Παρασκευή 30 Απριλίου 2021

'Αν βλασφημείς τά Θ ε ί α, Π Ρ Ε Π Ε Ι νά δ ε ί ς αυτό !..... ( Α Ν Α Τ Ρ Ι Χ Ι Λ Α ! )https://www.youtube.com/watch?v=W-wQS8KuXOo&ab_channel=%CE%97%CE%B5%CE%BD%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%B6%CF%89%CE%AE

Η εν Χριστώ ζωή

Αν βλασφημείς τα Θεία πρέπει να δεις αυτό… Πηγή: https://ieramonopatia.gr/psyxofeli/an...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!