Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2018

ΕΒΡΑΙΟΣ ΕΚΑΝΕ ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ...ΘΕΟΥ (!!!) ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟΥ ΕΔΩΣΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΣΕ....!!!!!


Οἱ Ἑβραῖοι , θεωροῦν ὅτι ἡ περιτομή στήν ὁποία λίγο μετά τήν γέννησή τους ὑποβάλλονται, ἀποτελεῖ ἀπόδειξη «συμβολαίου» πού ἔχουν συνάψει μέ τόν ἴδιο τόν Θεό... 
Διαθήκη, πράγματι, σημαίνει καί «συμφωνία ἢ συνεννόησις μεταξύ δύο μερῶν» δηλαδή «διαθήκη» σημαίνει «συμβόλαιο/νομικό σύμφωνο», ...
Οἱ Ἑβραῖοι παλαιά καί οἱ Ἰουδαῖοι ἔπειτα θεωροῦν – μέ ἐκλαϊκευμένη διατύπωση - συλλογικῶς τόν λαό τους, τόν «λαό τοῦ Ἰσραήλ» δηλαδή, ὡς «υἱό τοῦ Θεοῦ» – σέ ἀντίθεση, ἐξυπακούεται, τόσο μέ τόν Χριστιανισμὸ ὅσο καί τό Ἰσλάμ, στά πλαίσια τῶν ὁποίων ὁ ἄνθρωπος, ὅποιος καί νά εἶναι, παραμένει «δοῦλος Θεοῦ». 

Σύμφωνα, πράγματι, μέ ἁπλῆ, εὐνόητο νομική ἀρχή, τά μέρη πού συνάπτουν συμβόλαιο θεωρῶνται ἴσα μεταξύ τους. Ὁπότε καί οἱ Ἰουδαῖοι, ἐφόσον κάνουν συμβόλαιο μέ τόν Θεό, εἶναι καί αὐτοί «θεοὶ» ἤ, ἔστω, «υἱοί θεοῦ». 

 Νά λοιπόν ἡ αἰτία τῆς «μηνύσεως κατὰ τοῦ Θεοῦ» πού πρίν ἀπό λίγο καιρό κατέθεσε Ἰσραηλινός σέ δικαστήριο τῆς χώρας του: Ἀφοῦ αὐτός τηρῇ τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, μέ ποιό δικαίωμα ὁ Θεός δέν τοῦ δίδει ὅσα βάσει τῆς «Διαθήκης» (=Συμβολαίου) ὀφείλει νά τοῦ δώσῃ;...

Πολύ σᾶς παρακαλῶ, ἀντί νά γελᾶτε, ἂς διερωτηθῆτε: Εἶναι δυνατόν νά ἐπιτευχθῇ ποτέ συμβίωσις ἤ, ἔστω, συνεργασία ἤ, ἀκόμα πιό ἔστω, συνεννόησις μέ ἄτομα τά ὁποῖα ἐμφορῶνται ἀπό τέτοιες ἀντιλήψεις; 

 Ἡ ἐντύπωσις, πράγματι, μέ τήν ὁποία νηπιόθεν γαλουχοῦνται, πώς θεολογικῶς/θρησκευτικῶς εἶναι πολύ ἀνώτεροι ἀπό ὅλους τούς ἄλλους ἀνθρώπους, τελικῶς τούς κάνει «ἐχθρούς τῶν ἄλλων γενῶν» , δηλαδή μισανθρώπους . 
Ὅπως πολύ ὡραῖα τό εἶπε καί ὁ Πρωτομάρτυς Στέφανος, ἡ περιτομή τους (ἐκεῖ ὅπου τήν κάνουν τέλος πάντων) τούς καθιστᾶ ἀπεριτμήτους στήν καρδιά καί τά αὐτιά, δηλαδή ἀναισθήτους. 

Καί μόνο βάσει αὐτῆς τῆς ἀναισθησίας τους μπορεῖ κάποιος νά ἐξηγήσῃ τό ὅτι τό ἀέριο πού χρησιμοποιοῦσαν οἱ Γερμανοὶ Ἐθνικοσοσιαλιστές, στούς θαλάμους ἀερίων, γιά νά τούς ἐξοντώσουν, εἶχε ἐφευρεθῆ ἀπό …Ἰουδαῖο, πού μάλιστα εἶχε «τιμηθῆ» καί μέ τό βραβεῖο Νόμπελ! 

ΠΕΡΙ ΙΟΥΔΑΙΩΝ : ΕΔΩ

[Πηγή:http://filosofia-erevna.blogspot.com/2018/08/blog-post_48.html]

"Ιωάννης Καποδίστριας"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!