Παρασκευή 30 Απριλίου 2021

«Ἰ δ ι ο φ υ ΐ ε ς», λ έ μ ε ! ! ! ( Β ί ν τ ε ο μέ ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ! )

 

Ὅταν κάνει κάποιος μία ἀναζήτησιν στίς εἰκόνες τοῦ  Google,μέ τήν λέξιν «ἰδιοφυΐα»,τό πρῶτο πρᾶγμα καί ἀληθινά τό ἐννοῶ πρᾶγμα,πού βλέπει εἶναι ἡ ἄθλια φάτσα τοῦ Ἄλμπερτ Ἀϊνστάϊν. 

Προσθέστε τώρα τήν λέξιν «ἐπιστήμων» καί πάλι ὁ «Ἅγιος Ἄλμπερτ» εἶναι τό πρῶτο πρόσωπο πού ἐμφανίζεται ὡς τό πιό δημοφιλές.Ὅσο καί νά ψάξετε πιό κάτω καί πολύ πιό κάτω,δέν θά βρεῖτε πουθενά οὔτε κἄν τό παραμικρό,γιά πρόσωπα ὅπως ὁ Tesla,ὁ von Braun, ὁ Shockley καί ἄλλα μεγάλα ὀνόματα. 

Γιατί αὐτό; 

Ὁ «Ἅγιος Ἀϊνστάϊν» ἦταν πράγματι «ἰδιοφυΐα» ;

Ἤ μήπως πρὄκειται γιά μία ὑπόθεσι ὅπου ὁ Τύπος προωθεῖ ἕναν ὁμόφυλο σύντροφο; Γιά νά ᾿δοῦμε.

Ἀϊνστάϊν ὁ λογοκλόπος

Ὁ Ἀϊνστάϊν ἦταν ἕνας κατά συρροήν ψυχοπαθής λογοκλόπος. 

Ἡ λογοκλοπή τοῦ Ἀϊνστάϊν ἔχει ἀποδειχθῆ ἀδιαμφισβήτητα.

σημ. Πελ. Διαβᾶστε σχετικῶς ἐδῶΣτήν πραγματικότητα ἡ «Θεωρία τῆς Σχετικότητος» καθώς καί ἡ περίφημος ἐξίσωσις (E = Mc2),δημοσιεύτηκαν πρίν ὁ Ἀϊνστάϊν διεκδικήσει τήν ἀναγνώρισίν τους.( ἐδῶ κι᾿ἐδῶ)

Ἀϊνστάϊν ὁ Λάθος

Οἱ «ἀνακαλύψεις» τοῦ Ἀϊνστάϊν,ὅπως ἦταν κλεμμένες,ἐξακολουθοῦν ν᾿ἀμφισβητοῦνται μέχρι σήμερα. 

Ὁ ἴδιος ὁ Ἀϊνστάϊν ἐξέφρασε ἀμφιβολίες γιά τίς «θεωρίες» του. 

Τό γεγονός ὅτι ὀρισμένοι φυσικοί ἐξακολουθοῦν παθιασμένα νά ἐπιμένουν,ὅτι οἱ θεωρίες εἶναι ἐσφαλμένες,εἶναι πολύ ἐνδιαφέρον. 


Ἀναρωτιόμαστε  :πόσοι περισσότεροι ἐπιστήμονες ἔχουν τίς ἴδιες ἀμφιβολίες ἀλλά φοβοῦνται νά τίς ἐκφράσουν ; 

Ἀκόμη μεγαλύτερο ἐνδιαφέρον ἔχει τό γεγονός ὅτι οἱ ἐπιστημονικοί ἀμφισβητίες συχνά γελοιοποιοῦνται μέ τρόπο παιδιάστικο,ἀλλά ποτέ δέν τούς φέρνουν σ᾿ἀνοιχτή ἀντιπαράθεσιν. 

Ὁ μεγάλος Τέσλα,γιά τόν Ἀϊνστάϊν καί τήν σχετικότητα

«Ἡ θεωρία τοῦ Ἀϊνστάϊν εἶναι σάν ἕνα ζητιάνο ντυμένο μέ μώβ ροῦχα πού ἔγινε βασιλιᾶς χρησιμοποιώντας ἐκθαμβωτικά μαθηματικά πού κρύβουν τήν ἀλήθεια» ...

«Ἣ Θεωρία τῆς σχετικότητος εἶναι μία μάζα λαθῶν καί παραπλανητικές ἰδέες πού ἀντιτίθενται βίαια στίς διδασκαλίες τῶν μεγάλων ἀνθρώπων τῆς ἐπιστήμης τοῦ παρελθόντος καί ἀκόμη καί στήν κοινή λογική»

«Ἡ θεωρία τυλίγει ὅλα αὐτά τά λάθη καί τίς παραπλανητικές ἐντυπώσεις καί τά ντύνει μ᾿ἕνα μαθηματικό ἔνδυμα πού συναρπάζει,θαμπώνει καί τυφλώνει τούς ἀνθρώπους μέ θεμελιώδη λάθη.


