Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021

Πρός ἀποφυλάκισιν ἡ «17Ν» (επί Νουδούλας...),μέ τόν ποινικό κώδικα ΣΥΡΙΖΑ.....

 


Πῶς τά ἑνδεκάκις ἰσόβια, θά 

μετατραποῦν σέ 18 χρόνια καθείρξεως 

γιά τόν δολοφόνο τοῦ Παύλου

 Μπακογιάννη!


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΥΕΛΛΑ, ἡ ὁποία δημιουργεῖ ἀμηχανία στόν ΣΥΡΙΖΑ, προκαλεῖ ἡ παρέμβασις 68 πανεπιστημιακῶν ὑπέρ τῆς μεταγωγῆς τοῦ βαρυποινίτου Δημήτρη Κουφοντίνα, ἀπό τίς φυλακές Δομοκοῦ, στίς φυλακές Κορυδαλλοῦ μέ τήν ἐπίκληση λόγων ὑγείας.... 

Ὁ ἐξάδελφος τοῦ τέως Πρωθυπουργοῦ, βουλευτής Ἀττικῆς Γιῶργος Τσίπρας, ἔσπευσε νά λάβει ἀποστάσεις τόσο ἀπό τίς πρωτοβουλίες πρώην βουλευτῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ὅσο καί πανεπιστημιακῶν προσκειμένων στήν Ἀνανεωτική Ἀριστερά, καθώς ἡ Κουμουνδούρου, ἔντρομη, διαπιστώνει ὅτι αὐτοί οἱ ἀκτιβισμοί τήν ἀπομακρύνουν ἀπό τόν μέσο πολίτη καί τήν βυθίζουν περαιτέρω στίς δημοσκοπήσεις. 

Ὡστόσο, ὅπως ἀποκαλύπτει σήμερα ἡ «Ἑστία», οὐδείς ἀναμάρτητος στόν ΣΥΡΙΖΑ. 

Ὁ βαρυποινίτης Κουφοντίνας ἑτοιμάζεται νά ὑποβάλει αἴτηση ἀποφυλακίσεως στά ἁρμόδια ὄργανα, βέβαιος ὅτι τό προσεχές φθινόπωρο θά μπορεῖ νά ἐκτίσει τό ὑπόλοιπο τῆς ποινῆς του στήν οἰκία του.... 

Καί τό δικαίωμα αὐτό δέν τό παρέχουν στόν κύριο Κουφοντίνα οὔτε οἱ 68 πανεπιστημιακοί πού ὑπερασπίζονται ἕναν κοινό δολοφόνο οὔτε βεβαίως καί οἱ πρώην βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ πού ἐκθέτουν σήμερα τό κόμμα τους. 

Τό δικαίωμα αὐτό τοῦ τό παρέχει ὁ νέος Ποινικός Κῶδιξ ΣΥΡΙΖΑ πού εἰσηγήθηκε στό Κοινοβούλιο λίγο πρίν ἀπό τήν διάλυσή του ἡ Κυβέρνησις τῆς Ἀριστερᾶς καί ψήφισε σύμπασα ἡ πλειοψηφία του. 

Μέ τήν ἀνοχή τῆς ἀντιπολιτεύσεως, μείζονος καί ἐλάσσονος, ἡ ὁποία   ἀ π ε ῖ χ ε   γιά δικούς της λόγους ἀπό τήν ψηφοφορία.... 

Μέ τό ἄρθρο 110Α τοῦ Κώδικος αὐτοῦ λοιπόν ἐπιτρέπεται ἡ ἀποφυλάκισις πολυισοβιτῶν μετά 17 χρόνια παραμονῆς στήν φυλακή, μέ τήν προϋπόθεση ὅτι θά ἐκτίσουν τό ὑπόλοιπο τῆς ποινῆς των κατ’ οἶκον. 

Στήν κατηγορία αὐτή ἀνήκει μεταξύ ἄλλων καί ὁ Δημήτρης Κουφοντίνας, ὁ ὁποῖος συμπληρώνει ἐφέτος 18 χρόνια στήν φυλακή. 

Κατά πᾶσα πιθανότητα καί ἄν δέν γίνει διαφορετική ἑρμηνεία τοῦ νόμου, θά ἀποφυλακισθεῖ τό φθινόπωρο. 

