Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2020

ΑΝΟΙΞΤΕ πολύ Κ Α Λ Α τά ματάκια σας! Smart Card (2005) - Ελληνικοί υπότιτλοι.

 

 


https://www.youtube.com/watch?v=CedifItnp54&ab_channel=BillDjBasileI embeded greek subtitles to this fine short movie I found on Youtube. Hopefully, more people will watch it and share it with others.

A dreadful future is unfolding right in front of our eyes.

A future that some humanoids have created.

It is entirely up to us to either accept slavery or fight for freedom...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!