβάλλουσας θνησιμότητας καὶ ἀπονεκρώσεων:

"Τὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ καὶ τὰ Ἡνωμένα Ἔθνη ἐργάζονται ἔτσι σὲ δύο συμπληρωματικοὺς ἄξονες: 1) μείωση τῶν γεννήσεων καὶ 2) αὔξηση τῆς θνησιμότητας".

Μιὰ ἐξέλιξη ἡ ὁποία, τοὐλάχιστον ὅσον ἀφορᾶ τὴν ὑπερβολικὴ θνησιμότητα, δὲν φαίνεται νὰ εἶναι ἐντελῶς ἄσχετη μὲ τὴν ἐκστρατεία "ἐμβολιασμοῦ κατὰ τῶν κολοβακτηριδίων" ποὺ τόσο ἐπιθετικὰ προωθεῖται ἀπὸ τὸ πολιτικὸ σύστημα καὶ τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης. Ἡ +55% (!) ὑπερβολικὴ θνησιμότητα ποὺ παρατηρήθηκε στὴν Ἰσλανδία τὸν Ἰούλιο, γιὰ παράδειγμα, δύσκολα μπορεῖ νὰ ἐξηγηθεῖ ἀπὸ τὸ "κῦμα καύσωνα" τοῦ περασμένου καλοκαιριοῦ (ὡστόσο αὐτὴ εἶναι ἡ κύρια ἐξήγηση ποὺ δίνει ἡ τηλεόραση BFM γιὰ νὰ κατανοήσει αὐτὸ τὸ "μυστηριῶδες" φαινόμενο...).

Αὐτὸ θὰ μποροῦσε νὰ ἐξηγήσει τὴν ἐνθουσιώδη ὑποταγὴ τοῦ νέου Βρετανοῦ ἡγέτη στὸ σχέδιο τῆς "Μεγάλης Ἐπαναφορὰς" ποὺ δρομολογήθηκε ἀπὸ τὸ Νταβὸς στὴ "σπάνια εὐκαιρία" (σύμφωνα μὲ τὸν Klaus Schwab) ποὺ προσφέρει ἡ "πανδημία τοῦ covid-19":

"Δὲν ὑπάρχει ἐναλλακτικὴ λύση. Ἐὰν δὲν λάβουμε τὰ ἀπαραίτητα μέτρα γιὰ τὴν ἀνοικοδόμηση μὲ ἕναν πιὸ πράσινο, πιὸ βιώσιμο καὶ πιὸ περιεκτικὸ τρόπο, θὰ ἔχουμε ὅλο καὶ περισσότερες πανδημίες καὶ ὅλο καὶ περισσότερες καταστροφὲς ποὺ θὰ προκαλοῦνται ἀπὸ τὴν ἐπιτάχυνση τῆς ὑπερθέρμανσης τοῦ πλανήτη καὶ τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς. [Ἔχουμε ἕνα πρωτοφανὲς παράθυρο εὐκαιρίας [...] γιὰ νὰ πάρουμε τὸ μάθημα μᾶς καὶ νὰ ἐπανέλθουμε σὲ μιὰ πιὸ βιώσιμη πορεία. (Ὁμιλία τοῦ μελλοντικοῦ Καρόλου Γ' κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συνόδου κορυφῆς "The Great Reset", ποὺ διοργανώθηκε ἀπὸ τὸ Φόρουμ τοῦ Νταβὸς τὸν Ἰούνιο τοῦ 2020)

Πέρα ἀπὸ τὴν ἐξαγγελθεῖσα τριτοκοσμιοποίηση τοῦ Βασιλείου, ἡ ἔλευση τοῦ διωνύμου Sunak-Χάρλος Γ' θὰ μποροῦσε ἔτσι νὰ εἶναι ὁ προάγγελος μιᾶς μελλοντικῆς ἐντατικοποίησης τῶν μέτρων κοινωνικοῦ ἐλέγχου ποὺ εἶναι ἀπαραίτητα γιὰ τὴν ἄσκηση μιᾶς ὅλο καὶ λιγότερο εὐπαρουσίαστης "πολιτικῆς ὑγείας".