Ἔτσι ἀντί γιά ποινή ἑνδεκάκις σέ ἰσόβια καί 25 χρόνια κάθειρξη πού τοῦ ἐπεβλήθη γιά 11 δολοφονίες προσώπων, θά δεῖ τό φῶς τῆς ἐλευθερίας μετά 18 χρόνια. 

Μόλις. 

Εὐθύνῃ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.

Ἀναλυτικῶς: Μέ τό ἄρθρο 105Β (παράγραφος 6) ὁρίζεται ὅτι «σέ κάθε περίπτωση ὁ καταδικασθείς μπορεῖ νά ἀπολυθεῖ ἄν ἔχει παραμείνει στό κατάστημα γιά 20 ἔτη καί ἐάν ἐκτίει περισσότερες ποινές ἰσόβιας κάθειρξης, ἄν ἔχει παραμείνει 25 ἔτη».

Πρόκειται γιά μία διάταξη τήν ὁποία εἶναι δεδομένο πώς θά «ἀξιοποιήσουν» οἱ καταδικασθέντες γιά τήν δράση τους στήν ὀργάνωση «17 Νοέμβρη» προκειμένου νά ἐξέλθουν ἀπό τίς φυλακές, καθώς ξεκάθαρα ὁρίζεται σέ αὐτήν ὅτι καί οἱ πολυισοβίτες μποροῦν νά ἀποφυλακισθοῦν ἐφ’ ὅσον ἔχουν παραμείνει στίς φυλακές 25 ἔτη.

Ταυτοχρόνως, οἱ πολυισοβίτες κρατούμενοι γιά τήν δράση τους στήν τρομοκρατική ὀργάνωση μποροῦν νά κάνουν χρήση τῆς διατάξεως τοῦ ἄρθρου 110Α, σύμφωνα μέ τό ὁποῖο μποροῦν νά ἀπολυθοῦν μέ τόν ὅρο τῆς κατ’ οἶκον ἐκτίσεως τῆς ποινῆς τους μέ ἠλεκτρονική ἐπιτήρηση. 

Ἡ μόνη προϋπόθεσις πού τίθεται εἶναι νά ἔχουν παραμείνει 17 ἔτη στίς φυλακές! 

Πλέον, τά μέλη τῆς «17 Νοέμβρη» ἔχουν συμπληρώσει αὐτό τό χρονικό ὅριο, καθώς ἐφυλακίσθησαν τό 2002. 

Πρακτικά, αὐτό σημαίνει ὅτι ἀπό τήν 1η Ἰουλίου μποροῦν νά ὑποβάλουν αἴτηση γιά νά ὑπαχθοῦν στό καθεστώς τῆς κατ’ οἶκον ἐκτίσεως τῆς ποινῆς τους.

Στούς 68 πανεπιστημιακούς πού ὑπογράφουν τήν ἐπιστολή, ὑπάρχουν τά ὀνόματα προβεβλημένων στελεχῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ὅπως τῶν κ.κ. Κουράκη, Σπάθη καί Ρήγου. 

Κατ’ ἀρχήν ἐκφράζουν τήν ἔντονη ἀνησυχία τους γιά τήν καθημερινή ἐπιδείνωση τῆς ὑγείας τοῦ ἐκτελεστοῦ τῆς τρομοκρατικῆς ὀργανώσεως καί ἐπισημαίνουν ὅτι «ὁ εὐρωπαϊκός νομικός πολιτισμός δέν συνάδει μέ τήν ἀπώλεια ζωῆς ὁποιουδήποτε ἀπεργοῦ πείνας». 

Κατηγοροῦν τήν Πολιτεία ὅτι ἐκδικεῖται τόν τρομοκράτη καί τοῦ καταπατᾶ τά δικαιώματά του. Ὑποστηρίζουν ὅτι ὁ Κουφοντίνας εὑρίσκεται συχνά «κατά παράβαση τοῦ σωφρονιστικοῦ κώδικα» ἀντιμέτωπος μέ πρόσθετες ποικιλόμορφες ποινές ἐντός τῆς φυλακῆς. 

