Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2019

Ἐπισημάνσεις στίς φιλομεταναστευτικές καί φιλοκορανικές δηλώσεις τοῦ Ἐπισκόπου Δημητριάδος κ. Ἰγνατίου


Ἐπισημάνσεις στίς φιλομεταναστευτικές καί φιλοκορανικές δηλώσεις τοῦ  Ἐπισκόπου Δημητριάδος κ. Ἰγνατίου

Αποτέλεσμα εικόνας για ΜΗΤΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ

Σεβασμιότατε,
πολύ ὡραῖα αὐτά πού λέτε περί ἐλέους σέ κάθε εἰκόνα τοῦ Θεοῦ ὅσο φθαρμένη κι ἄν εἶναι-ὅπως συμβαίνει μέ τούς ἀβαπτίστους-καί περί τῆς ἐμπράκτου ἀγάπης. Δέν ἀντιλέγει κανείς.
Ὅμως, παρατηρῶ τά ἑξῆς:

Αποτέλεσμα εικόνας για ΜΗΤΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ
1. Γιατί δέν κάνει ἡ Ἐκκλησία μας τό ἴδιο ἔλεος στούς πτωχούς ὁμοδόξους καί ὁμοεθνεῖς πού κατά χιλιάδες ἔχουν αὐτοκτονήσει μέχρι τώρα λόγῳ οἰκονομικῆς κρίσης; 
Κατά τό: «εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα τῶν οἰκείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων» (πρός Τιμόθεον Α΄, 5, στίχ. 8).

2. Τό ἴδιο ἰσχύει πολύ περισσότερο γιά τήν πνευματική σίτιση-κατήχηση τῶν ψυχῶν τῶν πιστῶν, τήν ὁποία ἀμελεῖτε πολύ οἱ κληρικοί, ὄχι μόνο διά τῆς ἀπουσίας συστηματικῶν κατηχητικῶν σέ κάθε ἐνορία, ἀλλά ἀκόμη καί διά τῆς ἀπουσίας κηρύγματος ἀπό Ἄμβωνος!
Ὁ νηστικός ἄνθρωπος πεθαίνει στό σῶμα. Ὁ ἀκατήχητος καί ἄσιτος πνευματικά πεθαίνει στήν ψυχή, διότι δέν τρέφεται μέ τόν Λόγο τοῦ Χριστοῦ ὀ Ὁποῖος εἶναι ἡ Ζωή καί μάλιστα ἡ αἰωνία.
3. Τό Κοράνι βλασφημεῖ τόν ΧΡιστό καί τήν Παναγία καί εἴτε τό θέλετε εἴτε ὄχι, ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ σέ θάνατο τῶν "ἀπίστων"! 
Αὐτό τό Κοράνι θέλετε νά διαβάζουμε;
Γιατί δέν τροτρέπετε τούς Ἕλληνες νά διαβάζουν τήν Ἁγία Γραφή, τήν στιγμή πού ὄχι μόνο λαίκοί, ἀλλά ἀκόμη καί Ἐπίσκοποι καί ρασοφόροι κάθε βαθμίδας καί Θεολόγοι ΔΕΝ τήν ἔχουν διαβάσει (ὁλόκληρη ἤ καί καθόλου) καί δέν τήν γνωρίζουν! 
Πῶς λοιπόν διακινδυνεύετε νά διαβάσουν τό Κοράνι ἀκατήχητοι Χριστιανοί πού δέν γνωρίζουν τήν Ἁγία Γραφή καλά ἤ καί καθόλου; Δέν φοβᾶσθε μήπως φύγουν τελείως ἀπό τό μαντρί καί τούς κερδίσει ὁ σατανᾶς;
4. Λέτε πώς ἡ Εὐρώπη κινδυνεύει γιατί ἔχασε τόν Θεό. Ὀρθῶς τό εἴπατε. 
Ἀναρωτηθήκατε ὄμως μήπως τώρα ἦλθε καί ἡ σειρά τῆς εὐρωπαϊσμένης Ἑλλάδος καί τῆς ἀποστατημένης ἀπό τήν μετάνοια, τῆς μεταπατερικῆς καί νεωτερίζουσας, τῶν συμπροσευχῶν καί τῆς ἀγαπολογίας, τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τῆς ψευδοενώσεως μέ κάθε καρυδιᾶς καρύδι αἱρετικό, σχισματικό, ἀκόμη καί ἀλλόθρησκο (πχ Παγκόσμιο διαθρησκειακό Συμβούλιο στήν Ἀσσίζη) νά κινδυνεύει ἀπό τiς ἀλλόθρησκες ὀρδές τῶν Ἰσλαμιστῶν, ὡς παιδαγωγικό μάθημα ἀπό τόν ἴδιο τόν Θεό; 
Κάθε φορά πού ὁ παλαιός Ἰσραήλ ἀποστατοῦσε, ὁ Θεός τούς παρέδιδε στά χέρια τῶν ἀλλοθρήσκων ἐθνῶν-ἐχθρῶν! Μήπως τώρα ζοῦμε μέ τήν δική μας σειρά τίς ἀρχές τῶν δικῶν μας ὁδυνῶν;...
5. Λέτε πώς τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ δέν ἀπέτρεψε τίς Σταυροφορίες. Λάθος. 
Τό διαστρεβλωμένο φρόνημα τῶν αἱρετικῶν Παπικῶν δέν ἀπέτρεψε, ἀλλά τοὐναντίον ἐμπνεύστηκε καί ὑλοποίησε τίς Σταυροφορίες. 
Ἡ Ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως οὐδέποτε ἔσπειρε αἷμα ὡς κοσμικός δυνάστης, ἀλλά πάντοτε ἔχυνε τό δικό της μαρτυρικά γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, τῆς ἀληθείας καί τῆς προασπίσεως τῶν ὀρθῶν δογμάτων.
6. Δέν εἶναι ἀνάγκη νά διαβάσουμε ὄλοι τό Κοράνιο ὡς "βιβλίο πολιτισμοῦ", ὄπως τό ἀποκαλεῖτε. 
Ἡ βλασφημία τῶν Θείων τῆς Πίστεώς μας πού περιέχει αὐτό τό βιβλίο καί οἱ προτροπές σέ βία δέν ἀποτελοῦν "πολιτισμό", ἀλλά τό ἀντίθετο.

