Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018

Χίλια ΔΙΚΙΑ εἶχες!Σχετική εικόνα
Σχετική εικόνα

«Προορισμὸς τοῦ Ἕλληνος εἰς τὸν κόσμον αὐτὸν ἦταν καὶ θὰ εἶναι ὁ ἐξανθρωπισμὸς τῆς οἰκουμένης!» 

Περικλῆς Γιαννόπουλος 
(1869 - 1910)

"ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!