Σάββατο 28 Μαΐου 2022

ΟΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ο διά Χριστόν ΣΑΛΟΣ! Οι Προφητείες του είναι Σ Υ Γ Κ Λ Ο Ν Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ, αλλά* ....

 


Παύλου τὸ ῥῆμα καὶ μεταστὰς Ἀνδρέας

Ἡμεῖς γε μωροὶ διὰ Χριστὸν κεκράγει.
Ὀγδοάτῃ εἰκάδι Ἀνδρέας ἔκθανε πυκινόφρων.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!