Κυριακή, 25 Ιουνίου 2017

"ΝΕΥΡΟΣΠΑΣΤΑ, α ν υ π ό μ ο ν α όντα"...


Σχετική εικόνα
Μέσα σε μία κοινωνία ανθρώπων που έχουν σε μεγάλο βαθμό μεταλλαχθεί σε  ν ε υ ρ ό σ π α σ τ α  ανυπόμονα όντα - άλλως τε παντού εκθειάζεται η ταχύτης - η μαθητεία του χριστιανού στην εν Χριστώ υπομονή αποδεικνύεται μεγάλος σταυρός.
Σχετική εικόνα

Μήν ξεχνούμε ότι αίτημα των πολιτικών όλων των χωρών, είναι το 'εδώ και τώρα', αλλά χωρίς κόπο και μόχθο...

Δεν είναι καταδικαστέο αυτό. Μεταγράφει τον υπόρρητο και υποκάρδιο πόθο του Ανθρώπου να κορεσθεί με την αγάπη του Θεού, να σαββατίσει αιωνίως - νύν και αεί - στην βασιλεία του, αλλά χωρίς τις προϋποθέσεις. 

Μϊα απο αυτές είναι η ΥΠΟΜΟΝΗ.

(Μέρος, απο το κήρυγμα του Κυριακάτικου φυλλαδίου που διανέμεται σε όλους τους Ι.Ναούς της χώρας, 'Φωνή του Κυρίου', της 25ης Ιουνίου 2017, αρ.φ.26(3343), με υπογραφή του Αρχιμ. Ε.Τ.)

"Π Α Π Α Φ Λ Ε Σ Σ Α Σ"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμοὺς ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!