Πέμπτη 30 Απριλίου 2020

Επιστολές της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) πρός τόν Αρχιεπίσκοπο και την Υπουργό "Παιδείας"......

New study links hearing loss with the body's iron deficiency
Επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
από την Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων

Αθήνα, 26 Απριλίου 2020
Αριθμ. Πρωτ. 16

Προς:
Την Κα Νίκη Κεραμέως,
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Κοιν.:
1)      Προς τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμον, Πρόεδρον και άπαντες τους Ιεράρχες της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Ελλάδος
2)      Κα Σοφία Ζαχαράκη,
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
Αρμόδια για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση


                             Αξιότιμη Κα Υπουργέ,

Χριστός Ανέστη,

Παρά την επίμονη και ακατανόητη εκ μέρους σας άρνηση διαλόγου με τον θεολογικό κόσμο της χώρας, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων εκφράζεται μέσω της Πανελλήνιας Ενώσεως Θεολόγων, είμαστε υποχρεωμένοι, από το θεσμικό μας ρόλο, να εκθέσουμε τις παρατηρήσεις μας αλλά και τα  αιτήματα – προτάσεις μας τόσο ως προς το υπό διαβούλευση πρόσφατο Νομοσχέδιο για την Παιδεία, σε  ό, τι αφορά στο μάθημα των Θρησκευτικών όσο και ως προς το θέμα των απαλλαγών από το μάθημα των Θρησκευτικών.
1. Με το ως άνω Νομοσχέδιο:
α) Διατηρείται η μείωση των ωρών διδασκαλίας στην Ε΄ και ΣΤ΄ Τάξεις του Δημοτικού που ισχύει από τον Σεπτέμβριο του 2016 (Νέα Προγράμματα Σπουδών για τα Θρησκευτικά).
β) Το μάθημα εξαιρείται των εξετάσεων και δεν αντιμετωπίζεται κανονικά και ισότιμα με τα υπόλοιπα μαθήματα, όπως προβλέπεται μάλιστα και από τις πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ.
γ) Διατηρείται, επίσης, ο αντιπαιδαγωγικός και αντιεπιστημονικός διαχωρισμός των μαθημάτων, σε γραπτώς εξεταζόμενα και μη εξεταζόμενα μαθήματα, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του κ. Γαβρόγλου, παρά την αποδεδειγμένη και από διεθνείς έρευνες υποβάθμιση του μαθησιακού επιπέδου των Ελλήνων μαθητών. Ιδιαίτερα, στο Λύκειο, η εξαίρεση του μαθήματος των Θρησκευτικών, από την εφαρμογή της Τράπεζας θεμάτων, συνιστά σαφέστατη υποβάθμιση του μαθήματος μας.
δ) Δεν λαμβάνονται υπόψη οι πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), οι οποίες προβλέπουν σαφέστατα ότι η «ανάπτυξη της θρησκευτικής συνειδήσεως» αποτελεί «συνταγματική υποχρέωση του Κράτους, επιτελείται δε κυρίως με τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών, το οποίο για να υπηρετεί τον εν λόγω σκοπό, πρέπει να διδάσκεται επί ικανό αριθμό ωρών διδασκαλίας εβδομαδιαίως» (βλ. ΣτΕ 660, 926/2018 Ολομ., 2176/1998,7μ., 3356/1995), να μην υποβαθμίζεται, κατά την διδασκαλία και την εξέταση, σε σχέση με άλλα μαθήματα και να περιλαμβάνει οπωσδήποτε, με σαφήνεια και πληρότητα, τα δόγματα, τις ηθικές αξίες και τις παραδόσεις της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού, χωρίς να προκαλεί σύγχυση με τη διδασκαλία άλλων δογμάτων και θρησκειών» (ΣτΕ, απ. 1749, 16). 
Σύμφωνα με τα παραπάνω:
α. Είναι αναγκαίο να επανέλθει η δίωρη διδασκαλία των Θρησκευτικών στην Ε΄ και στην Στ΄ τάξη του Δημοτικού.
β. Να επανέλθει το δίωρο στο μάθημα της Γ’ Λυκείου
γ. Να οριστεί διδακτέα και εξεταστέα ύλη του μαθήματος και να υπάρχει εγχειρίδιο.
δ. Το μάθημα να εξετάζεται κανονικά και ισότιμα με τα υπόλοιπα μαθήματα.
