Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2018

"...μία χ α ώ δ η ς έκθεση α π ε χ θ ώ ν α ν ο η σ ι ώ ν..."

Αποτέλεσμα εικόνας για πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτσ

Χωρίς τον Επιφανέντα Χριστό, που είναι η Αλήθεια και η Ζωή, "ο κόσμος μας", όπως παρατηρεί ο εν Αγίοις πατήρ (Σέρβος) Ιουστίνος Πόποβιτς, "είναι μία ...
...χ α ώ δ η ς  έ κ θ ε σ η   α π ε χ θ ώ ν  α ν ο η σ ι ώ ν.

Αποτέλεσμα εικόνας για πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτσ

Χωρίς αυτόν δεν υπάρχει τίποτε πιό παράλογο απο αυτόν τον κόσμο. 
Δέν υπάρχει μεγαλύτερη απελπισία από αυτήν την ζωή.
Δεν υπάρχει πιό δυστυχισμένη ύπαρξη απο τον άνθρωπο, που δεν πιστεύει σε Αυτόν.

Σχετική εικόνα

Καλύτερα να μήν είχε γεννηθεί ο άνθρωπος εκείνος", καταλήγει ο Άγιος Ιουστίνος χρησιμοποιώντας τά λόγια του Χριστού για τον Ιούδα, που προφανώς ισχύουν και για τον "βασιλέα" Ηρώδη και γιά όσους αμετανοήτως ομοφρονούν με αυτόν.

Αρχιμανδρίτης Β.Λ.

(Τμήμα από το κυριακάτικο φυλλάδιο 'Η Φωνή Τού Κυρίου' που διανέμεται σε όλες τις εκκλησίες της χώρας, της 30ης Δεκεμβρίου 2018, αρ.φ.52)

"Π α π α φ λ έ σ σ α ς"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!