Κυριακή 31 Μαρτίου 2019

Μεθ' ημών ο Θεός - Ψάλουν οι μοναχοί της Σιμωνόπετρας

Αποτέλεσμα εικόνας για σΙΜΩΝΌΠΕΤΡΑ

Σχετική εικόνα

Δημοσιεύτηκε στις 29 Ιουλίου του 2017


Από το CD "ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ" ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ, ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ Ήχος πλ. β' Μεθ' ημών ο Θεός, γνώτε έθνη καί ηττάσθε. Ότι μεθ' ημών ο Θεός. Επακούσατε έως εσχάτου τής γής, Ότι μεθ' ημών ο Θεός. Ισχυκότες ηττάσθε. Ότι μεθ' ημών ο Θεός. Εάν γάρ πάλιν ισχύσητε, καί πάλιν ηττηθήσεσθε. Ότι μεθ' ημών ο Θεός. Καί ήν άν βουλήν βουλεύσησθε, διασκεδάσει Κύριος. Ότι μεθ' ημών ο Θεός, Καί λόγον, όν εάν λαλήσητε, ου μή εμμείνη εν υμίν, Ότι μεθ' ημών ο Θεός. Τόν δέ φόβον υμών ου μή φοβηθώμεν, ουδ' ου μή ταραχθώμεν. Ότι μεθ' ημών ο Θεός. Κύριον δέ τόν Θεόν ημών, αυτόν αγιάσωμεν, καί αυτός έσται ημίν φόβος. Ότι μεθ' ημών ο Θεός. Καί εάν επ' αυτώ πεποιθώς ώ, έσται μοι εις αγιασμόν. Ότι μεθ' ημών ο Θεός. Καί πεποιθώς έσομαι επ' αυτώ, καί σωθήσομαι δι' αυτού. Ότι μεθ' ημών ο Θεός. Ιδού εγώ καί τά παιδία, ά μοι έδωκεν ο Θεός, Ότι μεθ' ημών ο Θεός. Ό λαός ο πορευόμενος εν σκότει, ίδε φώς μέγα. Ότι μεθ' ημών ο Θεός. Oί κατοικούντες εν χώρα, καί σκιά θανάτου, φώς λάμψει εφ' ημάς. Ότι μεθ ήμών ο Θεός. Ότι Παιδίον εγεννήθη ημίν, Υιός, καί εδόθη ημίν, Ότι μεθ' ημών ο Θεός. Oυ η αρχή εγενήθη επί τού ώμου αυτού. Ότι μεθ' ημών ο Θεός. Καί τής ειρήνης αυτού ουκ έστιν όριον, Ότι μεθ' ημών ο Θεός. Καί καλείται τό όνομα αυτού, Μεγάλης Βουλής Άγγελος. Ότι μεθ' ημών ο Θεός. Θαυμαστός σύμβουλος. Ότι μεθ' ημών ο Θεός. Θεός ισχυρός, Εξουσιαστής, Άρχων ειρήνης. Ότι μεθ' ημών ο Θεός. Πατήρ τού μέλλοντος αιώνος. Ότι μεθ' ημών ο Θεός. Δόξα... Ότι μεθ' ημών ο Θεός. Καί νύν... Ότι μεθ' ημών ο Θεός. Μεθ' ημών ο Θεός , γνώτε έθνη καί ηττάσθε, ότι μεθ' ημών ο Θεός. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Δεν αποσκοπώ σε κάποιο οικονομικό κέρδος με την παραπάνω δημοσίευση, ούτε μου ανήκουν τα δικαιώματα της ηχογράφησης. Ανέβασα αυτό το ηχητικό βίντεο για να μοιραστώ μαζί με τους καλοπροαίρετους μια ουράνια μελωδία, ΠΡΟΣ ΔΟΞΑΝ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ.

"Π Α Π Α Φ Λ Ε Σ Σ Α Σ"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!