Δευτέρα 27 Απριλίου 2020

Όσιος Φώτιος, ὁ διά Χριστόν σαλός ὁ Καρεώτης.Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Ἔζησε στά ὅρια μεταξύ τῶν Καρεῶν καί τῆς Μονῆς Κουτλουμουσίου. 

Γ υ μ ν ί τ η ς. 

Περί τήν ὁσφύν αὐτοῦ ἐζωσμένος μέ φυτά, κρατών εἰς τήν χεῖρα του ξύλινο σπαθί, εἰς τήν μέση περασμένο εἰς τήν ζώνη του ἕνα σκεπάρνιον. Ἕχων δέ τό γένιον του κομμένο ἀκανονίστως καί εἰς τήν κόμη ἐφόρει σταφάνια ἀπό λουλούδια. 

Διαιτόμενος ἐκ τῶν ἀγρίων καρπῶν ἀπό τό περιβόλι τῆς Παναγίας, ἡγουν καστάνα, λεπτόκαρα, βατόμουρα, καρύδια και κορφές ἄγριων φυτῶν. 

Πάντα ἐκρύβετο.

 Ἐκοιμήθη ἐν ἔτει 1768."ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!