Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2022

Η μάνα, τα έβαλε μέ Τόν Θεό, μετά τήν δολοφονία της κόρης της καί τότε ε π α κ ο λ ο ύ θ η σ ε κάτι α π ί σ τ ε υ τ ο… / Β Ι Ν Τ Ε Ο

 
https://www.youtube.com/watch?v=1V4e5OWSYEg&ab_channel=%CE%97%CE%B5%CE%BD%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%B6%CF%89%CE%AE

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!