2. Ως προς την έκδοση της νέας εγκυκλίου, που επίκειται, για το ζήτημα των απαλλαγών, ζητούμε να περιλαμβάνονται σε αυτήν, σύμφωνα και με τις αποφάσεις του ΣτΕ, μόνον οι κατηγορίες των μαθητών, που δικαιούνται όντως, απαλλαγή (ετερόδοξοι, αλλόθρησκοι ή άθεοι μαθητές) και να είναι συμβατή, με τη συνταγματική υποχρέωση του Κράτους για την «ανάπτυξη της ορθόδοξης χριστιανικής συνειδήσεως των μαθητών εκείνων, οι οποίοι ανήκοντες στην πλειοψηφία του ελληνικού λαού ασπάζονται το ορθόδοξο χριστιανικό δόγμα». Με άλλα λόγια, ζητούμε να βρεθεί τρόπος, έτσι ώστε η αναμενόμενη Εγκύκλιος να εκφράζει την υποχρεωτικότητα της παρακολούθησης του μαθήματος, από όλους τους ορθόδοξους μαθητές, όπως ακριβώς διατυπώθηκε και κατοχυρώθηκε με τις πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
3. Ένα άλλο, εξίσου σημαντικό αίτημα - πρότασή μας αφορά στο έργο της εκπόνησης των νέων Προγραμμάτων Σπουδών και βιβλίων για το μάθημά μας, που θα πραγματοποιηθεί σύντομα, για όλες τις βαθμίδες του σχολείου, όπως πληροφορηθήκαμε, μετά από πρόσφατη επίσκεψή μας στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ζητούμε την παρέμβασή σας, έτσι ώστε να μην αποκλειστούν, για άλλη μια φορά, από τις υπό σύσταση Επιτροπές των εμπειρογνωμόνων, οι ειδικοί εκπρόσωποι της ΠΕΘ, προκειμένου να συμβάλουν, με τις θεολογικοπαιδαγωγικές τους γνώσεις και εμπειρίες, στη διαμόρφωση των εν λόγω Προγραμμάτων και Βιβλίων, έτσι ώστε να είναι σύμφωνα με «τα δόγματα, τις ηθικές αξίες και τις παραδόσεις της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού», όπως, άλλωστε, ορίζεται  από τις (4) τελευταίες αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας.
Κυρία Υπουργέ, δυστυχώς, με υπαιτιότητα του Υπουργείου σας, δυσχεραίνεται ο επιβαλλόμενος ουσιαστικός διάλογος, ανάμεσα σε σας και στην Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων, με αποτέλεσμα να διατηρείται η αλλοίωση της θεολογικοπαιδαγωγικής ουσίας του μαθήματός μας και η δυναμική της προσφοράς του στη νέα γενιά της πατρίδας μας, όπως σας εξηγήσαμε σε προηγούμενη ανοικτή επιστολή μας. Με τα δεδομένα αυτά, η Ένωσή μας δηλώνει ότι θα συνεχίσει την προσπάθειά της για να αποκατασταθούν οι σχέσεις μας, λόγω και της αναστάσιμης περιόδου που διανύουμε, προσπαθώντας να σας πείσει για την αναγκαιότητα του μεταξύ μας διαλόγου. Παράλληλα, θα εντείνει τον αγώνα της, για την πλήρη αποκατάσταση της συνταγματικής νομιμότητας στον χώρο της χριστιανικής θρησκευτικής αγωγής. Ελπίζουμε ότι, έστω και τώρα, θα μεταβληθεί η στάση του Υπουργείου σας και ότι, αφενός, θα μεριμνήσετε για την αποκατάσταση του διαλόγου με την Ένωσή μας, για όλα τα προκύπτοντα θέματα και, αφετέρου, επιδεικνύοντας έμπρακτα την καλή σας διάθεση, θα λάβετε υπόψη τα αιτήματα – προτάσεις μας, σχετικά με το μάθημά μας.
Τέλος, σας προτείνουμε να ορίσετε, άμεσα, εξ αποστάσεως σύγχρονη συνάντηση, με το ΔΣ της Ένωσής μας, λόγω των συνθηκών που επικρατούν, εξαιτίας της πανδημίας, ώστε να συζητήσουμε όλα τα παραπάνω θέματα.
Μετά τιμής,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων

               Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γενικός Γραμματέας
          
             Ηρακλής Ρεράκης                                             Παναγιώτης Τσαγκάρης
   Καθηγητής Θεολογίας ΑΠΘ                                       Υπ. Δρ. Θεολογίας


Portrait Of Deaf Old Man Trying To Listen Stock Image - Image of ...


