Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2019

Οι "ΓΥΠΕΣ" της Ελληνικής Ιστορίας 200 χρόνων... (Γιά απαιτητικούς)
Γράφει ὁ Σπῦρος Χατζάρας, στό ὑπό τόν τίτλον θέμα, Οι Μαυρογιαλούροι ήταν υποπροϊόν της αγγλοκρατίας :


«Μετά τις σφαγές στον Μελιγαλά τον Σεπτέμβριο και το Κιλκίς τον Νοέμβριο του 1944 και μετά από 32 ημέρες ανθρωποθυσιών κατά τα Δεκεμβριανά, οι Άγγλοι απομάκρυναν τους «αντικομουνιστές» και τοποθέτησαν τους δικούς τους ανθρώπους... 

 Είναι οι φελλοί και οι χλεχλέδες του «καλού κόσμου» που κορόιδευε το παλιό ελληνικό σινεμά, που ήταν πολύ πιο πολιτικό από ότι πιστεύουν πολλοί. 

 Ιδού το νέο πολιτικό προσωπικό: 
Υπουργός ο Τζών Γκλαβάνης. 
Γιος του Αλευροβιομήχανου Κωνσταντίνου Γκλαβάνη από το Βόλο. Σπούδασε Εμπορικές Επιστήμες στην Εμπορική Σχολή του Μάντσεστερ στο Ηνωμένο Βασίλειο». ('Δελτίο τῶν 11')

Γιά νά δοῦμε ποιός ἦτανὁ πατήρ τοῦ Τζών Γκλαβάνη.
Ὁ Γκλαβάνης Κων/νος σέ μικρή ἡλικία φεύγει ἀπό τήν γενέτειρά του, Ζαγορά Πηλίου καί πάει στήν Ῥωσσία ὅπου ἐπί 15ετία εἰδικεύεται στό ἐμπόριον.
Ἀπό ποιούς, ἔ, δέν θέλει καί πολύ σκέψιν. 
Γυρνᾶ σόν Βόλο ὄπου φτιάχνει τήν πρῶτη ἀλευροβιομηχανία καί ἐργοστάσιο γεωργικῶν μηχανημάτων καί ἐργαλείων !Προσέξτε,για νά μήν μᾶς λένε συνωμοσιολόγους :Πῶς εἶναι δυνατόν ἕνα παιδί (περίπου στά 12 χρόνια του-Ὅπως καί ὁ παπποῦς τοῦ Σημίτη,ἐπίσης ἀπό τό Πήλιον,θυμᾶστε; Ἕνα μικρό μαῦρο καπελάκι φταίει γιά τό : Σημίτης καί τήν κακή μας τύχη ! ), νά ξεκινᾶ μόνο καί νά πηγαίνῃ σέ μία ξένη μακρυνή χώρα ;

Μποροῦσε νά γἰνῃ κάτι τέτοιο ἐάν δέν ὑπῆρχαν οἱ ἀσφαλεῖς συνθῆκες γιά ἕνα μικρό παιδί τῆς ἐποχῆς ἐκείνης (1866) ;
Ὄχι,βεβαίως.

Καί οἱ συνθῆκες ἐκείνες θά ἔπρεπε, τό λιγώτερον, νά ἦταν συγγενικές σχέσεις.  

Δεύτερον : αὐτό τό παιδί, ἐπιτυγχάνει μέσα σέ μία 15ετία νά κάνῃ τόσα πολλά χρήματα ὥστε γυρνῶντας στήν πατρίδα του νά φτιάξῃ ἐργοστάσιο καί ἀλευρόμυλο; ! ! ! 

Τρίτον : ἄντε κι'ἔκανε ὅτι ἔκανε, ἄς ὑποθέσουμε ...φυσιολογικῶς, τήν πολιτική τί ἀκριβῶς τήν χρειαζόταν ἕνας ἐργοστασιάρχης ; 
Καί μάλιστα νά φτιάξῃ κόμμα;


« Το 1881 ίδρυσε μαζί με το Γεώργιο Φιλάρετο το Δημοκρατικό Κόμμα »(ἐδῶ)

Δημοκρατικό, ἔ; ! 
Μάλιστα. 
Μέ ποιόν ; 
Μέ τόν Φιλάρετο ! 
Τόν Γεώργιο Φιλάρετο,τόν καταγόμενο ἀπό οἰκογένεια προκρίτων (τοῦ Πηλίου καί αὐτός),ἡ μητέρα του τό γένος Συμεών-ος, ἀπό τήν Προῦσσα. 

