Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2018

ΑΚΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΨΥΧΕ Γαβρόγλου; Και εσύ Αλ6;

ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΣΕΡΒΙΚΗ (ΚΥΡΙΛΛΙΚΗ) ΓΡΑΦΗ;
ΓΕΡΑ  Π Ρ Ο Σ Τ Ι Μ Α  ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ!

Σερβία: Πρόστιμο για την χρήση του λατινικού αλφάβητου αντί της σερβικής γλώσσας

Η σερβική κυβέρνηση θα δημιουργήσει Σερβικό Γλωσσικό Συμβούλιο (!), επιφορτισμένο με τον έλεγχο του  Σ Ε Β Α Σ Μ Ο Υ  στην επίσημη και δημόσια χρήση του κυριλλικού αλφαβήτου!
Σχετική εικόνα

Το συμβούλιο θα αποτελείται από εννέα μέλη, παράλληλα με την Επιτροπή Τυποποίησης της Σερβικής γλώσσας, θα φροντίζει, θα καλλιεργεί και θα προωθεί την  π ρ ο σ τ α σ ί α   των επίσημων γλωσσών και της μητρικής γραφής.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Συμβούλιο θα συσταθεί σε έξι μήνες μετά την έγκριση του τροποποιημένου νόμου περί της σερβικής γλώσσης.

Η έγγραφη επικοινωνία των κρατικών, επαρχιακών και τοπικών φορέων της αυτοδιοικήσεως θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά στην σερβική κυριλλική γλώσσα.

Το ίδιοι ισχύει και για τα εκπαιδευτικά και επιστημονικά ιδρύματα και τα ΜΜΕ των οποίων τα ιδρύματα είναι κρατικά, καθώς και τα ηλεκτρονικά μέσα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Το κυριλλικό αλφάβητο θα είναι  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Ο   για όλες τις δημόσιες επιχειρήσεις, ιδρύματα και εταιρείες με πλειοψηφικό κρατικό κεφάλαιο, καθώς και επαγγελματικές ενώσεις, που εκπροσωπούν τον τομέα τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Εάν τα ιδρύματα που έχουν την υποχρέωση να χρησιμοποιούν κυριλλικά, παραβιάζουν αυτή τη διάταξη θα τιμωρούνται από 5.000 έως 100.000 σερβικού νομίσματος!

Η εταιρεία που τυπώνει τα αγαθά στην λατινική γλώσσα, θα τιμωρείται από 500 χιλιάδες έως ένα εκατομμύριο δηνάρια!!!...

[Πηγή:'pronews']

"Iωάννης Καποδίστριας"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμοὺς ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!