Κυριακή, 11 Ιουνίου 2017

Ἡ καλλίτερη φωτογραφία ἀπό τόν σημερινό περίπατο τῆς ἀνωμαλίας στήν Ἀθήνα

Σᾶς παρουσιάζουμε τὴν καλλίτερη φωτογραφία ἀπὸ τὸν σημερινὸ περίπατο τῆς ἀνωμαλίας στήν Ἀθήνα, τὴν ὁποία μᾶς ἔστειλε ἀναγνώστης μας.
Περιττεύει νὰ ἐπισημάνουμε, ὅτι κάθε ὁμοιότης μὲ γνωστὸ πρόσωπο εἶναι ἀπολύτως συμπτωματική!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμοὺς ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!