Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022

Γέμισαν το διάστημα μέ σκουπίδια, ή πολεμικά παιχνίδια.... Περίεργη φ ω τ ο ε ι δ η ς σειρά, πάνω από τήν Αλεξανδρούπολη, που μάλιστα στίς ημέρες μας, αναβαθμίστηκε σέ γεωπολιτικό (αμερικανικό!) κόμβο / Β Ι Ν Τ Ε Ο


Πατήστε τον σύνδεσμο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!