Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019

ΕΛΑ ΝΤΕ...... (ΠΡΟΣΟΧΗ! ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ!!!)

ΠΟΛΥ ΕΥΛΟΓΟ, ΑΛΛΑ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ;
...ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΝΕΙΣ ΣΤΟ ...'ΜΗΤΣΟΤΑΚΙΣΤΑΝ' (ΟΠΩΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΣΙΠΡΙΣΤΑΝ) ΔΕΝ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΟΥ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ!


ΟΥΤΕ ΤΟΛΜΑ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΔΕΙΞΕΙ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ!

ΕΠΕΙΔΗ ΑΝ ΤΙΣ ΔΕΙΞΕΙ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΗΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΑΠΕΡΙΓΡΑΠΤΑ ΑΦΕΛΕΣ 'ΠΟΠΟΛΟ', ΓΙΑΤΙ ΤΑΧΑ ΤΟΣΕΣ ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ, ΠΟΛΥΤΕΛΕΣΤΑΤΕΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΚΗΝΕΣ ΣΤΗΝ ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ, ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ  Α Δ Ε Ι Ε Σ!

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΝΕ ΕΚΕΙ ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ;

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑΧΑ ΟΜΟΔΟΞΗ ΤΟΥΣ ΧΩΡΑ Η ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ;

ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΘΕΛΟΥΝ ΟΥΤΕ ...Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ι Σ Τ Ο Υ Σ ; ; ; ; 

ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΤΟ ....Σ Χ Ε Δ Ι Ο ;;;;

Σχετική εικόνα
ΠOΣΕΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ  ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΤΑΧΑ, ΛΕΤΕ ΝΑ ΧΩΡΟΥΝ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (!) ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ (!!!) ΣΚΗΝΕΣ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΤΟΙΜΕΣ Η ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
ΕΔΩ ΚΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΧΡΟΝΙΑ;;;

['ΟΔΥΣΣΕΙΑΤV' - "IΩ.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ"]


4 σχόλια:

 1. Όσοι θα παραμείνουν ΠΙΣΤΟΙ και ΑΜΕΤΑΚΙΝΗΤΟΙ, στην σχέση τους με τον Ιησού Χριστό, ΔΕΝ θα το μετανιώσουν.
  Διότι ολόκληρος ο ουρανός και ολόκληρη η γη, κυβερνώνται με απόλυτη εξουσία από τον Θεό των Χριστιανών.
  Χρειάζεται επιμελής και τακτική μελέτη της Αγίας Γραφής και των Αγίων της (Ορθόδοξης) Εκκλησίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ἐλέησόν με ὁ Θεός - Ψαλμός ν' (50).

  ΨΑΛΛΕΙ Ο ΠΑΤΗΡ ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΤΣΟΝΑΚΑΣ, ΦΙΛΟΘΕΪΤΗΣ.

  Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός Σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν Σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου. Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με. Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω, καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστιν διὰ παντός. Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν Σου ἐποίησα, ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις Σου καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί Σε. Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέν με ἡ μήτηρ μου. Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας, τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας Σου ἐδήλωσάς μοι. Ραντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσομαι· πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι. Ἀκουτιεῖς με ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην, ἀγαλλιάσονται ὀστεᾶ τεταπεινωμένα. Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν Σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον. Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. Μὴ ἀπορρίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου Σου καὶ τὸ Πνεῦμα Σου τὸ Ἅγιόν μὴ ἀντανέλῃς ἀπ' ἐμοῦ. Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου Σου καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ στήρισόν με. Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς Σου, καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ Σὲ ἐπιστρέψουσιν. Ρῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεὸς ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου· ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην Σου. Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν Σου. Ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν· ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις. Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξ ουθενώσει. Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ Σου τὴν Σιών, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ιερουσαλημ. Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα· τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν Σου μόσχους.

  https://www.youtube.com/watch?v=SxmPxXWy9-I

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ο Όσιος, προηγούμενος Πατριάρχης της Σερβίας, Παύλος.

  Μια φωτογραφία του.

  https://lh3.googleusercontent.com/-lS8vPRahlvQ/Xc2yYefgjMI/AAAAAAACF4I/dYkH6KV-Fl4SY279oQy0qsQLzESff3nNACNcBGAsYHQ/s1600/1573761554495272-0.png

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΕΜ ΕΤΣΙ ΟΠΩς ΠΑΕΙ .ΤΟ ΠΡΑΜΑ .ΜΑΣ ΒΛΕΠΩ ΝΑ ΤΡΑΒΑΜΕ ΚΑΤΑ ΕΚΕΙ ....ΜΕ ΑΡΟΠΛΑΝΟ ΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΑ ..ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΣΩΣΙΒΙΑ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!