Μεταξύ αὐτῶν εἶναι καί ἡ μεταγωγή του ἀπό τίς ἀγροτικές φυλακές Κασσαβετείας στίς φυλακές Δομοκοῦ, ἀντί τοῦ Κορυδαλλοῦ πού εἶναι πλησίον στήν οἰκία του! 

Φθάνουν στό σημεῖο νά ὑπενθυμίσουν ὅτι τελευταία φορά πού στήν Εὐρώπη πέθανε ἀπεργός πείνης ἦταν στό μακρυνό 1981. 

«Ἐμεῖς, οἱ πανεπιστημιακοί δάσκαλοι πού ὑπογράφουμε αὐτό τό κείμενο, θεωροῦμε ὅτι τό κράτος δικαίου δέν μπορεῖ νά ἰσχύει κατά περίπτωση. Ἐπισημαίνουμε ὅτι ἡ δικαιοσύνη ὀφείλει νά εἶναι ἀπρόσωπη καί οἱ νόμοι νά ἐφαρμόζονται γιά ὅλους, ἀνεξαρτήτως τῶν ἀδικημάτων πού ἔχουν διαπράξει. 

Προασπιζόμαστε τά δικαιώματα τῶν κρατουμένων καί ὑπενθυμίζουμε ὅτι στόχος τοῦ σωφρονιστικοῦ συστήματος δέν εἶναι ἡ ἐξόντωση τοῦ κρατούμενου» καταλήγουν οἱ πανεπιστημιακοί.

Ὁ Γ. Τσίπρας δέν ἔκρυψε τήν ἐνόχλησή του γιά τήν πρωτοβουλία 15 τέως βουλευτῶν καί στελεχῶν τοῦ κόμματος νά στηρίξουν τά αἰτήματα ἑνός τρομοκράτου. 

Ἄν καί τόνισε ὅτι οἱ σύντροφοί του δέν ἔλαβαν τό μέρος τοῦ πολυισοβίτου, ἦταν ξεκάθαρος ὅτι αὐτές οἱ ὑπογραφές δέν ἔπρεπε νά ὑπάρχουν κάτω ἀπό τό κείμενο, σημειώνων ὅτι «δέν πρέπει νά βγαίνει πρός τά ἔξω ἡ εἰκόνα ὅτι κάτι ἰδιαίτερο συμβαίνει μέ τόν Κουφοντίνα». 

Ὁ κ. Τσίπρας εὐθέως τούς ἐπέκρινε γιά τήν κίνησή τους, ὅτι αὐτό πού ἐκπέμπουν «δέν εἶναι καλό γιά τόν ΣΥΡΙΖΑ» καί οἱ πολῖτες θέλουν πολιτικές καί «ὄχι κείμενα ἐπί κειμένων καί ὁμαδοποιήσεις».

Ἀπάντηση στά αἰτήματα τῶν στελεχῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔδωσε χθές ὁ ὑφυπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτου Λευτέρης Οἰκονόμου. 

Ὁ Κουφοντίνας ἐπιχειρεῖ νά ἐκβιάσει τήν Πολιτεία γιά νά τύχει προνομιακῆς μεταχειρίσεως ἔναντι ἄλλων κρατουμένων. «Ἡ Δημοκρατία δέν ἐκδικεῖται, ἀλλά ταυτόχρονα δέν ἐκβιάζεται» ἦταν τό μήνυμα πού ἔστειλε ὁ κ. Οἰκονόμου. 

«Ἔχει καί θά ἔχει ὅλα τά δικαιώματα καί τίς ὑποχρεώσεις πού ἔχουν καί οἱ ἄλλοι κρατούμενοι τῆς χώρας» κατέληξε ὁ ἴδιος.


Πηγή

https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2021/01/17.html


9 σχόλια:

 1. Ένα είναι το (δόγμα) των ψευτοπολιτικών μας: (Κάνουμε ότι θέλουμε) και δεν μπορεί να μας διώξει κανείς.
  Εσύ λαέ φάε σανό και μην αντιδράς εμείς είμαστε η ελίτ που θα σε κυβερνάει θές δεν θές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αγαπητοί μου,

  Γιατί σάς προξενεί εντύπωση τό γεγονός, ότι ο Κουφοντίνας πρόκειται νά συνεχίσει νά εκτίει τήν ποινή του από τόν Σεπτέμβριο στό σπίτι του, αφού αυτό προβλέπει ο νόμος πού ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ καί δέν κατήργησε η ΝΔ?


