Δευτέρα 30 Ιουλίου 2018

FALSE FLAG ATTACK: Greece Targeted With Geoengineered Wildfire Terrorism


Videos and photos document a similar type of “Arson from the Sky”that occurred during the last series of catastrophic firestorms  in California

TMR Editor’s Note: The photos posted below again tell a story of geoengineered terrorism.  This time Athens, Greece and surrounding areas were targeted by the geoengineers and their prepositioned arsonists in the burned out areas who coordinated this apocalyptic firestorm scenario.  Such an unparalleled terrorist attack has all the markings of NATO’s Operation Gladio.


The GLADIO CODE Has Been Broken, NATO’s Terror Network Shattered


The striking similarities to the geoengineered firestorms in California are simply too many and too conclusive to ignore.  The same advanced fire-starting technology seems to have been used in both cases. See FIREGEDDON: Geoengineered California Firestorms Propagated to Terrorize and Manufacture Consent
The conflagration in Greece has all the hallmarks of arson via drones in the sky and arsonists on the ground.  The report posted below even makes mention that: “Greece has asked for US drones to ‘detect suspicious activity’ as it emerged 15 fires had started at same time.”  The photos below even show the same type of burned out vehicles (with melted hub caps) right next to unburned trees similar to the California false flag firestorms.

KEY POINTS: What else could have produced the extremely unusual damage of streets filled with burned out automobiles right next to trees and buildings that remained unscathed but DEWs (Directed Energy Weapons)?  This DEW and arson attack on Greece, then, appears to be an act of sheer intimidation so that the government in Athens does not join Italy in rebelling against the European Union.  Even more significant is the necessity of the EU keeping Greece in line regarding immigration.  Greece is the key link in the chain for war refugees and economic immigrants traveling from the Middle East and North Africa now that Italy has shut down the Italian peninsula route.  Greeks are now protesting the influx of migrants like never before: Violence flares at Greek island protest over migrants.  Consequently, the greater Athens area was sent a message via geoengineered wildfires as the subsequent firestorm destruction and chaos make it much harder to organize protests.  Chaos can take many forms as seen in this new report on the “blame game” that has erupted in the wake of so much catastrophic damage to such large swaths of upscale Greek housing (Blame game blows up over deadly Greek wildfires).  The perps now have the citizenry fighting among themselves instead of prosecuting the real culprits.

There are also several reports that are referring to the telltale “Flamethrower effect” which was observed by many as this account indicates: Over 70 Dead, 100s Hurt/Missing As Greek Wildfires “Struck Like A Flamethrower”.  There are many other signatures of a false flag attack on Greece which will be presented in a followup exposé.
With this understanding all that remains is to correctly correlate these Gladio terror attacks to a political, economic or social goal(s) that the perps have in mind.  There’s no question that the people of Greece have been sufficiently shocked by this engineered calamity so that the preordained outcomes can be attained by the power elite.
BOTTOM LINE: The Greek firestorms were not caused by Mother Nature.  Yes, there are heat waves across the planet this summer, but this is how Gladio works.  The geoengineers take full advantage of extreme weather conditions to carry out their geoenginnered terror operations.  That’s why this Greek conflagration is a classic “FALSE FLAG ATTACK”; it’s easy to blame it on the weather.
The Millennium Report
July 24, 2018

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!