Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020

Φώτισε Κύριε τίς σ κ ο τ ι σ μ έ ν ε ς διάνοιες μας…

 


Φώτης Κόντογλου

Φώτισε, Κύριε, τὶς σκοτισμένες διάνοιές μας. Ἐλευθέρωσέ τες ἀπὸ τὰ φιλόσαρκα φρονήματα. Γέμισε τὴν καρδιά μας μὲ τὴν πανευφρόσυνη λύπη σου.

Γιατὶ μ᾿ αὐτὴ βρίσκουμε τὸν μυστικὸ δρόμο ποὺ μᾶς φέρνει σὲ Σένα, κι ὄχι μὲ τὶς ἀπατηλὲς σοφίες τοῦ κόσμου τούτου.

Ἡ λύπη τῆς διανοίας εἶναι θυμίαμα εὔοσμο, ποὺ ἀνεβαίνει πρὸς τὸν θρόνο σου. 
Αὐτὴ ἀνοίγει τὴν κλεισμένη πύλη, γιὰ νὰ μπεῖ ἡ ψυχή μας στὴ χώρα τῶν μυστηρίων Σου.

Γιὰ τοῦτο εἶπες· «μακάριοι οἱ πενθοῦντες,ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται. 
Μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται».

Πηγή: Ιερέας της Ανατολικής Εκκλησίας

το «σπιτάκι της Μέλιας»

https://oikohouse.wordpress.com/2020/11/26/%cf%86%cf%8e%cf%84%ce%b9%cf%83%ce%b5-%ce%ba%cf%8d%cf%81%ce%b9%ce%b5-%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%83%ce%ba%ce%bf%cf%84%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%ac%ce%bd%ce%bf%ce%b9%ce%b5/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!