Δευτέρα, 17 Απριλίου 2017

N.KAZANTZAKHΣ : "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ψ Ω Ρ Α, Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ !!!!!!!!!!!


Αποτέλεσμα εικόνας για νίκος καζαντζάκης


Υπάρχουν πολλοί Έλληνες, πιθανότατα προχείρως "μελετημένοι", που έχουν την (λίαν εσφαλμένη) εντύπωση, πώς ο (άθεος) Νίκος Καζαντζάκης ήταν αριστερός. 
"Μαύρη ήταν η νύχτα στα βουνά"! 
Κάθε άλλο.
Πώς τεκμαίρεται όμως αυτό;

Αποτέλεσμα εικόνας για κομμουνισμός

Σχετική εικόνα

Ένα απο τα βιβλία του, είχε τον τίτλο '400 Γράμματα στον Πρεβελάκη'. 
Και ξέρετε τί γράφει εκεί, μεταξύ άλλων;

Αποτέλεσμα εικόνας για 400 γράμματα στον Πρεβελάκη

Ότι ο κομμουνισμός είναι ...πνευματική  ψ ώ ρ α !!!

Ίσως δεν είναι τόσο γνωστό, ότι ο Καζαντζάκης είχε κάνει υφηγεσία για την Δημοκρατία των Αθηνών και είχε εκδοθεί το 1998 στην Αθήνα.

Αποτέλεσμα εικόνας για κομμουνισμός

Εκείνη λοιπόν η υφηγεσία είχε τον τίτλο 'Ο Φρειδερίκος Νίτσε και η Φιλοσοφία του Δικαίου'. Σε ένα σημείο της εργασίας εκείνης, έγραψε : "Η Δημοκρατία των Αθηνών, παρ' όλη την ονομασία της ήταν Αριστοκρατία και Ολιγαρχία"!
Δηλαδή, λίγες χιλιάδες πολιτών εκυβερνούσαν 300.000 μετοίκων και δούλων!

Και πιό κάτω :
"Διά νά λαμβάνεται υπ΄όψιν ο άνθρωπος έπρεπε να είναι πολίτης. Άλλως, ουδέν δικαίωμα αναγνωρίζεται εις αυτόν. Ούτε πρός τους Δούλους, ούτε προς τους ξένους, ούτε προς τας Γυναίκας ανεγνώριζον δικαιώματα. Αυτή ήτο η Αθηναϊκή Δημοκρατία"!...

Αποτέλεσμα εικόνας για κομμουνισμός

"Π Α Π Α Φ Λ Ε Σ Σ Α Σ"


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμοὺς ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!