Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022

'Roberta' / Peppino di Capri / 1 9 6 3

 
https://www.youtube.com/watch?v=Uyb1ddonYSc&ab_channel=PeppinodiCapri-Topic

5 σχόλια:

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!