Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2020

Σ Κ Ο Π Ι Μ Ω Σ! Τουρκική ἑταιρεία βάζει ΣΤΑΥΡΟΥΣ σέ γόβες! (Ἀκούσατε πουθενά τίποτε;)
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΣΤΟ ΕΛΛΑΔΙΣΤΑΝ;

ΜΑ, ΠΟΥΘΕΝΑ!


Σοβαρότατες καταγγελίες καὶ φωτογραφικὰ ντοκουμέντα ἔχουν ἀποστείλει Ασσύριοι Χριστιανοί τοῦ Ἰρακινοῦ Κουρδιστάν σὲ ὁμοεθνεῖς τούς στὴν Πολωνία, ἀποκαλύπτοντας ὅτι γιὰ τρίτη φορὰ (!) μέσα στὶς ἑορτές τῶν Χριστουγέννων, καταστήματα παπουτσιῶν στὴν Αρμπίλ, ἔχουν κατακλυσθεῖ ἀπὸ γόβες, κάλτσες καὶ παντόφλες ποὺ ἔχουν ἐπίτηδες σχηματισμένο ἀπὸ κάτω τὸν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ μας, προκειμένου νά τὸν ποδοπατοῦν ἀθεράπευτα φανατικοὶ ἰσλαμιστές!Οἱ ἀναφορές τῶν Ασσυρίων, ποὺ ἔχουν υποστεί Γενοκτονία ἀπό τοὺς Τούρκους, ὅπως οἱ Ἀρμένιοι καὶ οἱ Ἕλληνες καὶ ἐξακολουθοῦν νὰ μαρτυροῦν σχεδὸν καθημερινὰ ἀνάμεσα στοὺς "ISIS" τοῦ Ἰσλάμ, ἀναφέρουν ὅτι τὰ παπούτσια πωλοῦνταν στὸ "Mega Mall" τῆς πρωτεύουσας Ἀρμπίλ καὶ ὅτι παρά τὶς διαμαρτυρίες τους, ἀπομακρύνθηκαν μόνο ἀπὸ ἕνα συγκεκριμένο κατάστημα, ἐπειδὴ ἐκεῖ βρέθηκαν κάμερες τηλεόρασης καὶ ὄχι ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα, μέ τοὺς Κούρδους νὰ φαίνονται πὼς ἀδρανοῦν μπροστά σὲ μιὰ τέτοια ἱεροσυλία!


Αποτέλεσμα εικόνας για flo shoes cross


Τὸ τουρκικό κατάστημα τῆς FLO στὴν Ἐρμπίλ, ποὺ πουλοῦσε τὰ ἀντιχριστιανικὰ παπούτσια

Ἡ ἔρευνα τῶν Ασσυρίων Χριστιανῶν, ὅπως μετέδωσε καί τὸ Ἀσσυριακὸ Πρακτορεῖο Εἰδήσεων (AINA), ἔδειξε τελικὰ ὅτι τὰ ΠΑΝΑΘΛΙΑ αὐτὰ ἀντιχριστιανικὰ παπούτσια εἰσάγονταν ἀπό τὴν Τουρκία καὶ κατασκευάζονταν ἀπό τὴν μεγάλη τουρκικὴ βιομηχανία παπουτσιῶν "FLO", γνωστὴ καὶ ἀπό τὶς μάρκες "Kinetix" καὶ "Polaris"!
Ένα από τα εργοστάσια της FLO στην Τουρκία

