Σάββατο, 23 Μαΐου 2020

«ΘΑ ΠΕΣΕΤΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΖΩΝΤΟΣ ΘΕΟΥ»


☮ ΒΟΛΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑ : Ιησούς Χριστός

Ἡ πτώση
Tοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

. Ἀνέβηκε!
. Ἔστησε τὸν θρόνο του σχε­δὸν ἐπάνω στ᾿ ἄστρα. Σ᾿ ἕνα του νεῦμα ἔτρεμαν λαοί, φυλὲς καὶ γλῶσ­σες. Χτυποῦσε σὰν κριάρι μὲ τὰ κέρατά του κατὰ θάλασσα καὶ πρὸς Βορρᾶ καὶ Νότο. Ἔστελνε τὰ στρατεύματά του καὶ ἀφάνιζε χῶρες καὶ λαούς. Ἡ αὐτοκρατορία του φαινόταν ἀνίκητη. Ἡ πρωτεύουσά του πάνω στὶς ὄχθες τοῦ Εὐφράτη, ἀπόρθητη. Ἦταν θαῦμα θαυμάτων. Ἔπειτα κατέρρευσε… μέσα σὲ μιὰ νύχτα. Ἀργότερα ἐξαφανίσθηκε ἐντελῶς. Σήμερα ἡ Βαβυλώνα εἶναι θαμμένη στὴν ἄμμο.

. Αὐτὴ εἶναι ἡ Ἱστορία. Ἀνεβάζει καὶ κατεβάζει αὐτοκρατορίες καὶ αὐτοκράτορες. 
Γιὰ μιὰ περίοδο τοὺς προβάλλει μὲ δύναμη. Ἔπειτα τοὺς πετάει σὲ λήθη καὶ ἀφανισμό. 
Ἔτσι ἔκανε στὴ Βαβυλώνα, ἔτσι σὲ ὅλες τὶς ἄλλες ποὺ ἀκολούθησαν.

. Ἔτσι καὶ στοὺς καιρούς μας. Γιὰ 70 χρόνια ἡ σοβιετικὴ κοσμοκρατορία ἔ­κανε τὸν πλανήτη νὰ τρέμει· μέχρι ποὺ κατέρρευσε σὰν χάρτινος πύργος. Κάπου στὸ ἐνδιάμεσο ὁ Γερμανὸς τύραννος προκαλοῦσε τὴν Ἱστορία: 
Θὰ σὲ ἀλλάξω γιὰ χίλια χρόνια! τῆς ἔλεγε. 

Λίγα χρόνια ἀργότερα τὸν σήκωσε ψηλὰ καὶ τὸν χτύπησε κάτω σὰν χταπόδι. Σκόρπισε τὶς στάχτες του στοὺς πέντε ἀνέμους, τὸν κατέστησε βδέλυγμα αἰώνιο.

. Ἰδιαίτερα ἡ Ἱστορία ταπεινώνει καὶ ἐξ­ευτελίζει τοὺς πολέμιους τῆς πίστεως. Καὶ δὲν ὑπῆρξαν λίγοι αὐτοί. Ἀπὸ τὸν Νέρωνα καὶ τὸν Διοκλητιανὸ μέχρι τὸν Ἰουλιανὸ τὸν παραβάτη καὶ μέχρι τὸν Χίτλερ καὶ τὰ τέρατα τῆς Σοβιετίας τὰ ὁποῖα ἀπειλοῦσαν: «Ἐμεῖς θὰ διορθώσουμε τὰ λάθη τοῦ Διοκλητιανοῦ»!

. Δίπλα μας ὁ δικτατορίσκος τῆς Ἀλ­βανίας φρένιασε λυσσασμένος. Ὅρμησε σὰν λύκος στὴν Ἐκκλησία, γκρέμισε, κατέστρεψε, ἀφάνισε. Ὥσπου ἀφανίσθηκε ὁ ἴδιος.

. Τόσες χιλιάδες χρόνια, τόσα – ἀμέτρητα – παραδείγματα! Κι ὅμως οἱ ἅρπαγες τῆς ἐξουσίας δὲν ἐννοοῦν νὰ παρα­δειγματισθοῦν. Ὅταν σκαρφαλώσουν στὸν θρόνο της, μεθοῦν, ἀποθρασύνον­ται, ὑψώνουν τὸ σπιθαμιαῖο ἀνάστημά τους, προκαλοῦν. Τὴν προκαλοῦν! Τὴν Ἱστορία.

. Μέχρι τὴν πτώση! Ποὺ ἀναπόφευκτα θὰ ἔρθει.

. Ἀπὸ τὸ ὕψος τοῦ ἐγωισμοῦ τους περιφρονοῦν τὴν Ἐκκλησία. Τῆς κουνοῦν αὐστηρὰ τὸ δάχτυλο: Μὴν κουνιέσαι! Μὴ μιλᾶς! Σιώπα! Ἐμεῖς εἴμαστε οἱ φίλοι καὶ προστάτες τοῦ λαοῦ. Ἐσὺ δὲν εἶσαι παρὰ κακὴ μητριά.

