Σάββατο 28 Μαΐου 2022

...Δέν έπρεπε νά του βάλει τόση πολύ ζάχαρη στό καφέ του.... ( Α Ν Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ο Σ ! )

 https://www.youtube.com/watch?v=RSAyz5c3JmM&ab_channel=xsonicsd

Too much sugar is bad for you. Need some Proof? Watch the clip ;-) Scene from Dirty Harry IV http://www.imdb.com/title/tt0086383/

1 σχόλιο:

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!