Implants can help deaf people hear again


Επιστολή προς τον Αρχιεπίσκοπον
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμον
από την Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων

Αθήνα, 26 Απριλίου 2020
Αριθμ. Πρωτ. 17

Προς τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμον, Πρόεδρον και άπαντες τους Ιεράρχες της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Ελλάδος

            Μακαριώτατε,
            Σεβασμιώτατοι,

Χριστός Ανέστη,

Διαπιστώνουμε καθημερινά, καθώς γινόμαστε αποδέκτες πολλών ερωτημάτων από τα χιλιάδες μέλη και τους φίλους της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων,  από τα οποία γίνεται φανερό ότι πολλοί από τους πιστούς ορθόδοξους χριστιανούς σκανδαλίστηκαν τις Άγιες αυτές ημέρες και ζητούν να πληροφορηθούν, επίσημα και πειστικά, από την Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος (ΔΙΣ) και τον Μακαριώτατο Πρόεδρό της, Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο τον Β΄, τα κάτωθι:
1.         Αν η  Διαρκής Ιερά Σύνοδος και ο Αρχιεπίσκοπος είναι διατεθειμένοι να επιμείνουν δυναμικά στην δίκαιη απαίτηση όλου του πληρώματος της Εκκλησίας, να περιλαμβάνεται στο κυβερνητικό σχέδιο μετάβασης στην κανονικότητα, το άνοιγμα των Ιερών Ναών για την τέλεση των προβλεπόμενων ιερών ακολουθιών;
2.         Αν η Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδας πρόκειται να συγκληθεί και πότε, προκειμένου να συζητηθεί όλη αυτή η μη κανονική κατάσταση, που έχει δημιουργηθεί στο χώρο της Εκκλησίας, από το επιβαλλόμενο από την κυβέρνηση lockdown και τις συνέπειες που αυτό έχει, στην ομαλή ζωή της Εκκλησίας;
3.         Αν ο Αρχιεπίσκοπος και η ΔΙΣ έχουν προβεί και σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες για την προστασία όλων εκείνων των Επισκόπων, Ιερέων και απλών πιστών που στοχοποιήθηκαν και κακομεταχειρίστηκαν, πολλαπλά, από μέλη της ελληνικής Αστυνομίας, διότι θέλησαν ελεύθερα να ασκήσουν τη συνταγματικά κατοχυρωμένη θρησκευτική λατρεία τους;
4.         Αν ο Αρχιεπίσκοπος και η ΔΙΣ έχουν ζητήσει  από την κυβέρνηση να πληροφορηθούν για το αν δόθηκε εντολή και από ποιο κυβερνητικό στέλεχος για έλεγχο του ποιμαντικού έργου των Ιερέων αλλά και για προσαγωγές Αρχιερέων ή συλλήψεις Ιερέων, κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα; Διότι οι ειδήσεις που ακούγονται  και διαβάζονται κάνουν λόγο για τέτοιες εντολές, που προήλθαν, από ορισμένους κατά τόπους διοικητές της Ελληνικής Αστυνομίας.  Ιδιαίτερα, οι πιστοί τονίζουν ότι, κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών του Κυρίου, φάνηκε να έχει χαθεί το μέτρο και ο απαιτούμενος σεβασμός προς πρόσωπα της Εκκλησίας, από όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας και να γίνονται ακραίες ενέργειες, στις οποίες τα όργανα της έννομης τάξης της πολιτείας έδιναν την εντύπωση ότι κινούνται, προφανώς, από υπερβάλλοντα ζήλο ή ακόμη και θρησκευτική άγνοια.
5.         Από τα ως άνω χιλιάδες μηνύματα και δημοσιεύματα πολλών πιστών, από το Ορθόδοξο ποίμνιο της Εκκλησίας προκύπτει ότι βρίσκονται σε πνευματική κατήφεια και περισυλλογή, σχετικά με τη στάση της Διοικούσας Εκκλησίας στο θέμα των απαγορεύσεων. Επισημαίνουν μάλιστα σε αναρτήσεις τους στο διαδίκτυο κάποιους προβληματισμούς τους. Γράφουν δηλαδή, εκείνο που  διάβασαν στον τύπο ότι ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος, σε τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Πρωθυπουργό, την Μεγάλη Πέμπτη, υπογράμμισε «ότι η Εκκλησία εμπιστεύεται το έργο της κυβέρνησης για τον δύσκολο και αποτελεσματικό αγώνα, που ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει αναλάβει, για την προστασία της δημόσιας υγείας. Επισήμανε, ότι η Εκκλησία βρίσκεται διαχρονικά στο πλευρό της Πολιτείας για όλα τα ζητήματα εθνικής σημασίας, όπως είναι αυτή η δοκιμασία, και ακολουθεί τις οδηγίες και τις υποδείξεις των αρμοδίων Αρχών της, καθώς αυτό που προέχει είναι η υγεία όλων των συμπολιτών μας» (16/04/2020). Με άλλα λόγια, στους πιστούς διαμορφώθηκε η θέση ότι όλα έγιναν με τη σύμφωνη γνώμη της Εκκλησίας, δηλαδή ότι η Διοίκηση της Εκκλησίας της Ελλάδος, «εμπιστεύεται» την πολιτεία για το κλείσιμο των Ναών, «βρίσκεται στο πλευρό της Πολιτείας», «ακολουθεί τις οδηγίες και τις υποδείξεις των αρμοδίων Αρχών, καθώς προέχει η υγεία των συμπολιτών».
Αυτό που φαίνεται να απασχολεί πολύ τους πιστούς είναι η απόλυτη συμφωνία της Διοικούσας Εκκλησίας και η μη αντίστασή της σε όλες τις πνευματικές στερήσεις, που επέβαλε στους πιστούς η Πολιτεία καθώς και η συμπόρευσή της, στην πράξη, με την καλλιεργούμενη από την Πολιτεία και ένα μέρος της επιστημονικής κοινότητας ορθολογική αντιμετώπιση της Θείας Κοινωνίας. Βρίσκουν επίσης αντιφατικές τις δηλώσεις ή αποφάσεις της Διοικούσας Εκκλησίας που εξέφραζαν παράλληλα, την ομολογία της για την αφθαρσία της Θείας Ευχαριστίας. Ωστόσο, εκφράζουν την οδύνη τους διότι, τελικά, ίσχυσαν τα μέτρα της Πολιτείας και οι Ποιμένες τους, αντί να αντισταθούν, ορθοτομώντας τον Λόγο της Αληθείας τους, συμφωνούσαν, για απαγόρευση του εκκλησιασμού και της Θείας Ευχαριστίας, ιδιαίτερα, μάλιστα, κατά τις Άγιες ημέρες. Ταυτόχρονα, όμως, ο τύπος και το διαδίκτυο διαπιστώνουν ότι τα γεγονότα δεν σταματούν και η ιστορία καταγράφει και αποκαλύπτει τις αντιφατικές ενέργειες και συμπεριφορές: «Οὐ γάρ ἐστι κρυπτὸν ὃ οὐ φανερὸν γενήσεται, οὐδὲ ἀπόκρυφον ὃ οὐ γνωσθήσεται καὶ εἰς φανερὸν ἔλθῃ» (Λουκ. 8, 17). Σημειώνουν, ταυτόχρονα, την ευθύνη της Διοίκησης της Εκκλησίας, καθώς οι δηλώσεις του Μακαριωτάτου, βεβαίωναν ότι η Εκκλησία εμπιστεύεται και βρίσκεται στο πλευρό της Πολιτείας.
6.         Την περίοδο των απαγορεύσεων, επίσης, πολλά από τα ως άνω μέλη της Εκκλησίας παρατηρούν και καταγράφουν το γεγονός ότι υπάρχει διαφορετική και διακριτική στάση σε βάρος του Ορθόδοξου λαού έναντι ορισμένων άλλων. Και τούτο, διότι εφαρμόστηκαν εκ των πραγμάτων δύο μέτρα και δύο σταθμά, εκ μέρους της Πολιτείας, όσον αφορά στην εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού και στο θέμα της μετάδοσης των θρησκευτικών τελετών δια των μεγαφώνων των λατρευτικών χώρων. Συγκεκριμένα:
Ø  Ενώ απαγορεύτηκε και επιβλήθηκε η χρήση των μεγαφώνων στις Ορθόδοξες Εκκλησίες, δεν φαίνεται, σύμφωνα με σχετικές αναρτήσεις στο διαδίκτυο αλλά και με ζωντανές πληροφορίες, που καταγράφονται, να συμβαίνει το ίδιο και στα ανά την χώρα λειτουργούντα μουσουλμανικά τεμένη, όπου τα μεγάφωνα, από τα Τζαμιά, δεν σταμάτησαν ποτέ την λειτουργία τους, πρωί - βράδυ.
Ø  Επίσης, από όσα ήλθαν και έρχονται στο φως της δημοσιότητας, σε σχέση με την μονομερή και πλημμελή εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού, πολλοί πιστοί σημειώνουν αυτά που συνέβησαν στις 24/04/2020, να χορηγούνται δηλαδή άδειες και να πραγματοποιούνται –προγραμματισμένα, όπως γράφηκε- τρία διαφορετικά συλλαλητήρια, από Μαθητές, Φοιτητές, Εκπαιδευτικούς και κάποιο πολιτικό σχηματισμό, να γίνονται, δηλαδή, συναθροίσεις χιλιάδων ανθρώπων στο κέντρο της Αθήνας, χωρίς συλλήψεις, χωρίς προσαγωγές στον Εισαγγελέα, χωρίς πρόστιμα, όταν το ακριβώς αντίθετο συνέβαινε με αυτά που βιώσαμε εναντίον κληρικών και λαϊκών τις προηγούμενες ημέρες.