Καλά, αὐτός ἀπό νομικά ξεκίνησε, σέ τράπεζες βρέθηκε σέ Μασσαλία κάι Παρίσι, ἐφημερίδες καί κόμμα ἔφτιαξε γιά νά καταλήξῃ : δικηγόρος «παρ’ άπασι τοις εν Αθήναις δικαστηρίοις και παρ’ Αρείω Πάγω». 

Καί μέγας συνδυκαλιστής παρακαλῶ ! 
Καί βουλευτής ἀλλά καί τέκτων !

«εντάχθηκε στη στοά «Πυθαγόρας». 
Και δεν είναι τυχαίο, ίσως, ότι στην ίδια στοά ανήκε ο ομόφρων και φίλος του Ρόκκος Χοϊδάς»(ἐδῶ).

Λέει τό βίκιπαίδεια, λές καί εἶναι τιμή, ἀφοῦ ἦταν καί ὁ Χοϊδᾶς ! 

Ἕνας Χοϊδᾶς πού καταγόταν ἀπό ...τζάκι,μεγάλο τζάκι Κεφαλλονίτικο ! 
Καί ξέρετε, τά ἔχουμε πεῖ ἐπανειλημμένως τί σήμαιναν τά ἑπτάνησα τῆς Φραγκο-Ἐνετοκρατίας... 
Οἰκογένια συμπεριλαμβανομένη στήν Χρυσῆ Βίβλον (Libro d'oro) ! 
Μεγάλος ἀγωνιστής τῆς ...δημοκρατίας τους καί αὐτός !Κων/νος Γκλαβάνης (φωτό ἐδῶ)

Ἔτσι ὁ ἀλευροβιομήχανος Γκλαβάνης,στά 27 του, ἔγινε καί πολιτικάντης, φιλελεύθερος πολιτικάντης καί μέ τό πού φάνηκε ὁ Μπενίσελόν Ἐλευθέριος, δέν ἔχασε χρόνον. 
Πῶς μποροῦσε ἄλλως τε; 

Μιλοῦσε ἡ ἴδια ...φάρα... 
Καί προέκυψεν δήμαρχος γιά κάμποσα χρόνια στόν Βόλο (1908-1925). 

Στόν Βόλο μέ τήν συναγωγή καί τό ἑβραϊκό νεκροταφεῖο, μέχρι τίς ἡμέρες μας...
Τήν περίοδο τῆς δημαρχίας του μέ ἔγκρισίν του δημιουργήθηκε τό Παρθεναγωγεῖο Βόλου.

Μία πολύ ἐνδιαφέρουσα σελίς στήν ἱστορία τῆς πόλεως ἐγράφη ἕνεκα αὐτοῦ. Διαβᾶστε :  Σημ. Γράφει, ὁ συντάκτης τοῦ παραπάνω θέματος, σχετικῶς μέ τόν Γκλαβάνη :

«Αναμφισβήτητα χωρίς το φιλελεύθερο πνεύμα των Γκλαβάνη και Σαράτση, το οποίο φυσικά είχε αναπτυχθεί μέσα σε ένα γενικότερο μοντερνιστικό κλίμα στο Βόλο της εποχής εκείνης, δεν θα είχε γίνει πραγματικότητα η λειτουργία ενός τόσο φιλελεύθερου σχολείου».

Ὁ υἱός του Ἰωάννης ἤ Τζών Γκλαβάνης, ἀλλά καί ὁ Εὐάγγελος ἀκολούθησαν τά βήματα τοῦ μπαμπᾶ.
Ὄχι μόνον στίς ἐπιχειρήσεις,ἀλλά καί στήν πολιτική. 

Ἐκεῖ ὐπάρχει πάντα τό τζάμπα χρῆμα, οἱ διασυνδέσεις καί ἡ ἐπιρροή τῆς μᾶζας...
Δημοκράτης κι'αὐτός καί ὑπουργός τοῦ γέρου τῆς δημοκρατίας τους.

Μέ τήν διαφορά πώς ὁ Τζών συνετάχθη μέ τούς ...ἀποστάτες τοῦ 1965. 
Ξέρετε, ἐκείνους πού καθοδηγοῦσε ἡ ἄλλη «μεγάλη» πολιτική προσωπικότης, ἐκ Κρήτης, ὁ Κων/νος Μητσοτάκης...

 Ἀπό τήν οἰκογένεια Γκλαβάνη,ἡ Εὐφροσύνη,πού παντρεύεται τόν υἱό τοῦ Ἀλεξάνδρου Κορυζῆ (πρωθυπουργός μετά τόν θάνατο του Ἰ. Μεταξᾶ τόν Ἰανουάριο τοῦ 1941, πού αὐτοκτόνησε* λίγο πρό τῆς γερμανικῆς εἰσβολῆς στήν Ἑλλάδα), Γεώργιο.
Τά ἔχουμε,πολλάκις εἰπεῖ :Μία οἰκογένεια ὅλοι τους !

