Σάββατο 27 Ιουλίου 2019

Η ΕΚΤΡΩΣΗ ΦΕΡΝΕΙ ΤΗΝ ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ! (Σ υ γ κ λ ο ν ι σ τ ι κ ό!)

Αποτέλεσμα εικόνας για π.Σάββας Αχιλλέως
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ + 2016
Δημοσιεύτηκε στις 10 Δεκεμβρίου του 2013
ΕΓΓΡΑΦΗ

ΠΑΤΡΟΣ ΣΑΒΒΑ ΑΧΙΛΛΕΩΣ

===================

Μνημόσυνο: Γίνεται γνωστὸ ὅτι αύριο Κυριακὴ 28 Ἰουλίου 2019, θὰ τελεσθῇ τὸ Τριετὲς Μνημόσυνο τοῦ Μακαριστοῦ πνευματικοῦ μας πατρὸς Ἀρχιμανδρίτου Σάββα Ἀχιλλέως στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Καρέα.

Ἐπίσης, μὲ εὐκαιρία τὴν ἡμέρα Κοιμήσεως τοῦ Γέροντος, θὰ τελεσθῇ Ἱερὰ Ἀγρυπνία 2α πρὸς 3η Αὐγούστου 2019 καὶ ὥρα 21:00 στὸν ἡμιυπόγειο Ναὸ τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου, ὅπου βρίσκεται καὶ ὁ τάφος τοῦ γέροντος.

ΤΗΝ ΕΥΧΟΥΛΑ ΤΟΥ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ !

"Π Α Π Α Φ Λ Ε Σ Σ Α Σ"

1 σχόλιο:

 1. Οι εκτρώσεις αναφέρονται σαφέστατα μέσα στην Θεόπνευστη Αποκάλυψη του Αποστόλου Ιωάννου (αναφέρονται σαν: φόνοι), σαν μία από τις κύριες αιτίες για τις οποίες ο Θεός θα επιτρέψει να γίνει ο μελλοντικός μεγάλος γενικός πόλεμος (αυτός ο πόλεμος θα γίνει σε δυο διαφορετικές-διαδοχικές φάσεις).
  Και ο ό Όσιος Αρχιμανδρίτης Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, μαθητής του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, που έδρασε στην Πάτρα, είχε πει ότι μια από τις βαθύτερες αιτίες που προκαλούν τους πολέμους, είναι και οι εκτρώσεις.


  Αποκάλυψη Ιωάννου: 9,20 και 9,21 (αναφέρεται αμέσως μετά από την πρώτη φάση του μεγάλου πολέμου):

  «καὶ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, οἳ οὐκ ἀπεκτάνθησαν ἐν ταῖς πληγαῖς ταύταις, οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων τῶν χειρῶν αὐτῶν, ἵνα μὴ προσκυνήσωσι τὰ δαιμόνια καὶ τὰ εἴδωλα τὰ χρυσᾶ καὶ τὰ ἀργυρᾶ καὶ τὰ χαλκᾶ καὶ τὰ λίθινα καὶ τὰ ξύλινα, ἃ οὔτε βλέπειν δύναται οὔτε ἀκούειν οὔτε περιπατεῖν,
  καὶ οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν φόνων αὐτῶν οὔτε ἐκ τῶν φαρμακειῶν αὐτῶν οὔτε ἐκ τῆς πορνείας αὐτῶν οὔτε ἐκ τῶν κλεμμάτων αὐτῶν.»


  Το προηγούμενο κείμενο, σε νεοελληνική απόδοση:

  Και εν τούτοις παρά την σκληράν αυτήν τιμωρίαν, οι υπόλοιποι από τους αμαρτωλούς ανθρώπους, οι οποίοι δεν εφονεύθησαν από τα θανατηφόρα κτυπήματα των ίππων, δεν συνησθάνθησαν την ενόχην των και δεν μετενόησαν και δεν απηρνήθησαν την λατρείαν των ειδώλων, που τα κατεσκεύαζαν οι ίδιοι με τα χέρια των, ώστε να μη προσκυνήσουν πλέον τα δαιμόνια και τα χρυσά και τα αργυρά και τα χαλκά και τα λίθινα και τα ξύλινα είδωλα και τα οποία ούτε να βλέπουν ημπορούν, ούτε ν' ακούουν, ούτε να περιπατούν.
  Και δεν μετενόησαν οι άνθρωποι αυτοί και δεν ξέκοψαν από τους φόνους των, ούτε από τας μαγείας των, ούτε από τας πορνείας των, ούτε από τας κλοπάς των.


  Πηγή του προαναφερόμενου κειμένου της Αποκάλυψης:

  http://users.sch.gr/aiasgr/Kainh_Diathikh/Apokalupsis_Iwannou/Apokalupsis_Iwannou_kef.9.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!