Ø  Το πιο εντυπωσιακό, όμως, που σημειώνουν οι πιστοί αφορά στην κινητή συναυλία της Άλκηστις Πρωτοψάλτης, σε όλη την Αθήνα, με τα μεγάφωνα στη διαπασών και το συναθροισμένο, άνευ προφυλάξεων, ακόμη και έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, πλήθος ανθρώπων, την οποία μάλιστα βγήκαν και παρακολούθησαν ευχαρίστως και μετά συγχαρητηρίων και επαίνων και ο κ. Πρωθυπουργός με όλους τους συν αυτώ αλλά και τον κ. Δήμαρχο Αθηναίων (25/4/2020).
Ø  Το παραπάνω γεγονός, μάλιστα, πέραν των πολλών παρανομιών που συντελέσθηκαν, λόγω των απαγορεύσεων της σχετικής ΚΥΑ, έρχεται σε καταφανή αντίθεση - αντιδιαστολή με τον υπερβάλλοντα ζήλο που έδειξαν οι αστυνομικές αρχές αλλά και ο αρμόδιος κ. Υφυπουργός στο θέμα της περιφοράς του Επιταφίου κατά την Αγία και Μεγάλη Παρασκευή καθώς και στην λιτάνευση της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας της Τρυπητής στο Αίγιο (24/4/2020), όπου, μάλιστα, επιβλήθηκε πρόστιμο και αφαίρεση πινακίδων σε οδηγό ημιφορτηγού αυτοκίνητου που μετέφερε την εικόνα, σε μικρή περιφορά που έγινε καθώς και διοικητικό πρόστιμο στους ελάχιστους συμμετέχοντες για άσκοπη μετακίνηση.
Ø  Αξίζει ακόμη, να αναφερθούν όσα μεταξύ άλλων αναφέρονται σε σχετικές αναρτήσεις ότι δηλαδή, μετά από τα περιστατικά που σημειώθηκαν στις 12 Απριλίου 2020 σε Εκκλησίες στο Κουκάκι και στη Κέρκυρα, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων  Νίκος Χαρδαλιάς  προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Αυτά που συνέβησαν σήμερα σε Εκκλησίες στο Κουκάκι και στην Κέρκυρα συνιστούν παράβαση των νόμων και των εντολών της Ιεράς Συνόδου και θέτουν σε μεγάλο κίνδυνο τη ζωή πολιτών και τη δημόσια υγεία. Επικοινώνησα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης προκειμένου να ζητήσει από τις Εισαγγελικές αρχές να κινηθούν οι νόμιμες διαδικασίες».  Για το περιστατικό, μάλιστα, με τον Ιερέα στο Κουκάκι, μετά από φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, σημειώνεται ότι η Αρχιεπισκοπή διεξάγει έρευνα, και, μάλιστα, σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι οι αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου είναι δεσμευτικές για όλους (12 Απριλίου 2020).
Για όλα αυτά θεωρούμε ότι η Διοικούσα Εκκλησία μας οφείλει να απαντήσει, πειστικά.
7.         Τέλος, οι Θεολόγοι καθηγητές αναμένουμε με αγωνία από τους πνευματικούς μας πατέρες, τον Αρχιεπίσκοπο και τους Σεβασμιωτάτους Αρχιερείς της ΔΙΣ, να εκφράσουν, έμπρακτα και άμεσα, προς την Υπουργό Παιδείας, κ. Νίκη Κεραμέως τα δίκαια αιτήματά μας, ως προς το περιεχόμενο του νέου Νομοσχεδίου για την παιδεία, που αφορά και στο μάθημα των Θρησκευτικών, ώστε:
α) Το μάθημα να είναι ισότιμο με τα άλλα μαθήματα και να συμπεριλαμβάνεται στα εξεταζόμενα μαθήματα, κατά τις προαγωγικές εξετάσεις.
β) Η διαμόρφωση των νέων Προγραμμάτων Σπουδών και η σύνταξη των νέων βιβλίων για όλες τις βαθμίδες του σχολείου, που έχουν δρομολογηθεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, να περιλαμβάνει ρυθμίσεις για το μάθημα των Θρησκευτικών, σύμφωνες με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας. Σας κοινοποιούμε επίσης και την σχετική αναλυτική επιστολή με τις παρατηρήσεις μας αλλά και τα αιτήματα – προτάσεις μας που αποστείλαμε στην Υπουργό Παιδείας για το αναφερόμενο θέμα.
Παρακαλούμε, λόγω της σπουδαιότητας αλλά και του επείγοντος των θεμάτων που σας αναφέρουμε, για την έγγραφη απάντησής σας, σε εύλογο και, κατά το δυνατόν, σύντομο χρονικό διάστημα, διότι επίκειται η αποστολή ενημερωτικού εγγράφου μας προς τα μέλη της Ενώσεώς μας και είναι θεμιτό να τους καταστήσουμε κοινωνούς των θέσεων της Εκκλησίας μας.

