Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016

Όσιος ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Παπουλάκος: «Σε τούτο τον πόλεμο που κτυπάμε τον σατανά, δεν είμαστε μοναχοί μας»!Αποτέλεσμα εικόνας για χριστόφορος παπουλάκος
ΔΕΙΤΕ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑ ΛΟΓΙΑ...(Από έναν "αγράμματο",
αλλά με μεγάλη χάρη εκ Θεού).


Τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1852 στή Μονεμπασιά κιόλας, τήν πρώτη ημέρα, ὁ γέροντας εἶπε στό κήρυγμά του μπροστά στό δεσπότη Ἀσήνης, στό ἱερατεῖο καί στό λαό.

"Μέρες σκοτεινές θά πλακώσουν καί τά ὄργανα τοῦ σατανᾶ θά ξαπολύσουν μεγάλο διωγμό πρός ἀφανισμό μου. Αποτέλεσμα εικόνας για χριστόφορος παπουλάκος

Πασχίζουνε νά μέ πιάσουνε, ἀλλά δέν θά τό πετύχουνε, γιατί δέν ἦρθε ἀκόμα ἡ ὥρα μου. Καί ἡ ὥρα μου θάρθει, μονάχα ἅμα τό θελήσει ὁ Κύριος καί Θεός μου.

Ἔργο μου εἶναι, νά βάλω πυρωμένο σίδερο στό χαλασμένο κρέας τοῦ Ἔθνους, γιά νά μή μολευτοῦμε ὅλοι μας κι ἀφανιστοῦμε ἀπό τό πρόσωπο τῆς γῆς. Καί μάθετε ἀπό μένα πώς σέ τοῦτο τόν πόλεμο πού χτυπᾶμε τό σατανά, δέν εἴμαστε μοναχοί μας.

Πιό τρανοί ἀπό τό δικό μας τό γένος θά μποῦνε τήν κρίσιμη ὥρα στή μάχη καί ἡ παλάντζα, θά γύρει πρός τή μεριά τῆς ἀλήθειας, πρός αἰώνια δόξα τῆς ὀρθοδοξίας.

Αποτέλεσμα εικόνας για χριστόφορος παπουλάκος

Καί τοῦ λόγου σας κι οἱ ἀρχόντοι καί γώ, ξέρουμε πώς οἱ δουλειές σας δέν πᾶνε καλά. Σᾶς λέω ὅμως, πώς ἡ ἐξουσία εἶν᾿ ἀνήμπορη ν᾿ αυγατίσει τό βιός σας. Κι ἀκόμα μάθετε, πώς ΔΕΝ εἶναι χρειζούμενο νά γίνετε πλούσιοι, γιατί ὁ πλοῦτος εἶναι πράμα ΠΕΡΙΤΤΟ, πού πάει νά πεῖ ΠΟΝΗΡΟ.

Σᾶς λεω ἀκόμα πώς ὁ πλοῦτος εἶναι κρίμα, γιατί μέ τόν ἴσιο δρόμο τοῦ Χριστοῦ κανένας δέν ἔγινε πλούσιος. Ἤ κάποιον ἀδίκησεν, ἤ ὅλους μαζί καί γιά τοῦτο ὁ Χριστός λογαριάζει κριματισμένον τόν πλούσιον καί κλειστή γι᾿ αὐτόν τή βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 

Μή ζητᾶτε λοιπόν τό κρίμα καί τήν ἀνομία γιά νά φᾶτε πλουσιώτερ᾿ ἀπ᾿ τόν διπλανό σας, νά πιῆτε καί νά χορτᾶστε, ἤ νά ντυθῆτε πιό πλούσια. 
Ἐγώ, ὁ πιό ἀνάξιος δοῦλος τοῦ Θεοῦ, πού μοιράζω ὅ,τι κι ἄν ἔχω καί δέ μούλειψε τό χρειαζούμενο ψωμί γιά νά ζήσω καί τό νερό γιά νά ποτιστῶ.

Αποτέλεσμα εικόνας για χριστόφορος παπουλάκος

Κι᾿ ὅταν ὁ Χριστιανός ἔχει αὐτά τά δυό κι ἕνα κομμάτι ροῦχο γιά νά σκεπάσει τή γύμνια του καί νά προστατευτεῖ ἀπό τό κρύο, τό παραπάνω εἶναι τό χάρισμα τοῦ σατανᾶ. Χαρῆτε λοιπόν τή φτώχεια σας καί μήν βαρυγγομᾶτε, γιατί βλάστημο στόμα, βαρειά καρδιά καί δίψα γιά τ᾿ ἀγαθά τοῦ κόσμου τούτου, ἔχουνε μόνο ὅσοι χάσανε ἀπ’ τά μάτια τους τήν εἰκόνα τ' οὐρανοῦ.