Infosys: Ἡ ἰνδικὴ Big Tech στὸ ἐπίκεντρο τῆς Μεγάλης Ἐπαναφορὰς Νομίσματος

Ὅπως γνωρίζουμε τώρα, ὁ Ρίσι Σουνάκ δὲν εἶναι ἁπλῶς ὁ νεοδιορισθείς Βρετανὸς πρωθυπουργός. Εἶναι ἐπίσης γαμπρὸς τοῦ Ἰνδοῦ δισεκατομμυριούχου Narayana Murthy, γνωστοῦ γιὰ τὴν ἵδρυση τοῦ ψηφιακοῦ κολοσσοῦ Infosys μὲ ἔδρα τὴ Βεγγάλη τὴ δεκαετία τοῦ 1980. Μιὰ ἑταιρεία ποὺ ἀπασχολεῖ "πάνω ἀπὸ 345.000 ἄτομα" σύμφωνα μὲ τὰ δικὰ τοῦ λόγια - καὶ ἡ ὁποία βρίσκεται τώρα στὸ ἐπίκεντρο τῆς ἀναδιοργάνωσης τῶν χρηματοπιστωτικών μᾶς συστημάτων!

Τὸ 2018, ἡ Infosys προχώρησε σὲ συνεργασία μὲ τὴν R3, μιὰ πολὺ μικρότερη ἑταιρεία (ποὺ ἱδρύθηκε τὸ 2015), ἡ ὁποία διαχειρίζεται τὴν "πλατφόρμα blockchain ἀνοικτοῦ κώδικα" Corda. Αὐτὸ εἶναι τὸ σύστημα ποὺ θὰ χρησιμοποιηθεῖ γιὰ τὴ λειτουργία τῶν μελλοντικῶν ψηφιακῶν νομισμάτων ὄχι μόνο τῆς Τράπεζας τῆς Ἰνδίας, ἀλλὰ καὶ τῶν κεντρικῶν τραπεζῶν τῆς Εὐρώπης, τῆς Γαλλίας, τῆς Ἑλβετίας, τοῦ Καναδᾶ, τῆς Αὐστραλίας, τῆς Ἰαπωνίας, τῆς Σουηδίας, τῆς Σιγκαπούρης, τοῦ Καζακστάν, τῆς Βραζιλίας καὶ τῆς Ἰνδονησίας, μεταξὺ ἄλλων.

Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2021, ὅταν ἦταν ἀκόμη ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου, ὁ Rishi Sunnak προώθησε αὐτὰ τὰ "ψηφιακὰ νομίσματα κεντρικῆς τράπεζας" (CBDC), τὰ ὁποία ἐπέβλεπε στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο σὲ συνεργασία μὲ τὴν Τράπεζα τῆς Ἀγγλίας:

"Τὰ ψηφιακὰ νομίσματα τῶν κεντρικῶν τραπεζῶν θὰ μποροῦσαν νὰ χρησιμοποιηθοῦν ὡς ψηφιακὸ χρῆμα. [Θὰ ἦταν] κάτι σὰν τὰ ψηφιακὰ χαρτονομίσματα ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ χρησιμοποιηθοῦν παράλληλα μὲ τὰ φυσικὰ χαρτονομίσματα καὶ κέρματα.

Αὐτὸ εἶναι ἕνα πολὺ ἐπίκαιρο ἐγχείρημα σήμερα (θυμηθείτε ὅτι ἡ "Μεγάλη Ἐπαναφορὰ" ἀναφερόταν ἀρχικὰ στὴν ἔννοια τῆς "νομισματικῆς ἐπαναφορὰς") καὶ μπορεῖ κάλλιστα νὰ ἐξηγήσει τὸν κάπως ταχὺ τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ὁ Ρίσι Σουνάκ προωθήθηκε στὴ θέση τοῦ πρωθυπουργοῦ ἀπὸ τὸ κόμμα τοῦ (πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι οἱ βουλευτὲς τῶν Τόρις δὲν τοῦ ἔβαλαν κανέναν ἀντίπαλο, παρόλο ποὺ ὑπῆρχαν ὄχι λιγότεροι ἀπὸ ὀκτὼ ὑποψήφιοι γιὰ νὰ διαδεχθοῦν τὸν Μπόρις Τζόνσον τὸν Ἰούλιο! Φαίνεται ὅτι αὐτὸ ἦταν μιὰ περίπτωση νὰ βεβαιωθοῦμε γι' αὐτό... καὶ νὰ ἐπιταχύνουμε λίγο τὰ πράγματα).