  Γιατί σάς προξενεί εντύπωση ότι τά Σκόπια έχουν προβεί σε 117 παραβιάσεις τής συμφωνίας τών Πρεσπών καί η Κυβέρνηση δέν έχει κάνει καμία παράσταση πρός τό Συμβούλιο Ασφαλείας καί τόν ΟΗΕ γιά νά τήν καταγγείλει ?

  Γιατί σάς κάνει εντύπωση πού συρθήκαμε σέ διερευνητικές συνομιλίες χωρίς ΚΑΜΙΑ προϋπόθεση, μέ αποτέλεσμα νά παγώσουν ουσιαστικά οι κυρώσεις, καί η Τουρκία νά ζητά επιπλέον χρήματα από τήν ΕΕ γιά τό μεταναστευτικό τά οποία απαιτεί νά δοθούν στήν κυβέρνηση καί όχι σέ ΜΚΟ?

  Γιατί σάς κάνει εντύπωση πού δέν είμαστε ικανοί νά οριοθετήσουμε ΑΟΖ ούτε τουλάχιστον μέ τήν Κύπρο?

  Γιατί σάς κάνει εντύπωση πού έχομε γιά ΠτΔ τήν κομμουνίστρια κ. Κατίνα?

  Γιατί σάς κάνει εντύπωση πού ουσιαστικά τήν Ελλάδα τήν κυβερνούν οι απόγονοι τών σφαγέων τού ταλαίπωρου Ελληνικού Λαού?

  Γιατί σάς κάνει εντύπωση πού σήμερα τό κοινοβούλιο άγεται καί φέρεται από κίναιδους, πόρνες, καί κομπιναδόρους?

  Γιατί σάς κάνει εντύπωση πού τό 50% τών κατοικούντων στό Δήμο Αθηναίων είναι μουσουλμάνοι, σύμφωνα μέ τά στοιχεία τής στατιστικής υπηρεσίας?

  Γιατί σάς κάνει εντύπωση πού στίς εκκλησίες απαγορεύονται οι πιστοί να παρακολουθήσουν τήν ιερά λειτουργία καί τά τζαμιά είναι γεμάτα καί η αστυνομία δέν πλησιάζει?

  Γιατί σάς κάνει εντύπωση πού στήν Χρυσούπολη Σερρών διαβιούντες εντός κάποιας δομής απαίτησαν νά μήν κτυπούν οι καμπάνες τών εκκλησιών κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τής Κυριακής γιατί ενοχλούνται?

  Γιατί σάς κάνει εντύπωση πού τό 60% τού Ελληνικού Λαού είναι αριστερόφρον χωρίς νά ξέρει τό γιατί?

  Γιατί σάς κάνει εντύπωση πού τιμωρηθείς στρατιώτης έχει τό δικαίωμα μέ τόν δικηγόρο του νά παρουσιασθεί στόν διοικητήν του καί νά ζητήσει εξηγήσεις?

  Καί τέλος γιατί σάς κάνει εντύπωση πού καταστρέψαμε τήν Ελλάδα μας? Εμείς τήν καταστρέψαμε καί κανείς άλλος.
  Τόν εχθρόν όταν τόν νικήσεις πρέπει νά τόν καταστρέψεις ολοσχερώς, ώστε νά μήν τού δώσεις τήν δυνατότητα νά ανακάμψει, διότι τότε η εκδίκησή του θά είναι καταστροφική γιά εσένα (Μακιαβέλι).

  Σάς ευχαριστώ γιά τήν υπομονήν νά διαβάσετε αυτό τό κείμενο, ιδιαιτέρως από τούς κυρίους πού δέν έχω τήν τιμήν νά γνωρίζω προσωπικώς αλλά συνδεθήκαμε ψυχικώς μέσω τού φίλτατου πρός εμέ Ιωάννη καί ζητώ τήν κατανόησή σας.

