Πέμπτη 30 Απριλίου 2020

Καθηγητής Κώστας Γρίβας - Δεχόμεθα μία ολοκληρωτική επίθεση Κ Α Ι από την Τουρκία Κ Α Ι από την... Ε.Ε. Κ Α Ι από την εγχώρια 5η Φάλαγγα !!! Οδηγούμεθα σε Γενοκτονία και η χώρα μας σε διαμελισμό !!! Από το 51:35 μέχρι το 1:16:20 τού ηχητικού !

Θανάσιμος ο εθνικός κίνδυνος ΚΑΙ για την Μητροπολιτική Ελλάδα ΚΑΙ για την Κύπρο μας...


ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ: ΛΑΘΕΜΕΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ


1 σχόλιο:

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!