Καί συνεχίζει ὁ Σπῦρος Χατζάρας :

«Υπουργός, ο Μικές Μαυρογορδάτος . Γεννήθηκε στην Μασσαλία και ήταν γιος του Ιάκωβου Μαυρογορδάτου, γόνου της ομώνυμης χιώτικης οικογένειας, και της Αικατερίνης Ράλλη».('Δελτίο τῶν 11')

Γιά τόν Μαυροκορδᾶτο,ἔχουμε γράψει τόσα πολλά !Γιά τούς Ῥάλληδες,ἐ πίσης :Οἱ τρεῖς κόρες τῆς Πηνελόπης Δέλτα(φωτό ἐδῶ)

Ὅμως αὐτό πού λείπει ἀπό τήν ἱσορία εἶναι πώς ὁ Μιχαήλ ἤ Μικές Μαυροκορδᾶτος ἐνυμφεύθη τήν Δέλτα Σοφία

Ναί, μια ἀπό τίς τρεῖς κόρες τοῦ Στέφανου Δέλτα καί τῆς Πηνελόπης Δέλτα (τό γένος Μπενάκη). 
Τῆς πρό-γιαγιᾶς του Σαμαρᾶ
Δῆλα δή, ὁ Σαμαρᾶς εἶναι καί ἐξ ἀγχηστείας πρόγονος τοῦ Μαυροκορδάτου ! Ἔμ, πώς ἀλλιῶς...


Καί ἀκόμη μία προσωπικότης :

« Υπουργός ο Αθανάσιος Σμπαρούνης , αδελφός του μεγαλοκλινικάρχη Νικολάου Σμπαρούνη.. 
Ήταν παντρεμένος με την Γεωργία Μαρκεζίνη. Ισόβιο μέλος της British Royal Economic Society of London».( 'Δελτίο τῶν 11')

Παντρεμένος μέ τήν Γεωργία Μαρκεζίνη; Χμμ,
Ἐδῶ βλέπουμε τήν συγγένεια μέ τούς Ῥάλληδες καί τήν Ἀγγλία. 
Ἰσόβιο μέλος ὁ Σμπαρούνης τῆς Βασιλικῆς Ἑταιρείας Οἰκονομικῶν τῆς Ἐγγλέζικης  Αὐτοκρατορίας, Sir ὁ ἀπόγονος τῆς οἰκογενεἰας Μαρκεζίνη, Βασίλειος.

Λογικότατα ὅλα,ἔ; 
Βεβαίως εἶχε καί ἄλλους τίτλους, σέ Ἀμέρικα καί Γερμανία :ΕΔΩ. 95 χρονῶν,πέθανε ὁ ...δράκος Σμπαρούνης...


Στήν ἑλλαδική, ἕδρασε γιά τά καλά ! Συνεχίζει ὁ Σπῦρος Χατζάρας :

«Υπηρέτησε σε Διευθυντικές θέσεις του Υπουργείου Οικονομικών από το 1925 έως το 1943 οπότε έφυγε στο Κάιρο όπου διορίστηκε Γενικός Διευθυντής του (ανυπάρκτου) Υπουργείου Οικονομικών της Εξόριστης Κυβέρνησης. 

Μαζί με τον Κυριάκο Βαρβαρέσο (Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, επί κεφαλής) και τον Αλέξανδρο Αργυρόπουλο (Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών) ορίστηκαν από την κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου , να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στην Νομισματική και Δημοσιονομική Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών στο Μπρέττον Γουντς (1-22 Ιουλίου 1944) κατά την οποία αποφασίστηκε η ίδρυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας
Με την επιστροφή του έγινε υπουργός». 

Βρέ, μήπως θυμᾶστε ποιός ἄλλος, «χαρισματικός» ὄχι μόνον περί τῶν οἰκονομικῶν, ἀλλά γενικῶς, εἶχε λάβῃ μέρος σ'ἐκείνη τήν ἀποστολή στό Μπρέτον Γούντς;Ὁ Ἀνδρέας,μέ τό σοφιστικέ τσιμπούκι καί μέ τά χαρτιά ἀνά χεῖρας ὁ ΣμπαρούνηςὮ,ναί ! Ὁ παπανδρέας ! 

