Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021

«Δέν θά σᾶς ἀνήκῃ τίποτα καί θά σᾶς ἀρέσῃ » ! ! ! ! ! ! ! ! .............

 

Ἡ «Μεγάλη Ἐπανεκκίνησις» -Νταβός 

Agenda 2021

Ἄν ὑπάρχει κἀποιο παράδειγμα τοῦ « στερεότυπου πού εἶναι ἀληθινό» σχετικῶς μέ τούς «περιουσίους τοῦ Θεοῦ», διάβαζε τόν «δισεκατομμυριούχο» Klaus Schwab (παντρεμένο μέ μία τρισεκατομμυριούχο  τραπεζίτη τοῦ Ῥότσιλντ,τήν Hilda Schwab, τό γένος Stoll) καί πόσο ἀλαζονικός,ἄπληστος,ἀσεβής (ἄς μήν παραλείψουμε καί τό :Σατανικόςβρεφοφάγος Κακός), αὐτόν τόν Ἀσκεναζίμ, εἶναι πράγματι αὐτός...


«Δέν θά σᾶς ἀνήκῃ τίποτα καί θά σᾶς ἀρέσῃ »

Μακράν ἡ καλλίτερη προσφορά ἀπό ἕνα ξεροκόμματο ! 

Αὐτοίοἱ«ἄνθρωποι»,ἔεε,τά ἑρπετοειδῆ,οἱ ἐξωγήϊνοι ἀπό ἕνα σκοτεινό σύμπαν,βρίσκονται στά τελικά στάδια ἐνός σχεδίου αἰώνων ( μακρά πορεία μέσῳ τῶν ἱδρυμάτων),νά γίνουν κάτοχοι μέσῳ κλοπῆς καί ἐξαπάτησης ) τῶν πάντων καί ὑποδουλώσεως ὅλων μας,ἐκτός τῆς φάρας τους.

 Δέν εἶναι ὑπερεκτιμημένη πρόβλεψις οὔτε ὑπερβολή ( καλά ἴσως τό ὅτι προέρχονται ἀπό τό σκοτεινό σύμπαν,δέν εἶμαι ἀστροφυσικός...),γιά νά δηλώσω,πέραν ὅποιας ἀμφιβολίας,ὅτι οἱ «τραπεζίτες» θέλουν νά κατέχουν τά πάντα καί νά ὑποδουλώσουν ΟΛΟΥΣ μας.  

Εἶναι ἡ βασική ἀρχή τῆς σατανικῆς «θρησκείας» τους,τοῦ βαβυλωνιακού ταλμούδ,ὅτι «αὐτοί» μόνον εἶναι ἄνθρωποι καί ὅλοι οἱ ἄλλοι εἶναι θηρία,μέ ἀνθρώπινη μορφή,φτιαγμένα ἀπό τόν «yaweh» νά ὑπηρετοῦν τόν ἑβραῖο.

Θά ἀρνηθεῖτε τό «ἐμβόλιό τους» καί τό «ψηφιακό νόμισμα» ( τό σημάδι τοῦ θηρίου) ; 

Ὄχι,μέχρι νά καταστρέψετε τό κινητό τηλέφωνο πού κουβαλᾶτε πάνω σας παντοῦ,δέν θά τό κάνετε.

Ἀπό : Gryphon

http://sxolianews.blogspot.com/2021/01/agenda-2021.html


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!