Πέμπτη 29 Απριλίου 2021

«Ἀ γ ῶ ν ε ς» πού πάντα δικαιώνονται...

 


Στίς ΗΠΑ τό 2017 πέρασε ἕνας νόμος πού ἀπαιτεῖ ἀπό τό ΥΠΕΞ τῶν ΗΠΑ νά ὐποβάλλῃ ἐκθέσεις γιά πράξεις χωρῶν,47 τόν ἀριθμό, ἀναφορικά μέ τίς περιουσίες πολιτῶν τήν περίοδο πρίν τόν Β΄Π.Π. 

Μέ ἄλλα λόγια οἱ ΗΠΑ μέσῳ τοῦ ΥΠΕΞ λειτουργοῦν ἐν εἴδη εἰσαγγελέως γιά τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἀντιμετώπισαν καί ἀντιμετωπίζουν,οἱ χῶρες,ὅλης τῆς Εὐρώπης, τίς περιουσίες πού ἀνῆκαν σέ ἑβραίους πού χάθηκαν στό ὁλοκαύτωμα καί ἔμειναν ἀκληρονόμητες. 


Στήν οὐσία μία ὑπερδύναμις ὅπως οἱ ΗΠΑ ἀναλαμβάνουν νά παίξουν τόν δικηγόρο τῶν ἑβραίων πού θέλουν τώρα πίσω τίς περιουσίες τους ! 

Ὁ νόμος JUST 447 (Justice for Uncompensated Survivors Today) δῆλα δή : δικαιοσύνη γιά μή ἀποζημιωθέντες ἐπιζῶντες σήμερα. 


Τί ἐννοοῦν μέ τό «μή ἀποζημιωθέντες» ; 


Αὐτούς πού ἀδικήθηκαν καί ἐπιβάλλεται τώρα νά δικαιωθοῦν. Ποιοί; 

Οἱ ἐπιζῶντες. 

Ποιοί ἐπιζῶντες; 

Μἀ τοῦ ὁλοκαυτώματος,ποιοί ἄλλοι; 

Ποιοί ἄλλοι ἐδῶ καί 76 χρόνια μόνον κερδίζουν ἀπό ἐκεῖνο τό ὁλοκαύτωμα; 

Ἔ λοιπόν τώρα,ἦρθε ἡ ὥρα νά πάρουν πίσω καί τό τελευταῖο πετραδάκι πού τούς ἀνήκει,ἀπό κάθε εὐρωπαϊκή χώρα.

Καί ἔβαλαν ἐμπρός τά μεγάλα μέσα :τίς ΗΠΑ. 

Λοιπόν,ὁ νόμος αὐτός εἶναι μία ἀπό τίς τελευταῖες κληρονομιές τοῦ Ὀμπάμα

Νομοθετήθηκε ἀπό ἕνα σῶμα πού ἔφτιαξε ὁ καί ἑβραῖος ( κατά δική του ὁμολογία) Ὀμπάμα τό 115th United States Congress καί ἐργάσθηκε ἐπί 2ετία ( Ἰανουάριος 2017-Ἰανουάριος 2019). 

Ἐδῶ μᾶς ἐνδιαφέρει ὁ συγκεκριμένος νόμος,ὁ ὁποῖος εἶναι δικό του δημιούργημα.

Καί γιά νά μήν νομίζετε πώς ὁ νόμος αὐτός προέκυψε αἴφνης,νά σᾶς πῶ ὅτι ὑπῆρξε προεργασία. Συγκεκριμένα στήν πόλιν Τερεζίν τῆς Τσεχίας ἔγινε μία διάσκεψις, τόν Ἰούνιο τοῦ 2009, ὑπό τόν τίτλον : 

Διάσκεψις περιουσιακῶν στοιχείων τοῦ ὁλοκαυτώματος ὅπου μαζεύτηκαν 47 χῶρες ( ὅλης τῆς Εὐρώπης σύν Ἀργεντινή,Αὐστραλία,Καναδᾶς,ΗΠΑ, Οὐρουγουάη καί βεβαίως τό Ἰσραήλ)  καί ὑπέγραψαν δεσμευτική δήλωσιν ὅτι θά λάβουν μέτρα γιά τήν διόρθωσιν τῶν οἰκονομικῶν λαθῶν ἑναντίον τῶν ἑβραίων,πού ἐπῆλθαν ἐκ τοῦ ὁλοκαυτώματος.   


