Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019

Εθνικός Ύμνος της Ελλάδος - National Anthem of Greece

Σχετική εικόνα
Δημοσιεύτηκε στις 12 Ιουνίου του 2008Ο Εθνικός Ύμνος της Ελλάδος (Ύμνος εις την Ελευθερίαν) εγράφη απ' τον Διονύσιο Σολωμό το 1823 και μελοποιήθηκε απ' τον συνθέτη Νικόλαο Μάντζαρο το 1828. «Σε γνωρίζω από την κόψη/ του σπαθιού την τρομερή,/ σε γνωρίζω από την όψη/ που με βία μετράει τη γη./ Απ' τα κόκαλα βγαλμένη/ των Ελλήνων τα ιερά,/ και σαν πρώτα ανδρειωμένη,/ χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!» --------------------------------------
The National Anthem of Greece (Hymn to Liberty) is a poem written by Dionysios Solomos in 1823, set to music by Nikolaos Mantzaros in 1828
«I recognize you from the dreadful/ edge of the sword/ I recognize you from the countenance/
hail, oh hail, liberty!»
which surveys the earth with force/ Risen from the sacred bones/ of the Greeks/
and, valiant as first,/

"ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!