  Φιλικώτατα
  Αθανάσιος Γ. Βλάχος MD
  Υποστράτηγος-Χειρουργός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ ανώνυμε 10:26μμ έχετε δίκιο σε όλα όσα αναφέρεστε.Καμία εντύπωση δε μας προξενούν όλα αυτά ,γιατί τα γνωρίζουμε λίγο-πολύ.Το θέμα είναι τι μπορούμε να πράξουμε,για να αλλάξουμε αυτή την αρρωστημένη κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Τι προτείνετε να πράξουμε, τόσο ως μονάδες,όσο και σαν σύνολο.

   Διαγραφή
  2. Εκφράζουμε τίς ε ι λ ι κ ρ ι ν ε ί ς ευχαριστίες μας γιά τό εξαιρετικώς καλογραμμένο καί ουσιαστικό κείμενο που είχατε τήν καλοσύνη νά μας παραθέσετε Στρατηγέ.
   Μακάρι νά υπήρχαν καί άλλοι όπως εσείς που διατυπώνουν λόγο καθαρό, σαφή καί μεστό εννοιών, ειδικώς όταν αυτό αφορά σοβαρά καί καίρια Εθνικά καί όχι μόνο ζητήματα.
   Αναφορικώς τώρα μέ τό άρθρο της Εστίας που αναρτήσαμε, αυτό γίνεται γιά γενικώτερο προβληματισμό των αναγνωστών καί ε ν ν ο ε ι τ α ι ότι δέν μας κάνει εντύπωση.....
   Μέ πολύ χαρά περιμένουμε τά σχόλιά σας καί τήν γνώμη σας καί σέ επόμενες αναρτήσεις μας καί ευχομεθα πρώτα Ο Θεός καλή υγεία καί πρόοδο.

   Διαγραφή
 3. Ο μακαρίτης ο Γρηγόρης Μιχαλόπουλος, δημοσιογράφος και εκδότης (+2013), είχε γράψει στις εφημερίδες του περισσότερες από μια φορές, ότι αργότερα θα απελευθέρωναν οπωσδήποτε τα μέλη της 17 Ν.

  Γνώριζε κάτι ο Γρηγόρης Μιχαλόπουλος, που εμείς δεν το γνωρίζουμε; Σίγουρα, γνώριζε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΤΕΤΟΙΟΝ ΜΠΑΣΤΑΡΔΟ ΛΑΟ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΜΟΖΟΥΝ ΝΑ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ. ΔΕΝ Μ ΕΚΠΛΗΣΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ Η ΕΙΔΗΣΗ. ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΟΤΙ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ. ΚΑΠΩΤΕ ΗΤΑΝ ΠΡΟΔΟΤΕΣ. ΤΩΡΑ ΠΗΡΑΝ ''ΠΡΟΑΓΩΓΗ''. ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΜΗΔΕΝΟΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ. ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΥΣ ΘΕΛΟΥΝΕ, ΑΥΤΟΥΣ ΛΟΥΖΩΜΑΣΤΕ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΕΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. To ειδα σε περιπλάνηση μου στους χώρους του διαδικτύου30 Ιανουαρίου 2021 στις 11:24 μ.μ.