Ένα χρόνο αργότερα, 43 από τους υπογράφοντες (εκτός της Λευκορωσίας , της Μάλτας , της Ρωσίας και της Πολωνίαςενέκριναν ένα συνοδευτικό έγγραφο, τις Οδηγίες του 2010 και τις Βέλτιστες Πρακτικές για την Επιστροφή και Αποζημίωση Ακίνητης (ΠραγματικήςΙδιοκτησίας , οι οποίες καθορίζουν τις βέλτιστες πρακτικές για ακίνητα. 

Σύμφωνα με τις οδηγίες , προτιμάται η επιστροφή του ίδιου του ακινήτου ( σε αποζημίωση ), ωστόσο όταν δεν είναι δυνατή η πληρωμή η αντικατάσταση ακινήτου που είναι "πραγματικά δίκαιη και επαρκής" είναι δυνατή. Η δήλωση δεν έχει νομική ισχύ και δεν καθορίζει πώς πρέπει να ενεργούν οι εμπλεκόμενες χώρες για να την εκπληρώσουν...(ἐδῶ)

Καί ἐπεί δή οἱ δηλώσεις αὐτές δέν ἦσαν οὔτε συνθήκη οὔτε δεσμευτική συμφωνία σέ διεθνές ἐπίπεδον,ἀλλά ὡς φαίνεται οὔτε καί οἱ συμπλωμετικές ὁδηγίες ἔφεραν τό ἀποτέλεσμα πού ἤθελαν οἱ ἑβραῖοι,μπῆκε σέ λειτουργία τό σχέδιον πιέσεις μέσῳ ΗΠΑ. Καί ἦρθε ὁ JUST 447 ! 

Νά συμπληρώσουμε πώς στήν διακήρυξιν τοῦ Τερεζίν ἀναφέρεται καί ἡ ὑποχρέωσις,τῶν κρατῶν πού εἶχαν κρατικοποιήση τίς περιουσίες τῶν θυμάτων τοῦ ὁλοκαυτώματος,νά διαθέσουν τό ἀντίτιμο τῆς κρατικοποιημένης περιουσίας ( ὅταν δέν ὑπάρχει διεκδικητής ἀπόγονος) σέ ἐπιδόματα ἀπόρων ἐπιζώντων ἀλλά κυρίως στήν ἐκπαίδευσιν σχετικῶς μέ τό ὁλοκαυτωμα. 

Σημειῶστε πώς στό πακέτο δέν εἶναι μόνον ἡ ναζιστική Γερμανία ἀλλά καί τά κομμουνιστικά καθεστῶτα

Ἀλλοίμονον ἄν δέν τά περιελάμβαναν,ἀφοῦ ὁ στόχος ἦταν οἱ χῶρες ἐκεῖνες ὅπου στήν οὐσία ἀποτελοῦσαν τήν σφηκοφωλιά τῶν χαζαροἑβραίων.

Παράδειγμα ἡ Πολωνία,γιά νά μήν πῶ ὅτι ὅλο αὐτό - διάσκεψις Τερεζίν,Νόμος 446- ἔχει ξεκινήση μέ στόχο τήν Πολωνία. Διαβᾶστε τήν παραπομπή γιά τόν Νόμο καί θά διαπιστώσετε πώς ὅλη ἡ σελίδα εἶναι ἀφιερομένη στήν Πολωνία καί τό ἱστορικό τῆς περιπέτειάς της μέ τά περιουσιακά στοιχεῖα τῶν ἐκεῖ ἑβραίων,ἀπό τόν Β΄Π.Π. στήν περίοδο τοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος καί μέχρι σήμερα ! 

Καί οἱ Πολωνοί; Διαβάζουμε : 

Ἰουδαιο-Πολωνία 2: Ἡ Ἀνατομία τῆς Πολωνικῆς δουλείας(φωτό)

Από έναν προπολεμικό πληθυσμό 3,2 εκατομμυρίων, υποστηρίζεται ότι τα 2 εκατομμύρια Εβραίοι-Πολωνοί πέθαναν στον Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο. Για τα 1,2 εκατομμύρια Εβραίο-Πολωνούς και τους απογόνους τους που ζουν μόνο στο Ισραήλ, υπάρχει μια ταύτιση απόψεων, η οποία παίρνει όλο και πιο μεγάλες διαστάσεις, από την ελίτ, ότι δικαιούνται τμήματα της Πολωνίας που ισχυρίζονται ότι κατείχαν οι πρόγονοί τους. 