Με τον δέοντα σεβασμόν
Ασπαζόμεθα την δεξιάν Σας

Το Διοικητικό Συμβούλιο
της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων

               Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γενικός Γραμματέας
          
             Ηρακλής Ρεράκης                                             Παναγιώτης Τσαγκάρης
   Καθηγητής Θεολογίας ΑΠΘ                                       Υπ. Δρ. Θεολογίας
Now Hear This | Think

https://pilitouromanou.blogspot.com/2020/04/blog-post_88.html

"Π Α Π Α Φ Λ Ε Σ Σ Α Σ"

4 σχόλια:

 1. Άμα πάρει η ΠΕΘ απάντηση, σφύρα μου. Το πολύ να λάβουν καμιά απάντηση αλά τσιόδρα στον δημοσιογράφο Ανδρέα Γαλανό σχετικά με την Θεία Κοινωνία. Τις θυμάστε; Αυτοί είναι μανούλες στις υπεκφυγές.

  Πάντως πολύ πετυχημένες οι φωτογραφίες με τους κουφούς. Όλο νόημα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
   Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως γιά τά καλά σας λόγια.
   Θέλουμε να επισημάνουμε μέ ΕΜΦΑΣΗ ότι ίσως αυτές είναι οι ΣΩΣΤΟΤΕΡΕΣ φωτογραφίες που θά έπρεπε νά έχουμε μπροστά μας ΔΙΑΡΚΩΣ τό τελευταίο χρονικό διάστημα.
   Δ η λ α δ ή;
   Των ΣΚΟΠΙΜΩΣ Κ Ο Υ Φ Ω Ν !

   Διαγραφή
  2. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος! Έχετε δίκιο. Είναι όμως πολύ αποθαρρυντικό. Παντού κλειστές πόρτες για το δίκιο.

   Διαγραφή
 2. And the Oscar goes to ...

  "Η ΔΙΣ ομοφώνως απεφάσισε την μη σύγκληση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος"

  http://aktines.blogspot.com/2020/04/blog-post_577.html?m=1

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!