Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2019

Κοινοποίηση βασιλικού διατάγματoς στον Άγ.Νεκτάριο, για μετάθεση σε κενή θέση (απλού!) ιεροκήρυκος (1 8 9 3 )Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο


Στις 20 Αυγούστου 1893 κοινοποιήθηκε το Βασιλικό Διάταγμα στον ιεροκήρυκα Νεκτάριο Κεφαλά Επίσκοπο Πενταπόλεως, στην Ιερά Σύνοδο και στο Νομάρχη Φθιώτιδος και Φωκίδος.

Γεώργιος Α΄
Βασιλεύς των Ελλήνων
Αποτέλεσμα εικόνας για αγ.νεκτάριοσ


Κατά πρότασιν του Ημετέρου επί των 
Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας 
Εκπαιδεύσεως Υπουργού διατάσσομεν τάδε

Ο κατά τον Νομόν Ευβοίας Ιεροκήρυξ 
Νεκτάριος Κεφαλάς, πρώην Μητροπολίτης 
Πενταπόλεως, μετατίθεται εις την κενήν 
θέσιν του κατά τον Νομόν Φθιώτιδος και 
Φωκίδος ιεροκήρυκος.-

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του Διατάγματος 
τούτου.

Εν Τατοΐω τη 13 Αυγούστου 1893
Εν Ονόματι του Βασιλέως
Ο Αντιβασιλεύς
Κωνσταντίνος Διάδοχος

Ο επί των Εκκλησιαστικών κ.λ.π. 
Υπουργός Αθ. Ευταξίας


Σχετική εικόνα


"Π α π α φ λ έ σ σ α ς"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!