Πάρτε μία μικρή γεύση ἀπό αὐτόν τόν "πολιτισμό" μέσα ἀπό τό Κοράνι:
https://aienaristeyein.com/...
7. Τέλος, λέτε πώς ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες ἔχουμε "μυστικισμό". 
Αὐτός ὁ ὅρος εἶναι μαγικός-ἀποκρυφιστικός καί δέν συνάδει μέ αὐτό πού ἔχει ἡ Ὀρθοδοξία μας, δηλαδή τά σωτήρια Μυστήρια.

Μυστικισμούς ἔχουν οἱ Μάγοι, οἰ Μασῶνοι, οἱ Σατανιστές καί οἱ εἰδωλολάτρες, γι' αὐτό καί δέν ἔχουν σωτηρία.

Δείτε και -

http://aktines.blogspot.com/2019/11/blog-post_23.html#more

"ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ"

2 σχόλια:

 1. Πόσο σημαντικό και σωστό είναι το δεύτερο σημείο που γράφει η Μαρία η εκπαιδευτικός! :

  «2. Τό ἴδιο ἰσχύει πολύ περισσότερο γιά τήν πνευματική σίτιση-κατήχηση τῶν ψυχῶν τῶν πιστῶν, τήν ὁποία ἀμελεῖτε πολύ οἱ κληρικοί, ὄχι μόνο διά τῆς ἀπουσίας συστηματικῶν κατηχητικῶν σέ κάθε ἐνορία, ἀλλά ἀκόμη καί διά τῆς ἀπουσίας κηρύγματος ἀπό Ἄμβωνος!

  Ὁ νηστικός ἄνθρωπος πεθαίνει στό σῶμα. Ὁ ἀκατήχητος καί ἄσιτος πνευματικά πεθαίνει στήν ψυχή, διότι δέν τρέφεται μέ τόν Λόγο τοῦ Χριστοῦ...»

  Η Εκκλησία δεν υπάρχει για να δίνει μερίδες φαγητού!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μπράβο Μαρία!Από τις λίγες εκπαιδευτικούς που δεν ακολουθεί την αριστερή,άθεα και αφελληνισμένη ατζέντα.
  Μακάρι να ακολουθήσουν κι άλλοι εκπαιδευτικοί το παράδειγμά σου.Πολύ αμφιβάλλω όμως ,γιατί θεωρούν εαυτούς"΄μπροοδευτικούς"!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!