Πριν από το Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Εβραίοι είχαν το πιο πολύτιμο ακίνητα στα κέντρα μεγάλων πόλεων, ενώ οι Πολωνοί συγκεντρώνονταν σε αγροτικές περιοχές. Η Βαρσοβία ήταν 30% εβραϊκή, η Białystok 42%, η Tarnów 50%, η Grodno 50%. Στο Oświęcim,έδρα του Αυστριακού στρατού με στρατώνες, που αργότερα θα γινόταν το Άουσβιτς, υπήρχαν 50% Εβραίοι.

Σε αυτό το πλαίσιο, μπορούμε να αρχίσουμε να κατανοούμε την ιστορική ένταση μεταξύ Πολωνών και Εβραίων. Ο Πολωνικός φόβος για την εβραϊκή κατάκτηση, «JudeoPolonia», είναι μέρος της εθνικής μας μνήμης. 


«Το Έτος 3333, ή ένα Απίστευτο Όνειρο»,για παράδειγμα, του Julian Ursyn Niemcewicz,είναι ένα Πολωνικό βιβλίο 200 ετών που απεικονίζει ένα δυστοπικό μέλλον όπου η Πολωνία κυριαρχείται πλήρως από Εβραίους. 


Ο Teodor Jeske-Choiński εξέφρασε τον φόβο μας στο φανταστικό μυθιστόρημά του το 1912, όπου ένας εβραϊκός χαρακτήρας δηλώνει : 
«Εάν δεν μας επιτρέψετε να δημιουργήσουμε ένα "κράτος Judeo-Polonia" και ένα έθνος "Judeo-Polish" θα σας στραγγαλίσουμε!»

Για χρόνια αισθανόμασταν ότι οι Εβραίοι θα χρησιμοποιούσαν μια υπερδύναμη για να το επιτύχουν, εκείνες τις μέρες, νομίζαμε ότι θα ήταν η Γερμανία. Όπως αποδείχθηκε, αυτός δεν ήταν ένας αβάσιμος φόβος, αλλά δεν ήταν οι Γερμανοί που θα βοηθούσαν στην επίτευξη αυτού του στόχου. 

Ο εβραϊκός κομμουνισμός, αυτό που λέμε Żydokomuna, εγκατέστησε μια εβραϊκή δικτατορία πάνω από την ΠολωνίαΚατά τη διάρκεια της σοβιετικής εισβολής, πολλοί Εβραίοι βοήθησαν τον Κόκκινο Στρατό και διέπραξαν πολλές θηριωδίες. 

Σήμερα, ο διεθνής Εβραίος έχει εγκαταλείψει τον κομμουνισμό για τον παγκόσμιο καπιταλισμό και χρησιμοποιεί την Αμερική για να μας «στραγγαλίσει». Το όπλο της επιλογής είναι ο Ν447 (Justice for Uncompated Survivors Today (JUST)), το οποίο είναι η μεγαλύτερη υπαρξιακή απειλή για την Πολωνία στην πρόσφατη μνήμη. 

Η σιωνιστική φυλετική μισαλλοδοξία πίσω από το JUST 447 προβλεπόταν από τον  Ισραηλινό τραγουδιστή  του Παγκόσμιου Εβραϊκού Κογκρέσου το 1996: 

«Περισσότεροι από 3 εκατομμύρια Εβραίοι πέθαναν στην Πολωνία και οι Πολωνοί δεν θα είναι οι κληρονόμοι των Εβραίων-Πολωνών. 

Δεν θα το επιτρέψουμε ποτέ. 

Θα τους παρενοχλήσουμε μέχρι να καλυφθεί πάλι η Πολωνία. 

Εάν η Πολωνία δεν ικανοποιήσει τα εβραϊκά αιτήματα, θα ταπεινωθεί δημόσια και θα διωχθεί διεθνώς. » - Γενικός Γραμματέας του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συνεδρίου "

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους του κομμουνισμού πραγματοποιήθηκαν οι «συνομιλίες στρογγυλής τραπέζης» στη Μαγκνταλένκα, ένα μικρό χωριό κοντά στη Βαρσοβία, το 1989.

Οι συμμετέχοντες ελέγχουν την Πολωνία από τότε, ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται στα δεξιά ή στα αριστερά. Πολλοί Πολωνοί πιστεύουν ότι συνωμότησαν σε αυτές τις συνομιλίες για να μοιραστούν την εξουσία επί της χώρας επ 'αόριστον

Σημαντικοί συμμετέχοντες στο Magdalenka ήσαν οι :


Ο Adam Michnik  (γεννημένος ως  Aaron Schechter) - ένας φιλελεύθερος που είναι αδελφός του κομμουνιστή δολοφόνου Stefan Michnik

Ο πατέρας του Michnik ήταν ο πρώτος γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Δυτικής Ουκρανίας.