. Ἔτσι παραφρονοῦσαν στὴ δεκαετία τοῦ ᾿80… μήπως καὶ σήμερα;
. Κι ἀπὸ πίσω ἕνας σκοτεινὸς ἀόρατος κόσμος. Μυστικὲς ὀργανώσεις τύπου Μασονίας καὶ Λέσχης Μπίλντερμπεργκ. Αὐτοὶ ποὺ κινοῦν τὰ νήματα ἀφανῶς καὶ δίνουν ἐντολὲς στὶς ποικίλες ἡγεσίες. 

Αὐτοὶ οὐσιαστικὰ εἶναι οἱ κυβερνῆτες τοῦ κόσμου. Ἀόρατοι, ἀλλὰ τόσο πραγματικοί. Κι αὐτοὶ κυρίως εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ μισοῦν τὴν Ἐκκλησία καὶ ἐπιδιώκουν μὲ κάθε τρόπο νὰ τὴν ἀφανίσουν. 

Σχεδιάζουν ἀντίθεους νόμους γιὰ νὰ διαφθείρουν τὴν κοινωνία, ἐπιβάλλουν στοὺς πολιτικοὺς τὴν ψήφισή τους, χρηματοδοτοῦν μὲ πακτωλὸ χρημάτων τὰ Μέσα Ἐνημερώσεως γιὰ νὰ παραπληροφοροῦν τὸν λαὸ καὶ νὰ ἐξαφανίζουν κάθε ἀντίθετη γνώμη, καὶ δὲν διστάζουν νὰ χρησιμοποιήσουν τὴ συκοφαντία καὶ τὸν διασυρμό, προκειμένου νὰ πετύχουν τοὺς σκοτεινοὺς σκοπούς τους.

Τὸ ἔκαναν τόσο ἄθλια τοῦτο τὸ διά­στημα. Δὲν εἶναι μόνο ὅτι εὐτέλισαν τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας μας… Δὲν εἶναι μόνο ὅτι ἔδωσαν ἐντολὴ νὰ σφραγισθοῦν στεγανὰ οἱ ἱεροὶ ναοί… Δὲν εἶναι μόνο ὅτι ἀπαγόρευσαν νὰ χτυποῦν οἱ καμπάνες… Δὲν εἶναι μόνο ὅτι ἔκλεισαν καὶ τὰ μεγάφωνα τῶν ἱερῶν ναῶν…


Pin by Nikoletta Roumbou on Χριστός (With images) | Εικόνες ...

. Εἶναι κυρίως ὅτι, ἐνεργώντας ὡς ὄρ­γανα συνειδητὰ ἢ μὴ τοῦ διαβόλου, κυνήγησαν ἱερεῖς καὶ Ἐπισκόπους ὡς κοινοὺς ἐπικίνδυνους ἐγ­κληματίες.

. Ἀλλά, ὦ ταλαίπωροι! 

Ἡ Ἐκκλησία ποὺ πολεμᾶτε καὶ εὐτελίζετε δὲν εἶναι σημερινή· οὔτε χθεσινή. 

Ἔχει ἱστορία δύο χιλιετιῶν· καὶ κατέχει τὴ σοφία ὅλων αὐτῶν τῶν αἰώνων. 

Τί χτυπᾶτε μὲ τόση μανία τὸ ἀμόνι ποὺ ἔχει χαλάσει χιλιάδες σφυριά;

. Ζηλέψατε τὴ «δόξα» τοῦ Ἰουλια­­νοῦ; 

Τί πάθατε; Τί παθαίνετε; Συνέλθετε!

. Γιατὶ ἀργὰ ἢ γρήγορα θὰ πέσε­τε…

. Θὰ πέσετε στὰ χέρια τοῦ ζῶντος Θεοῦ!

https://christianvivliografia.wordpress.com/2020/05/21/%CE%B8%E1%BD%B0-%CF%80%CE%AD%CF%83%CE%B5%CF%84%CE%B5-%CF%83%CF%84%E1%BD%B0-%CF%87%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%E1%BF%A6-%CE%B6%E1%BF%B6%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B8%CE%B5%CE%BF%E1%BF%A6/

"Π Α Π Α Φ Λ Ε Σ Σ Α Σ"

1 σχόλιο:

  1. Στον αρχαίο Παράδεισο του Θεού, υπήρξαν ΔΥΟ ομάδες ενόχων:
    ο σατανάς που παρέσυρε τους Αδάμ και Εύα στην παράβαση της εντολής του Θεού, και οι Αδάμ και Εύα που δέχτηκαν να παρασυρθούν από τον σατανά.

    Ακριβώς το ίδιο επαναλαμβάνεται μέσα στους αιώνες της ανθρώπινης ιστορίας: ο σατανάς συμβουλεύει στους ανθρώπους την ανταρσία προς τον αληθινό Θεό, και πολλοί άνθρωποι ακολουθούν τις συμβουλές του σατανά.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!