=================

Τότε μόλις 25 ετών!!! 
Μά καλά, ποιός σοβαρός θα εμπιστευόταν έναν τόσο νεαρό, σε μία τόσο ΚΟΜΒΙΚΗ διάσκεψη για το οικονομικό μέλλον του πλανήτου; 

Που είχε φθάσει ατμοπλοϊκώς μόλις πρό 5ετίας, δηλαδή το 1939 στις ΗΠΑ; 

Επειδή έβαλλε μέσον η ηθοποιός Κυβέλη - άτυπη σύζυγος του "Γέρου" τότε που ήταν εξορία - τον υπουργό Ασφαλείας της Δικτατορίας Μεταξά, τον τρομερό Κων.Μανιαδάκη, να δώσει στο "παλιόπαιδο" αυτό ένα διαβατήριο!

Και γράφουμε "παλιόπαιδο", αφού είχε ΗΔΗ απο έφηβος (!) φαρδύ (!) φάκελλο στην Ασφάλεια Αθηνών για τροτσκιστική δράση!!! 
Και τον άφησαν ελεύθερο, αφού κάρφωσε τους συμμαθητές του στο Κολλέγιο Αθηνών...

Όσοι θά ήθελαν περισσότερα, να δούν την υπ.αριθμ. 5 εκπομπή του 'mr.V' στο κάτωθι 'λίνκ':


=================

Καί τό ὑστερόγραφον,ἀπό τό Δελτίο τῶν 11 καί τόν Σπῦρο Χατζάρα :

«ΥΓ. Η "καλή κοινωνία" βγήκε "ατσαλάκωτη" από την κατοχή και τα Δεκεμβριανά».

Ἔμ αὐτοί πάντα βγαίνουν «ἀτσαλάκωτοι» ἀπό παντοῦ. 
Γιατί πῶς ἀλλιῶς θά μᾶς ἐξουσίαζαν ἐδῶ καί 200 χρόνια; 
Δέν εἴπαμε; 
Ὅλοι μία οἰκογένεια εἶναι, ἔτσι κι'ἀλλιῶς. 

Ἕνα μεγάλο, πολύκλαδο οἰκογενειακό δένδρο πού ἔχει ῥίξει ῥίζες σ'ὁλόκληρο τόν πλανήτη ! 

Ὅποιον καί νά ἐπιλέξετε αὐτοί θά εἶναι καί μπροστά καί ἀπό πίσω...


Ἡ Πελασγική

http://sxolianews.blogspot.com/2019/01/200.html#comment-form

"Ιωάννης Καποδίστριας"

1 σχόλιο:

 1. Πάγια τακτική του ΚΚ€ η αποχώρηση από τις κρίσιμες ψηφοφορίες στην Βουλή - Τι θα κάνουν με την συμφωνία των Πρεσπών;

  Ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας και γελοίας συκοφαντίας που διακινείται τον τελευταίο καιρό κυρίως από τα παπαγαλάκια της ψευτοδεξιάς, αλλά και της αριστεράς αναφέρεται στην στάση που θα κρατήσουν τα κόμματα, όταν έρθουν η συμφωνία των Πρεσπών στην Βουλή.

  Την πιο ξεκάθαρη και συμπαγής στάση φυσικά έχει η Χρυσή Αυγή που έχει διαμηνύσει προ πολλού προς όλες τις κατευθύνσεις πως θα καταψηφίσει την προδοτική συμφωνία και θα συνεχίσει ασυμβίβαστα τον Αγώνα εντός και εκτός Βουλής για την κατάργησή της.

  Στο παραπάνω σενάριο που διακινούν τα συστημικά παπαγαλάκια κάνουν λόγο για το ενδεχόμενο η Χρυσή Αυγή να αποχωρήσει από την διαδικασία της ψηφοφορίας και έτσι να διευκολυνθεί η κυβέρνηση της αριστεράς για να περάσει την προδοσία, αφού το αποτέλεσμα θα είναι επί των παρόντων. Και μετά ξύπνησαν...

  Η Χρυσή Αυγή θα είναι στην διαδικασία και θα καταψηφίσει σύσσωμη την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών.

  Αυτοί που είναι συνηθισμένοι να αποχωρούν από την διαδικασία και να κάνουν με έμμεσο τρόπο πλάτες στην εκάστοτε κυβέρνηση είναι φυσικά το ΚΚΕ, το οποίο έχει αποχωρήσει από κρίσιμες ψηφοφορίες ουκ ολίγες φορές.

  Αυτό έκανε και την τελευταία φορά στις 15 Ιουνίου 2018 κατά την πρόταση δυσπιστίας στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για το Μακεδονικό. Αντί να μείνει στην αίθουσα και να καταψηφίσει την κυβέρνηση, προτίμησε για ακόμη μια φορά να αποχωρήσει και να της κρατήσει ανοιχτό τον δρόμο για την επικύρωση της προδοτικής συμφωνίας των Πρεσπών.

  Τι θα κάνουν όταν έρθει η συμφωνία στην Βουλή;

  https://youtu.be/QV87VJBtig8

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!