Τρίτη 24 Μαΐου 2022

 

Widespread Contamination Of The Food Supply With Graphene Oxide To Create ...Zombies???

https://www.ournewearthnews.com/2022/03/15/widespread-contamination-of-the-food-supply-with-graphene-oxide-to-create-zombie-apocalypse/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!