Μετά τὸν "θόρυβο" ποὺ προκάλεσαν οἱ Ασσύριοι, φαίνεται πώς τὸ ἐν λόγω τουρκικὸ κατάστημα τῆς FLO ἔκλεισε γιά τὰ μάτια τοῦ κόσμου μόνο γιὰ ...τρεῖς ἡμέρες...
Ἂν κάτι παρόμοιο συνέβαινε ὅμως στὴν Εὐρώπη ἐναντίον τοῦ Ἰσλὰμ θὰ ἔκλεινε γιὰ πάντα!
Ἐκεῖ στὴν Ἀνατολὴ φαίνεται ὅμως, πὼς "δὲν τρέχει τίποτα" ὅταν πρόκειται γιά τὸν Χριστιανισμὸ καί τὸ ἱερὸ σύμβολο τοῦ, τὸν Τίμιο Σταυρό, ὅπου σταυρώθηκε μαρτυρικὰ καὶ ἔχυσε τὸ αἷμα Τοῦ ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ὁ σαρκωμένος Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ Θεός!
Εἶναι δὲ γραμμένο στὸ Κατὰ Ματθαίον Εὐαγγέλιο, ὅτι ὁ Τίμιος Σταυρὸς θὰ φανεί μεγαλόπρεπα στὸν οὐρανὸ λίγες στιγμὲς πρίν τὴν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ καὶ τότε θὰ θρηνήσουν ὅλες οἱ φυλές τῆς γῆς, ἐπειδὴ φυσικά τὸν χλεύαζαν, τὸν "πατοῦσαν", τὸν ἐνέπαιζαν, τὸν περιφρονοῦσαν:

 "Εὐθέως δὲ μετὰ τὴν θλῖψιν τῶν ἡμερῶν ἐκείνων ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, καὶ οἱ ἀστέρες πεσοῦνται ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται. καὶ τότε φανήσεται τὸ σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ τότε κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς καὶ ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς"(κατά Ματθαίον 24, 29 - 30)

Δηλαδή σὲ νεοελληνικὴ ἀπόδοση: "Ἀμέσως δὲ ὕστερα ἀπό τὴν θλῖψιν τῶν ἡμερῶν ἐκείνων ὁ ἥλιος θὰ σκοτεινιάσει καὶ ἡ σελήνη δὲν θὰ φωτίζει καί τὰ ἄστρα θὰ πέσουν ἀπό τὸν οὐρανὸν καὶ αἱ οὐράνιαι δυνάμεις θὰ σαλευθούν.Καὶ τότε θὰ φανεί εἰς τὸν οὐρανόν τὸ σημεῖον τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ τότε θὰ θρηνήσουν ὅλαι αἱ φυλαί τῆς γῆς, καὶ θὰ ἰδοῦν τὸν Υἱόν τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἔρχεται ἐπάνω εἰς τὰ σύννεφα τοῦ οὐρανοῦ μὲ πολλήν δύναμιν καὶ δόξαν".
Η Ἑλλάδα, ἡ Κιβωτός τῆς Καινῆς Διαθήκης, ὀφείλει νὰ γίνει καὶ πάλι ἡ παγκόσμια προστάτις τῶν Χριστιανῶν ὅλου τοῦ κόσμου.
Καὶ ἀντὶ νὰ ἀνοίγει διά τῶν Κυβερνήσεων τῆς, ἄφρονα τὰ σύνορα τῆς σὲ πάσης φύσεως ἰσλαμιστὲς ἢ ἀθέους, νὰ ἀνοίγει πλέον τὴν στοργικὴ ἀγκαλιά τῆς στοὺς καταπιεζόμενους καὶ διωκόμενους Χριστιανούς τοῦ πλανήτη, ποὺ ἀληθινὰ ἔχουν ἀνάγκη τὴν δροσιὰ καί τὴν σιγουριά τῆς χριστιανικῆς Σημαίας τῆς καί τοὺς θαρραλέους χτύπους τῆς καμπάνας τῆς καί τῆς ὀρθόδοξης καρδιᾶς τῆς!
Σχετική εικόναΟἱ δὲ Κοῦρδοι τοῦ Ἰρὰκ ὀφείλουν νὰ ἀποδώσουν λογαριασμὸ γιά τὶς συλλήψεις καί τὰ πρόστιμα ποὺ ἔχουν ἐπιβληθεῖ, γιά τὴν πορεία τῶν ἀνακρίσεων καὶ γιὰ ὅλο τὸ τουρκικὸ ἀντιχριστιανικὸ κύκλωμα ποὺ δρᾶ μέσα στὸ Ἰρανικὸ Κουρδιστὰν καὶ χαλᾶ τὴν εἰκόνα τούς στὰ μάτια τῆς Εὐρώπης καί τῆς ἴδιας τῆς φίλης Ἑλλάδας...

ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ

https://www.noiazomai.gr/2020/01/toyrkika-papoytsia-patoyn-ton-stayro.html

"ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!