"Ἡ ἰνδικὴ κυβέρνηση ἀνακοίνωσε τὴν εἰσαγωγὴ τῆς "ψηφιακῆς ρουπίας" τοὺς ἑπόμενους μῆνες ὡς τὸ ψηφιακὸ νόμισμα τῆς κεντρικῆς τράπεζας τῆς χώρας (CBD). [...] Ἡ Infosys Finacle [ἡ θυγατρικὴ τοῦ ὁμίλου ποὺ ἐργάζεται στὴν πλατφόρμα R3/Corda] ἀξιοποιεῖ τὶς δυνατότητες τῆς γιὰ νὰ βοηθήσει νὰ γίνει πραγματικότητα αὐτὸ τὸ ὅραμα τῶν ψηφιακῶν νομισμάτων τῶν κεντρικῶν τραπεζῶν (CBDN)". ("Building MNBCs", Infosys Finacle, 2022) 

"Ὅλοι οἱ συμμετέχοντες [συμπεριλαμβανομένης τῆς R3/Corda] ἐπιβεβαίωσαν ὅτι ἡ προσφερόμενη λειτουργικότητα [...] θὰ ἐπέτρεπε στὰ συστήματα τοὺς [...] νὰ πραγματοποιοῦν πληρωμὲς σὲ [ψηφιακὰ] νομίσματα κεντρικῶν τραπεζῶν." (Τράπεζα τῆς Ἀγγλίας, Ἰούλιος 2018)

Σὲ κάθε περίπτωση, ἡ ἀποδεδειγμένη ἐγγύτητα μεταξὺ τοῦ νέου Βρετανοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ τῆς Infosys (στὴν ὁποία ἡ σύζυγος τοῦ φέρεται νὰ κατέχει μετοχὲς ἀξίας περίπου 700 ἑκατομμυρίων δολαρίων) δικαιολογεῖ μιὰ πιὸ προσεκτικὴ ἐξέταση τῶν δραστηριοτήτων αὐτῆς τῆς διακριτικῆς καὶ ἐκτεταμένης ἑταιρείας.

Μεγάλη Ἐπαναφορὰ (Μέρος 2): Χωρὶς μετρητά, κοινωνικὴ πίστωση καὶ παντοειδὴς ἐπιτήρηση στὸ μενού;

Πρῶτα ἀπ' ὅλα, ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ὁ Mohit Joshi, ὁ σημερινὸς πρόεδρος τῆς Infosys, εἶναι ἔνθερμος ὑποστηρικτὴς τῆς κατάργησης τῶν μετρητῶν. Σὲ ἕνα δημοσίευμα ποὺ δημοσιεύθηκε τὸν Αὔγουστο τοῦ 2020 ἀπὸ τὸ Φόρουμ τοῦ Νταβὸς (καὶ τὸ ὁποῖο συνυπέγραψε ὁ πρόεδρος τῆς Deutsche Bank...), ἀντιπαρέβαλε τὴν πρακτικότητα τῶν "ψηφιακῶν νομισμάτων τῶν κεντρικῶν τραπεζῶν" μὲ τοὺς θανάσιμους κινδύνους ποὺ ἐνέχει ἡ χρήση μετρητῶν:

"Ὑπάρχουν ἐπίσης βάσιμες ἀνησυχίες ὅτι τὰ χάρτινα χρήματα μποροῦν νὰ μεταδώσουν τὸν ἰὸ [corona]. Ἔρευνες ἔχουν δείξει ὅτι τὸ μέσο εὐρωπαϊκὸ τραπεζογραμμάτιο φιλοξενεῖ περίπου 26.000 ἀποικίες βακτηρίων. Ὁ ἰὸς τῆς ἀνθρώπινης γρίπης μπορεῖ νὰ ἐπιβιώσει ἕως καὶ 17 ἡμέρες σὲ ἕνα τραπεζογραμμάτιο [...].