Tadeusz Mazowiecki  - Ο πρώτος πρωθυπουργός της Πολωνίας μετά την πτώση του κομμουνισμού. 

Ήταν υπεύθυνος για την έξωση των καρμελιτών μοναχών από το Άουσβιτς, με εντολή του προέδρου του Παγκόσμιου Εβραϊκού Κογκρέσου, Έντγκαρ Μπρονφμάν. Η ηγεσία του ήταν τόσο καταστροφική που έλαβε μόνο το 18% στην προσπάθειά του για επανεκλογή. Πιστεύεται στην Πολωνία ότι είναι εβραϊκής καταγωγής, αν και δεν το παραδέχτηκε ποτέ.

Lech Wałęsa  - Ο Πρόεδρος της Πολωνίας από το 1990-1995. Αυτός ο οπορτουνιστής που κέρδισε το βραβείο Νόμπελ, διάσημος για την «Αλληλεγγύη», αποκαλύφθηκε πρόσφατα  ότι  ήταν κομμουνιστής πληροφοριοδότης. 

Aleksander Kwaśniewski  - Ο Πρόεδρος της Πολωνίας από το 1995-2005. Ίδρυσε τη Δημοκρατική Αριστερή ΣυμμαχίαΈπαιξε σημαντικό ρόλο στο να συρθεί η Πολωνία στην συμμετοχή της στον πόλεμο του Ιράκ, παρά το γεγονός ότι ήταν εξαιρετικά δημοφιλής. Υπῆρξε επίσης στη μυστική μισθοδοσία της αστυνομίας κατά τα κομμουνιστικά χρόνια.

Leszek Cezary Miller  - Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας από το 2001 έως το 2004. Ο κρυπτο-εβραίος, ηγέτης της Δημοκρατικής Αριστεράς Συμμαχίας από το 1999 έως το 2004 και ξανά από το 2011 έως το 2016.

Lech Kaczyński  - Ίδρυσε το PiS το 2001. Διετέλεσε Πρόεδρος της Πολωνίας από το 2005 έως το θάνατό του στο Σμόλενσκ το 2010.

Jarosław Kaczyński  - Συν-ιδρυτής του PiS. Ο Jarosław είναι ο σημερινός ηγέτης του PiS ...

Αυτή η ομάδα καριέρας και γκάνγκστερ, με τη χορηγία της Ουάσινγκτον και των Βρυξελλών, διατήρησε μια ασφυκτική επιρροή στην σύγχρονη πολωνική πολιτική μετά την πτώση του Σιδηρούν Παραπετάσματος


Πολύ ἐνδιαφέρον ἔχει καί τό θέμα περί τῆς Żydokomuna ( Ἰουδαιο-κομμούνα),διαβᾶστε το ΕΔΩ.


Βεβαίως οἱ Πολωνοί δέν ἔχουν καθήση μέ σταυρωμένα χέρια. Ἀντιδροῦν,διαμαρτύρονται. Οἱ πατριῶτες Πολωνοί πού,τί πρωτότυπον,χαρακτηρίζονται ὡς ἀντι-σημίτες ! 

Ὅσο γιά τήν ἐπίσημον κυβέρνησιν τῆς Πολωνίας,στίς πιέσεις πού ἔλαβε,τό καλοκαίρι τοῦ 2020,σχετικῶς μέ τήν ἐφαρμογή τοῦ JUST 447  καί τήν ἔκθεσιν τοῦ ΥΠΕΞ τῶν ΗΠΑ,ἡ ἀπάντησις ἦρθε μέσῳ δηλώσεων τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Πολωνίας.  Ἔχει ἐνδιαφέρον νά ᾿δοῦμε τήν ἀπάντησίν τους

ὁ Πολωνός πρόεδρος Ντούντα σέ ἐπίσκεψιν ἑβραϊκοῦ νεκροταφείου (φωτό)
«..... η αμερικανική πλευρά ανέφερε στην έκθεση ότι η Πολωνία ανέλαβε μέτρα μεγάλης κλίμακας για τον εορτασμό των θυμάτων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων του Ολοκαυτώματος