  Κάποτε στό κελί του Αγίου Διονυσίου Ζακύνθου , ζητουσε προστασία ένας φυγας . Τι επραξε ; Σκοτωσε έναν άνθρωπο .. ποιόν σκότωσες ; τον ρωτουσε .. η απάντηση ήταν τραγική . Σκοτωσε τον αγαπημένο του αδερφό Κωνσταντίνο . Τον έκρυψε και είπε στους διώκτες του ότι δ ε ν είδε κανέναν άνθρωπο στη περιοχή .. Υστερα του 'πε ,''Αυτόv που σκότωσες ήταν ο αδερφός μου . Ο φονιάς έκλαψε , κλάψανε και οι δύό ..''Ενα καίκι θα σε πάρει από το λιμανάκι του είπε μετά και κοίταξε να μετανoησεις και να σώσεις την ψυχή σου''.. Όπως βλέπετε οι δύο λογικές , εκείνη του κόσμου και'κείνη του Θεού , δ ε συναντώνται (Βεβαίως στο όνομα του .. Θεού εγιναν και γίνονται εγκλήματα , α λ λ ά , ο Θεός δ ε v ευθυνεται γι αυτά) .. Μεγάλο πράγμα η Αγιότης , μεγάλη όμως και η μετάνοια .. Η αληθινή μετανοια αναγεννά τον άνθρωπο , και ο ύ τ ε οι vόμοι χρειάζονται ο ύ τ ε οι δημοκρατικοί θεσμοί .. Οι κοινωνίες μας θα βρίσκονται υπό το κράτος των vόμων , ως ότου αυτή θα είναι η φύσn μας .. Με δυό λόγια όσες άδειες κι αν πάρει ο Κουφοντίνας , Συγγνώμη θα ζητήσει ; Aν ζητήσει αληθινά Συγγνώμη θα γίνει ποτέ αποδεκτή ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η Υπόθεση Κουφοντίνα , όπως παρόμοιες υποθεσεις ανθρώπων του Aποκαλουμενου Αντάρτικου πόλεων , είναι περίπλοκη . Oρισμενοι δηλωσαν στο παρελθόν μετάνοια και δωρισαν τις περιουσίες τους ω ς δείγμα Συγγνώμης .. Η μετανοια δ ε ν είναι συναισθηματική εκδήλωση α λ λ ά δυναμική Aναθεώρηση του τρόπου σκέψης και ζωής .. Εδώ - ιδιαίτερα - χρειάζovται μεγάλη δύναμη και θάρρος να γυρίσεις τόνους υδατος απο τον ρού της ζωής σου .. Να παραδεχθείς οτι ο αγώνας σου ήταν άγονος και λάθος .. Χρειάζεται να έρθεις σε ρήξη με τον ί δ ι ο σου τον εαυτό και να διαχειριστείς ''θανάτους'' και ''ενοχές'' που δ ε ξορκίζονται με ιδεολογικές - επαναστατικές (φευ) δικαιολογίες .. Να ζητήσει Συγγνώμη από τον ταξικo εχθρό του ? Θύτης και .. θύμα ταυτόχρονα .. Να υποστηρίξει τις πράξεις του ; Πραγματικό Aδιέξοδο .. Οπως κι αν είναι , δ ε ν υπάρχει άλλος δρόμος . Ο σκοπός δ ε ν αγιάζει τα μέσα και η αληθινή επανάσταση είναι ακριβώς εδω . Δια τούτο το φάντασμα εαυτού που είναι τώρα , η μετανοια είναι μονόδρομος . Ισως ο χρόνος καταφέρει να το επαναφέρει στην όντως ζωή .. Α ν δ ε μετανοήσει , Aπαντες ξέρουμε ότι τα φαντάσματα του ειδους , σπέρνουν τον φόβο , δ ε μένουν ο μ ω ς στην Ιστορία .. Χάνονται ..

   Διαγραφή
  2. Aναγνώστες και αναγνωστριες του άρθρου , ι δ ο υ ο τρόπος με τον οποίον A π ο κ α θ ι σ τ α ν τ α ι ενώπιον Θεού και ανθρώπων οι
   Avηκοντες στη 17 N : Z η τ ο υ ν Δ η μ ο σ ι ω ς Συγγνώμη από τους
   συγγενείς των ανθρώπων , των οποίων το "νήμα" της ζωής κ ο π η κ ε B ι α ι ω ς εξαιτίας των δραστηριοτήτων της 17 N ? A π ε υ θ υ ν ο ν τ α ι σ' ε μ π ε ι ρ ο Π ν ε υ μ α τ ι κ ο ? Z η τ ο υ ν A φ ε σ η A μ α ρ τ ι ω ν ? O μ ο λ ο γ ο υ ν Π ι σ τ η στον Σ τ α υ ρ ω θ ε ν τ α και A v α σ τ α ν τ α Xριστοv , o Oποίος Θ υ σ ι α σ τ η κ ε για τη Σ Ω T H P I A ο λ ω ν των ανθρώπων ? Α ν N α ι , Σ Ω Z O N T A I από το φ ο β ε ρ ο δικαστήριο του A δ ε κ α σ τ ο υ K ρ ι τ ο υ .

   Διαγραφή

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!