Αὐτά τούς εἶπε καί στή Μονεμπασιά καί στό Γύθειο καί στήν Κότρωνα καί στόν Κάβαλο καί σ᾿ ὅλη τήν ἐπαρχία τοῦ Οἰτύλου κι ἔγινε κορμιά καί ψυχές πού τίς κατάτρωγε τό σαράκι τῆς λύπης. 
Φούντωσε τήν ἐλπίδα στά σπλάχνα τῶν φτωχῶν κι ἔδωσε νόημα στή ζωή τῶν ἄκληρων καί τῶν καταφρονεμένων. Γιά τοῦτο τόν ἄκουγαν καί τόν πίστευαν καί τρέχανε ξωπίσω του…..

Στίς 19 Ἰανουαρίου τοῦ 1861, ὅπως σημειώσαμε καί στήν ἀρχή ὁ καλός ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου Χριστόφορος μοναχός, ὁ γνωστός Παπουλάκος, ἐκοιμήθη ὁσίως στήν Ἱερά Μονή Παναχράντου τῆς Ἄνδρου*. 

Τό εὐλογημένο ὁμολογιακό παράδειγμα τῆς ἀγάπης του στόν Χριστό, στήν πατρίδα καί τό λαό τοῦ Θεοῦ ἄς μᾶς ἐμπνέη, ὥστε νά πράξουμε καί ἐμεῖς τό χρέος μας στήν θεόσδοτο πίστι καί τήν πατρίδα μας Ἑλλάδα, πού χρεωστᾶ τήν ἐλευθερία της στόν Σωτήρα Χριστόν.

Αποτέλεσμα εικόνας για χριστόφορος παπουλάκος
ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΟΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ
ΑΓΙΟ ΚΟΣΜΑ ΤΟΝ ΑΙΤΩΛΟ.

Ὁ Θεάνθρωπος καί Σωτήρ μας Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός ἀγαπᾶ, προστατεύει, εὐλογεῖ καί σώζει τήν εὐλογημένη πατρίδα μας Ἑλλάδα. Ἀπό φιλότιμο καί εὐγνωμοσύνη ἄς τόν ἀγαπήσουμε καί ἐμεῖς μέ τήν ὑπακοή μας στόν τέλειο εὐαγγελικό Του Νόμο. Μᾶς συμφέρει καί γιά τό παρόν καί γιά τό μέλλον, ὑλικῶς καί πνευματικῶς νά μείνουμε κοντά Του διά τήν προστασία, ἀσφάλισι, εὐτυχία καί σωτηρία μας.

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι
κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.

[Ἀπό τό “Φυλάδιο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»
Ἀφυπνιστικές πικρές ἀλήθειες” σταχυολογημένες ἀπό τό βιβλίο ὁ Παπουλάκος τοῦ εξαιρέτου συγγραφέως - αειμνήστου - Κωστῆ Μπαστιᾶ”]

(* Στήν Μονή αυτή της Άνδρου, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να ενημερώσουμε τους φιλομαθείς αναγνώστες της 'ΟδύσσειαςΤV', πώς ο ΑΠΕΙΝΩΣ κατατρεγμένος και κυνηγημένος απο το βαυαρικό καθεστώς του Όθωνος, Χριστόφορος Παπουλάκος, ήταν ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΣ και μάλιστα φρουρούμενος ...νυχθημερόν(!) απο σκοπό χωροφύλακα, είτε - δήθεν - για να μήν αποδράσει, είτε για να μήν το απελευθερώσουν οι πιστοί. Πιστοί που έτρεχαν μαζικώς στον έγκλειστο μοναχό, για να ακούσουν τις διδαχές του και τις συμβουλές του.

Αποτέλεσμα εικόνας για χριστόφορος παπουλάκος

Είναι μία  μ ο ν α δ ι κ ή  περίπτωση - ΝΤΡΟΠΗΣ & ΑΙΣΧΟΥΣ ΑΣΦΑΛΩΣ! -  στην Νεωτέρα Ελληνική Ιστορία, είτε πολιτική, είτε εκκλησιαστική, που οι επίσημες αρχές, το κράτος, απέστειλλαν ένα ολόκληρο ...Σ ύ ν τ α γ μ α  Σ τ ρ α τ ο ύ (!!!) για να συλλάβουν έναν απλό και ρακένδυτο μοναχό!

ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ..."ΠΟΝΟΥΣΕ" - την ξενόδουλη εξουσία - ΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ, ΠΟΥ "ΑΚΟΥΜΠΟΥΣΕ" ΒΑΘΙΑ ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΤΩΝ ΠΑΜΠΤΩΧΩΝ ΤΟΤΕ ΕΛΛΗΝΩΝ...)
ΜΠΟΡΟΥΝ ΑΡΑ ΓΕ ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΜΑΣ, ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟ ΕΤΣΙ;...

ΤΗΝ ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ!

"ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!