Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2019

ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ νά τά γνωρίζουμε αυτά... (3)
"Αιρετικοί εισίν οι Ιταλοί και οι συγκοινωνούντες αυτοίς, απόλλυνται".

Άγιος Μελέτιος ο Γαλησιώτης 
(1207 - 1283 μ.Χ.)
================
Επειδή αξίζει, δείτε περισσότερα για τον ανωτέρω Όσιο:

"Π α π α φ λ έ σ σ α ς"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!