Δέν ἔχει ἀποδειχθῆ καμμία ἀπό τίς προτάσεις τῆς σχετικότητος»

Ἀϊνστάϊν ὁ ἐκμεταλλευτής 

Ὁ Ἀϊνστάϊν ἦταν πολύ σκληρός ἀπέναντι στήν σύζυγό του Μίλεβα.

Τήν πρώτη του γυναῖκα καί μητέρα τῶν δύο υἱῶν του.

Αὐτός ὄχι μόνον τήν ἀπατοῦσε ἀπροκάλυπτα,ἀλλά καθώς ὁ γάμος τους κλονίστηκε,ἔθεσε σκληρές προϋποθέσεις γιά τήν παραμονή του μαζί της,ὡς ἐξῆς :

Ὑπό τόν τίτλο : «Προϋποθέσεις»

«Θά βεβαιωθεῖτε ὅτι : 

1. τά ῤοῦχα μου καί τό πλύσιμό τους διατηροῦνται σέ καλή κατάστασιν 

2. θά λαμβάνω τά τρία γεύματά μου τακτικά,στό δωμάτιό μου 

3. τό ὑπνοδωμάτιό μου καί τό μελετητήριό μου διατηροῦνται τακτοποιημένα καί εἰδικῶς τό γραφεῖο μου παραμένει μόνον γιά χρήσιν μου. 

Θά ἀποκηρύξετε ὅλες τίς προσωπικές σχέσεις μαζύ μου στό βαθμό πού δέν εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητες γιά κοινωνικούς λόγους...

Θά σταματήσετε νά μοῦ ἀπευθύνετε τόν λόγον ἄν τό ζητήσω.»

Ἀπό : Thetruthseeker.co.uk

 ( ἡ σκοτεινή πλευρά τοῦ Ἀϊνστάϊν ἀναδύεται μέσα ἀπό τά γράμματά του)

Γιατί ἐπέλεξα αὐτό τό θέμα; 

Διότι διαβάζοντάς το, θυμήθηκα πώς αὐτή ἡ «ἰδιοφυΐα» ἦταν κολλητός μέ μία ἄλλη «ἰδιοφυΐα», τόν Φρίντζ Χάμπερ τόν «πατέρα» τῶν χημικῶν ὅπλων. 

Καί μάλιστα ὅπως καί ὁ Ἀϊνστάϊν πού ἦταν παντρεμένος μέ μία Φυσικό (ἡ  Μίλεβα Μάριτς, σέρβα Φυσικός, ἡ μοναδική γυναῖκα στήν τάξιν τοῦ Ἀϊνστάϊν, στό Πολυτεχνεῖο τῆς Ζυρίχης), ἔτσι κι᾿ὁ χημικός Χάμπερ, ἦταν παντρεμένος μέ μία χημικό : 

Ἡ πρώτη γυναῖκα του,ἡ Clara Immerwahr χημικός καί ἡ ἴδια,ἀνεγνωρισμένη στόν χῶρον τῆς ἐπιστήμης,ἡ πρώτη γυναῖκα,Δρ.Χημείας στήν Γερμανία...

Ἦταν ἀντίθετη μέ τήν χρῆσιν χημικῶν ὅπλων κάτι πού προκαλοῦσε καυγάδες ἀνάμεσα στό ζευγάρι.

Μετά τήν μάχη τοῦ Ὕπρ, ἡ Κλάρα αὐτοπυροβολήθηκε...Ἐπίσης, θυμήθηκα πῶς ἤ μᾶλλον ποιός, ἔκανε διάσημον τόν Ἀϊνστάϊν.

Ὁ πρόεδρος τοῦ Παγκοσμίου Σιωνιστικοῦ Ὁργανισμοῦ καί μετέπειτα πρῶτος πρόεδρος τοῦ Ἰσραήλ,Τσαίμ Αζριέλ Βάϊσμαν

Οἱ σιωνιστική κομπανία, συναντᾷ «τυχαίως»,τόν Ἀϊνστάϊν κατά τήν ἄφιξίν του στό λιμάνι τῆς Ν.Υ. (φωτό)


Στις 3 Απριλίου 1921, ένα πλοίο έφτασε στο Λιμάνι της Νέας Υόρκης μεταφέροντας έναν γερμανό επιστήμονα, του οποίου η εργασία αναγνωρισμένη σε ακαδημαϊκούς κύκλους, αλλά άγνωστη στους περισσότερους Αμερικανούς. 

Το όνομά του ήταν ο Albert Einstein. 

Ο τύπος της Νέας Υόρκης κλήθηκε να καλύψει την είδηση...

Ο Αϊνστάιν οδηγήθηκε με ανοιχτό αυτοκίνητο (!) συνοδεία αυτοκινητοπομπής μέχρι τη δεύτερη λεωφόρο. 

Χιλιάδες κόσμου ήσαν συγκεντρωμένοι κατά μήκος του δρόμου, επευφημώντας και κουνώντας μαντήλια. 