Ποιὸς μπορεῖ λοιπὸν νὰ κατηγορήσει τὴ Λαϊκὴ Τράπεζα τῆς Κίνας (PBOC) ποὺ ἀνακοίνωσε τὸν Φεβρουάριο ὅτι θὰ καταστρέψει τὰ μετρητὰ ποὺ συλλέγονται σὲ περιβάλλοντα ὑψηλοῦ κινδύνου, ὅπως τὰ μέσα μαζικῆς μεταφοράς, οἱ ἀγορὲς ἢ τὰ νοσοκομεῖα;"

"Ὅταν μιλᾶμε γιὰ ψηφιακὰ νομίσματα κεντρικῶν τραπεζῶν (CBDCs), τείνουμε νὰ τὰ ἐξισώνουμε μὲ τὰ μετρητά. Ἀλλὰ ὑπάρχει μιὰ μεγάλη διαφορά. Δὲν ξέρετε ποιὸς χρησιμοποιεῖ ἕνα χαρτονόμισμα τῶν 100 δολαρίων, γιὰ παράδειγμα, ἢ ἕνα χαρτονόμισμα τῶν 1000 πέσο. Μία ἀπὸ τὶς μεγάλες διαφορὲς μὲ τὰ [ψηφιακὰ νομίσματα] εἶναι ὅτι οἱ κεντρικὲς τράπεζες θὰ ἔχουν τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχο τῶν κανόνων καὶ τῶν περιορισμῶν ποὺ καθορίζουν τὴ χρήση αὐτῶν τῶν [μέσων πληρωμῆς] - καὶ αὐτὸ ἀποτελεῖ τεράστια διαφορὰ σὲ σχέση μὲ τὰ μετρητά. (Agustin Carstens, Πρόεδρος τῆς Τράπεζας Διεθνῶν Διακανονισμῶν, Ἰανουάριος 2022)

Αὐτὸ θέτει σὲ προοπτικὴ τὴ δήλωση τοῦ Rishi Sunak ὅτι τὰ ψηφιακὰ νομίσματα θὰ χρησιμοποιοῦνται στὸ μέλλον "ἐκτὸς ἀπὸ τὰ φυσικὰ χαρτονομίσματα καὶ κέρματα"...

Πέρα ὅμως ἀπὸ τὴ σχεδιαζόμενη κατάργηση τῶν μετρητῶν, θὰ πρέπει ἐπίσης νὰ σημειώσουμε ὅτι ἡ Infosys προσφέρει στοὺς πελάτες τῆς ἕνα σύστημα "βασισμένο στὴν τεχνητὴ νοημοσύνη" ποὺ θὰ πρέπει νὰ καθιστὰ δυνατὴ τὴν ἀξιολόγηση τοῦ "κατὰ πόσον ἕνας δανειολήπτης θὰ ἀποπληρώσει" ἕνα χρέος. Αὐτὸ βασίζεται στὴν "ἀνάλυση κοινωνικῶν δικτύων", δηλαδὴ στὴν ἐξέταση τῶν "δημοσιεύσεων" τῶν χρηστῶν τοῦ Διαδικτύου στὸ διαδίκτυο.

Δὲν ἀποτελεῖ ἔκπληξη τὸ γεγονὸς ὅτι καὶ ἡ Τράπεζα τῆς Ἀγγλίας συλλέγει προσωπικὰ δεδομένα στὸ διαδίκτυο. Καὶ αὐτὸ συμβαίνει ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια, ὅπως σημειώσαμε πρὶν ἀπὸ λίγο καιρὸ στὸ Μετὰ τὴν κρίση (2018):

"Ἤδη ἀπὸ τὸ 2014, [ἡ Τράπεζα τῆς Ἀγγλίας] εἶχε ὀρθῶς στραφεί στὰ κοινωνικὰ δίκτυα (κυρίως τὸ Twitter καὶ τὸ Facebook) γιὰ νὰ τροφοδοτήσει τὰ "ἀναλυτικὰ τῆς μοντέλα"! ...

Μιὰ θεαματικὴ πληροφορία ποὺ ἀποκάλυψε τὸ τηλεοπτικὸ κανάλι Sky News... ἐν μέσω τῶν Χριστουγεννιάτικων διακοπῶν! Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συνέντευξης τοῦ, ὁ ἐπικεφαλῆς οἰκονομολόγος τῆς βρετανικῆς κεντρικῆς τράπεζας εἶχε προφανῶς ἐπιμείνει στὸ γεγονὸς ὅτι τὰ δεδομένα τῶν χρηστῶν τοῦ Διαδικτύου θὰ εἶναι σὲ καλὰ χέρια...