(Η έκθεση) υπογράμμισε τις προσπάθειες των πολωνικών αρχών, συμπεριλαμβανομένης της φροντίδας για μνημεία και τοποθεσίες πρώην στρατοπέδων συγκέντρωσης και εξόντωσης  ..η Πολωνία είναι μία από τις λίγες χώρες στον κόσμο όπου «η διδασκαλία για το Ολοκαύτωμα είναι υποχρεωτική σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσης

... Ούτε η διακήρυξη του Terezin ούτε ο νόμος JUST 447 είναι μέσα που θα αποτελούσαν οποιαδήποτε νομική βάση για την επιστροφή περιουσίας» έγραψε το υπουργείο.. η Πολωνία "παρέχει σε όλους ίσους όρους, ανεξαρτήτως ιθαγένειας ή καταγωγής, για τη δυνατότητα διεκδίκησης του δικαιώματος σε απώλεια περιουσίας". 

"Η πολωνική νομοθεσία επιτρέπει στους πρώην ιδιοκτήτες ή τους νόμιμους διαδόχους τους να διεκδικήσουν δικαιώματα σε ακίνητα μέσω διοικητικών και δικαστικών διαδικασιών. 

Οποιοσδήποτε δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις διαδικασίες", επεσήμανε το υπουργείο… ο πολωνικός νόμος προβλέπει ότι «εάν ο ιδιοκτήτης πεθάνει χωρίς κληρονόμους, η κληρονομιά αναλαμβάνεται από την κοινότητα της τελευταίας κατοικίας του ατόμου ή του Υπουργείου Οικονομικών». "Λύσεις αυτού του τύπου ισχύουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και στις ΗΠΑ και το Ισραήλ.»( ἀπό ἐδῶ)

Ἐν τάξει,ὅλα ἔχουν μπῆ σέ μία σειρά. 

Τό ὁλοκαύτωμα διδάσκεται ἀπό τό νηπιαγωγεῖο μέχρι τό Πανεπιστήμιο,ὑποχρεωτικῶς,οἱ νομικές διαδικασίες εἶναι στήν εὐχέρεια κάθε ἑβραίου πρός διεκδίκησιν τῶν «περιουσιῶν του» καί τέλος οι ὀλιγάρχες,ἡ ἐλίτ τῆς Πολωνίας ἀκονίζουν τά μαχαίρια γιά τό 30% τῆς χώρας. 

Κατά τ᾿ἄλλα πάντα ἀδικημένοι οἱ ἑβραῖοι. Πάντα διωκόμενοι ἀλλά περιέργως πάντα κατέχοντες τήν μερίδα τοῦ λέοντος,ὅπου καί νά βρίσκονται ! Τώρα θέλουν καί ὁλόκληρη τήν πίτα ! 

Μπορεῖτε σ᾿ὅλα αὐτά, νά συνδυάσετε τόν ῥόλον τοῦ Ἑβραϊκοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου,τῶν ὀλιγαρχῶν ἀπό τίς πρώην κομμουνιστικές χῶρες,πού κατά σύμπτωσιν ( !) εἶναι οἱ δημιουργοί του,τήν ἐμμονή τους νά καταδεικνύουν τήν πολυχιλιετή  τους παρουσία σέ διάφορες χῶρες,ἰδίως τῆς Εὐρώπης καί τῆς Ἑλλάδος μήν ξεχνιόμαστε καί σ᾿ὅλα αὐτά τοποθετῆστε τήν σημαντικότητα τῆς περιοχῆς πού ὁριοθετοῦσε γεωγραφικῶς τήν Χαζαρία.( Μία ἀνάγνωσις καί πάλιν ἐδῶ,ἐδῶ κι᾿ἐδῶ χρήσιμος...)


Υ.Γ. Εὐχαριστῶ τόν φῖλο/ἀναγνώστη καί σχολιαστή Ῥόκκο γιά τήν πληροφορία ( ἐδῶ) πού ἔγινε ἀφορμή γιά τό ἀνωτέρῳ θέμα! 


Ἡ Πελασγική

http://sxolianews.blogspot.com/2021/04/blog-post_22.html

1 σχόλιο:

  1. Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΑΤΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΜΙΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ''ολοκαύτωμα''. ΜΑΣ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΗΞΕΙ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ. Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΘΕΙ ΑΜΕΤΡΗΤΑ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΙ ΠΟΤΕ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΤΗΣ. ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΒΡΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣ, ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΡΥΠΤΟΕΒΡΑΙΟΥΣ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ 45 ΧΡΟΝΙΑ?

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!