Και με αυτό, ο Αϊνστάιν ξαφνικά έγινε είδηση ​​στην πρώτη σελίδα και κατασκευάστηκε ο μύθος του. 

Εκείνη την ημέρα στη Νέα Υόρκη, το πλήθος των 20.000 ήταν στην πραγματικότητα εκεί για να δει τον Chaim Weizmann, πρόεδρο του Διεθνούς Σιωνιστικού Οργανισμού, ο οποίος προωθούσε την ιδέα ενός εβραϊκού κράτους. 

Αν δεν υπήρχε η «παρεξήγηση» από τον Τύπο, ο Αϊνστάιν ίσως να μην είχε γίνει πρώτη είδηση και ίσως να μην είχε γίνει διάσημο όνομα...ΕΔΩ)

Βεβαίως ὁ Chaim Azriel Weizmann (μεγάααλος ἐπιστήμων* καί αὐτός ! ), ἤξερε γιατί τό πλῆθος ἦταν ἐκεῖ ὅπως καί ὁ Τῦπος. 

Καί ἤξερε ἐπίσης γιατί ἔπρεπε νά προωθήσῃ τόν Ἀϊνστάϊν. 

Καί φυσικά αὐτός πού ἤξερε περισσότερο ἀπ᾿ὅλους ἦταν ὁ ἴδιος ὁ Ἀϊνστάϊν πού ποτέ δέν μπόρεσε νά ἀποδείξῃ τήν θεωρία «του».

Ὡς διάσημος ὅμως,τί σημασία εἶχε ἡ ἀπόδειξις; ...! 

Ἔ κἄπως ἔτσι,καθιερώνονται οἱ «ἰδιοφυΐες».

Καί κἄπως ἔτσι ὁ κόσμος πάντα θά βρίσκεται ἐκεῖ νά ἐπευφημῇ καί νά χειροκροτῇ χωρίς ποτέ νά καταλαβαίνῃ τόν λόγο πού τό κάνει αὐτό.

τσι τοῦ ὑπέδειξαν καί ἔτσι τό δέχεται.Χωρίς ἐρωτήσεις,χωρίς ἀπορίες,χωρίς ἀντιρρήσεις.

Ὅπως ἀκριβῶς τόν Μπουρλᾶ καί τό ἐμβόλιό του πού τόν ἔμαθε ἐν μία νυκτί καί τόν ἔθεσε στό βάθρο ὡς τόν «σωτῆρα τῆς ἀνθρωπότητος...»! 

Καί αὐτός ἑβραῖος εἶναι καί πολύ μεγάααλος ἐπιστήμων ...! «Ἰδιοφυΐα»,θά ἔλεγα...

* ...Ως βιοχημικός , ο Weizmann θεωρείται ο «πατέρας» της βιομηχανικής ζύμωσης . 

Ανέπτυξε τη διαδικασία ζύμωσης ακετόνης-βουτανόλης-αιθανόλης , η οποία παράγει ακετόνη , η-βουτανόλη και αιθανόλη μέσω βακτηριακής ζύμωσης . 

Η μέθοδος παραγωγής ακετόνης του είχε μεγάλη σημασία στην κατασκευή εκρηκτικών προωθητικών καλωδίων για τη βρετανική πολεμική βιομηχανία κατά τον Α 'Παγκόσμιο Πόλεμο . 

Ίδρυσε το Ινστιτούτο Sieff Research στο Rehovot του Ισραήλ (το οποίο αργότερα μετονομάστηκε στο Ινστιτούτο Επιστημών Weizmann προς τιμήν του), και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ίδρυση του Εβραϊκού Πανεπιστημίου της Ιερουσαλήμ ...

( Διαβᾶστε τό βιογραφικό του,ΕΔΩ.
Οἰκογένεια πραγματικός «βῖος καί πολιτεία» ! 
Ἀπ᾿ὅλα εἶχε ὁ μπαξές,ἐκτός ἀπό τούς ἐπιστήμονες -χημικούς, κομμουνιστές, κατασκόπους τῶν Ναζί καί βεβαίως προέδρους τοῦ Ἰσραήλ ( ὁ Τσάϊμ τό 1949 κι᾿ἀργότερα ὁ ἀνηψιός του Έζερ, υἱός τοῦ ἀδελφοῦ του Γιεσιέλ,τό 1993 ὡς 7ος πρόεδρος τοῦ Ἰσραήλ) 


Εὐχαριστῶ τόν Γιάννη25,γιά τό βίντεο.

Ἡ Πελασγική 

http://sxolianews.blogspot.com/2021/04/blog-post_90.html

1 σχόλιο:

  1. Δὲν βλέπω πουθενὰ ἀναφορὰ στὸν μέγα Καραθεοδωρή, τὸν διδάσκαλο τοῦ Ἀϊνστάϊν (ὅπως τὸν ἀποκαλοῦσε ὁ ἴδιος).
    Ὁ Νικόλαος Δραγάνης ἔγινε γνωστὸς ὡς Τέσλα (Θεσσαλός, στὴν σλαυικὴ γλῶσσα) λόγῳ τῆς καταγωγῆς του.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!