Ὡστόσο, οἱ ἐξηγήσεις τοῦ Andrew Haldane δὲν ἦταν ἀπαλλαγμένες ἀπὸ κάποια ἀσάφεια. Φάνηκε, γιὰ παράδειγμα, ὅτι ἡ Τράπεζα τῆς Ἀγγλίας θὰ μποροῦσε νὰ ἀποφασίσει ἡ ἴδια ἂν θὰ ἤθελε ἢ ὄχι νὰ ανωνυμοποιήσει τὰ προσωπικὰ δεδομένα ποὺ συλλέγει...

Ὁ Andrew Haldane πρόσθεσε: "Οἱ προτιμήσεις τῶν ἀνθρώπων στὰ βιβλία, τὴν τηλεόραση καὶ τὸ ραδιόφωνο μποροῦν ἐπίσης νὰ προσφέρουν ἕνα παράθυρο στὴν ψυχὴ τοὺς "4.

Ἑπομένως, μποροῦμε νὰ δοῦμε ὅτι ἡ Τράπεζα τῆς Ἀγγλίας ἐπιδιώκει πράγματι νὰ συλλέξει ἐξατομικευμένες πληροφορίες ἀπὸ τὸν καθένα, ὑποτίθεται μὲ σκοπὸ νὰ τροφοδοτήσει τὰ μακροοικονομικὰ "μοντέλα ἀνάλυσης" τῆς. Μὲ ἄλλα λόγια, ἡ βρετανικὴ κεντρικὴ τράπεζα ἔχει πρὸ πολλοῦ εἰσέλθει σὲ μιὰ λογικὴ ἐπιτήρησης, τῆς ὁποίας ἡ ἐγκαθίδρυση ἑνὸς συστήματος "κοινωνικῆς πίστωσης" θὰ ἦταν, τελικά, μόνο τὸ φυσικὸ ἀποτέλεσμα.

Ἔτσι, ἡ ἐπιθυμία τῆς κυβέρνησης τῶν ΗΠΑ ἢ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς νὰ "ρυθμίσει τὰ κοινωνικὰ δίκτυα γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς παραπληροφόρησης" θὰ μποροῦσε κάλλιστα νὰ ὁδηγήσει σὲ ἕνα σύστημα "κοινωνικῆς ἀξιολόγησης" κινεζικοῦ τύπου. Τὸ ὅλο θέμα θὰ συνοδευόταν ἀπὸ οἰκονομικὲς κυρώσεις καὶ ἄλλους περιορισμοὺς (πρόσβαση στὰ μέσα μαζικῆς μεταφοράς; στὴ βενζίνη;), μὲ σκοπὸ νὰ ἀποτρέψουν τοὺς κακοπληροφορημένους ἀνθρώπους ἀπὸ τὸ νὰ διαδίδουν τὶς ἀποκλίνουσες ἀπόψεις τούς... (Ὁ Μπαράκ Ομπάμα κατηγόρησε πρόσφατα τὴν "παραπληροφόρηση στὰ κοινωνικὰ δίκτυα" σχετικὰ μὲ τὰ ἐμβόλια γιὰ τὰ κολοβακτηρίδια ὅτι "προκαλεῖ θανάτους"... Τὰ ὑπόλοιπα δὲν εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ τὰ μαντέψετε).

Στὸ ἐγγὺς μέλλον, ἡ λογοκρισία θὰ μποροῦσε ἔτσι νὰ ἐνσωματωθεῖ πλήρως στὶς προδιαγραφὲς τῶν κεντρικῶν τραπεζῶν. Οἱ τελευταῖοι θὰ εἶναι τότε ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν ἐπιβολὴ προστίμων στοὺς παραβάτες, βυθίζοντας ἀπευθείας τοὺς τραπεζικοὺς τοὺς λογαριασμοὺς (καὶ γιατὶ νὰ μὴν μπλοκάρουν ἁπλῶς τοὺς λογαριασμοὺς τῶν πιὸ πεισματάρηδων, ὅπως ἔγινε πρόσφατα στὸν Καναδᾶ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς λεγόμενης διαδήλωσης τῶν "φορτηγατζήδων").


CHRISTINE LAGARDE (Σιωνιστὴς) "Ἐμβολιάστε ὅλο τὸν κόσμο"... Ὅπως καὶ οἱ συνάδελφοι τῆς στὴν Ὁμοσπονδιακὴ Τράπεζα τῶν ΗΠΑ καὶ τὴν Τράπεζα τῆς Ἀγγλίας, ἡ Κριστίν Λαγκάρντ θεωρεῖ τὸν ἐμβολιασμὸ ἀπαραίτητο γιὰ νὰ ξεπεραστοῦν τὰ διαδοχικὰ "κύματα" τοῦ κοβιδισμού...

