Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019

Χ ά θ η κ ε ς ; Π ρ ο σ ε υ χ ή σ ο υ… (ὀρθόδοξη χριστιανικὴ ταινία μικροῦ μήκους)

Σχετική εικόνα

Ἕνας μεσήλιξ τῶν ἡμερῶν μας, “ἀπολωλὸς πρόβατο”, θυμάται ἕνα θαῦμα ποὺ εἶχε διηγηθῆ κάποτε σὲ αὐτὸν καὶ τὰ ἀδέλφια του ὁ εὐσεβὴς πατέρας τους, ὅταν ἀκόμη ζοῦσαν στὸ χωριουδάκι τους…

Σχετική εικόνα
Σχετική εικόνα

Μιὰ ταπεινὴ ἐρασιτεχνικὴ ταινιούλα πού, μὲ ὅλες τὶς ἀτέλειές της, ἐπελέγη ἐπισήμως ἀπὸ ἀμερικανικὸ φεστιβὰλ χριστιανικῶν ταινιῶν. 

Γυρίστηκε μὲ χαρὰ γιὰ ὅλους τοὺς ὀρθοδόξους καὶ ἄλλους καλοπροαιρέτους, ποὺ ἀναζητοῦν ὀάσεις στὴν ἔρημο τοῦ διαδικτύου.

"Π Α Π Α Φ Λ Ε Σ Σ Α Σ"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!