Ὅμως αὐτὸ τὸ ὁπλοστάσιο ψηφιακοῦ κοινωνικοῦ ἐλέγχου θὰ ἦταν πολὺ ἐλλιπὲς χωρὶς τὴν αυτοματοποιημένη παρακολούθηση τῆς αὐστηρῆς ἐφαρμογῆς τῶν "χειρονομιῶν φραγμοῦ" στὸ δημόσιο χῶρο καὶ τὴν "πλήρη ψηφιακὴ ἰχνηλατήση" τοῦ πληθυσμοῦ (ποὺ ἔχει ἤδη τεθεῖ δημοσίως σὲ ἐφαρμογὴ στὴν Ἑλβετία, γιὰ παράδειγμα). Ἕνα "μέτρο" ποὺ θὰ καθιστὰ δυνατὴ τὴν ἀνίχνευση τῆς "ἐπαφῆς μὲ μολυσμένα ἄτομα" - στὰ σοῦπερ μάρκετ ἢ στὰ μέσα μαζικῆς μεταφοράς, γιὰ παράδειγμα - χωρὶς τὴ συγκατάθεση τῶν ἐνδιαφερομένων...

Καὶ ἐδῶ, φαίνεται ὅτι ἡ Infosys - ἡ ὁποία ἔχει συνεργασίες μὲ πανταχοῦ παροῦσες ἑταιρεῖες Μεγάλης Τεχνολογίας ὅπως ἡ IBM, ἡ Microsoft, ἡ Google, ἡ SAP, ἡ IPSoft κ.λπ. - ἔχει νὰ προσφέρει "λύσεις", χάρη στὸ λογισμικὸ "ἐπιτήρησης" ποὺ προσφέρει λειτουργίες ὅπως ἡ "ἀναγνώριση προσώπου" καὶ ἄλλα συστήματα "βιομετρικής ἀναγνώρισης"... Γιὰ νὰ μὴν ἀναφέρουμε τὴν ἀνάπτυξη μιᾶς προσφορὰς ποὺ συνδέεται μὲ τὴν ἐπαυξημένη πραγματικότητα (τὰ περίφημα "metavers"), ἡ ὁποία θὰ μποροῦσε μιὰ μέρα νὰ ἐπιτρέψει στοὺς τυχεροὺς κατόχους smartphone νὰ "σαρώσουν" τὸ περιβάλλον τοὺς γιὰ νὰ ἐντοπίσουν, γιὰ παράδειγμα, ἄτομα ποὺ ἔχουν βρεθεῖ "θετικὰ" γιὰ κολοβακτηρίδιο (ἢ ἄλλα "περιστατικὰ ἐπαφῆς") καὶ τὰ ὁποία θὰ πρέπει στὴ συνέχεια νὰ τεθοῦν σὲ καραντίνα. Δὲν εἶστε χαφιές, προστατεύετε τὸν ἑαυτὸ σᾶς καὶ τοὺς ἄλλους..

Καὶ κλείνοντας, θὰ θέλαμε νὰ ἐπισημάνουμε ὅτι, ἂν καὶ τὸ Sky News καταδικάζει τὴν "πολιτικοποίηση" τοῦ Καρόλου Γ', κατὰ τὴ γνώμη μᾶς, αὐτὸ ἔχει τὸ πλεονέκτημα ὅτι ξεκαθαρίζει τί εἶναι ἡ οἰκολογία τῆς Γκρέτα.

Δὲν εἶναι μᾶλλον τυχαῖο ὅτι ξεκίνησε τὴ διεθνῆ τῆς καριέρα ὡς νεανικὴ προφήτης τῆς Ἀποκάλυψης στὸ Φόρουμ τοῦ Νταβός.

Ὁ "πλανήτης" εἶναι σίγουρα μικρός...

πηγὴ: Liliane Held-Khawam


1 σχόλιο:

  1. Άν δέν είχαμε ΠΙΣΤΗ Στόν Θεό, θά α ν α τ ρ ι χ ι ά ζ α μ ε πραγματικά μέ όλα αυτά τά τ ρ ι σ ά θ λ ι α σχέδια των παγκοσμιοποιητών!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!