Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021

ΓΟΝΕΙΣ, ΜΗΝ ΚΟΙΜΑΣΘΕ! Ἀπὸ Σεπτέμβριο μὲ ἐφαρμογὴ σ κ α ν α ρ ί σ μ α τ ο ς 'barcode' τὰ παιδιὰ στοὺς παιδικοὺς σταθμοὺς!

 


Ἂν πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια σοῦ ἔλεγε κάποιος ὅτι γιὰ νὰ στείλεις τὸ παιδί σου στὸ σχολεῖο θὰ ἔπρεπε νὰ γίνει χρήση σκαναρίσματος μὲ ἐφαρμογὴ barcode, θὰ τὸν ἔλεγες σίγουρα "ψεκασμένο". 

Καὶ ὅμως σήμερα αὐτὸ γίνεται πραγματικότητα.


Συγκεκριμένα, μία δυσάρεστη ἔκπληξη περιμένει ἐκπαιδευτικοὺς καὶ τὶς γυναῖκες ποὺ εἶναι δικαιοῦχοι τοῦ προγράμματος γιὰ τοὺς... δωρεὰν παιδικοὺς σταθμοὺς μέσῳ τοῦ ΕΣΠΑ.

Εἰδικότερα, ἡ Κοινὴ Ὑπουργικὴ Ἀπόφαση μὲ ἀριθμὸ 78812 ἀπὸ 15/7/21 ποὺ ὑπογράφουν ὁ Ὑπουργὸς Ἐπικρατείας κ. Πιερρακάκης, ὁ Ὑφυπουργὸς Ἀνάπτυξης κ. Τσακίρης, ἡ Ὑφυπουργὸς Ἐργασίας κ. Μιχαηλίδου καὶ ὁ Ἀναπληρωτὴς Ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν κ. Πέτσας, ἔρχεται νὰ κάνει ὅλες τὶς συνωμοσίες μέρος τῆς καθημερινότητας τῶν παιδιῶν ποὺ ἀπὸ 1η Σεπτεμβρίου θὰ πᾶνε στοὺς παιδικοὺς σταθμοὺς μέσῳ ΕΣΠΑ.

Σύμφωνα μὲ τὴν ΚΥΑ οἱ δικαιοῦχες μητέρες τοῦ προγράμματος, ἄνεργες ἢ μονογονεϊκὲς οἰκογένειες, θὰ πρέπει νὰ ἐκδόσουν ἕναν γραμμωτὸ κώδικα (barcode) τὸν ὁποῖο θὰ χρησιμοποιοῦν δύο φορὲς καθημερινά, μία κατὰ τὴν παράδοση τοῦ παιδιοῦ στὸν παιδικὸ σταθμὸ καὶ μία κατὰ τὴν παραλαβή του.

Συγκεκριμένα διαβάζουμε στην Εφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως:

"γ) Νὰ καταγράφουν τὴν εἴσοδο καὶ ἔξοδο τῶν παιδιῶν καὶ λοιπῶν ἀτόμων στὶς δομὲς τοῦ Προγράμματος, μὲ χρήση εἰδικῆς ἐφαρμογῆς κινητῆς τηλεφωνίας ποὺ θὰ διαθέτει ἡ Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στοὺς συμμετέχοντες Φορεῖς, μέσω τοῦ ἰστότοπου τοῦ Προγράμματος. 

Η ἐν λόγω ἐφαρμογὴ θὰ χρησιμοποιεῖται γιὰ τὴ σάρωση τοῦ γραμμωτοῦ κώδικα (barcode) ποὺ θὰ βρίσκεται ἐκτυπωμένο σὲ εἰδικὸ ἔγγραφο ποὺ θὰ φέρουν οἱ ὠφελούμενοι κατὰ τὴν προσέλευση καὶ ἀποχώρηση τῶν ἐξυπηρετούμενων ἀτόμων".


Σίγουρα αὐτό σου θυμίζει ταινία ἐπιστημονικῆς φαντασίας.

Καὶ ὅμως ἀπὸ 1η Σεπτεμβρίου 2021 θὰ εἶναι ἡ καθημερινότητα χιλιάδων παιδιῶν ποὺ πλέον θὰ "σκανάρονται" δὶς ἡμερησίως ἀπὸ τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς / παιδαγωγούς τους στὰ πλαίσια τῆς "διασφάλισης τῆς ὀρθῆς ἐφαρμογῆς τοῦ προγράμματος".

Τὰ παιδιὰ πλέον ἐκπαιδεύονται ἀπὸ τὴ βρεφική τους ἡλικία στὸ  σ κ α ν ά ρ ι σ μ α. 

Οἱ ἑπόμενοι πολῖτες πρέπει νὰ εἶναι πειθήνιοι.

Φυσικὰ τὸ κρατικὸ σύστημα ἐπιβολῆς ξεκίνησε ἀπὸ τοὺς ἀδύναμους ποὺ ἀδυνατοῦν γιὰ ἄλλη μία φορὰ νὰ ἀντιδράσουν.

Τὶς γυναῖκες ποὺ εἶναι μόνες στὸν κόσμο μὲ μικρὰ παιδιά. 

Πού ἐὰν δὲν τὰ στείλουν στὸν παιδικὸ σταθμὸ θὰ χάσουν κοινωνικὰ ἐπιδόματα, τὸ μισθό τους καὶ ἐν τέλει τὰ ἴδια τους τὰ παιδιὰ ἀπὸ ἀδυναμία νὰ τὰ ζήσουν.

Νὰ ὑποθέσουμε μάλιστα ὅτι τὰ ἑπόμενα χρόνια, τὸ Κράτος θὰ ἀναζητήσει πιὸ πρακτικοὺς τρόπους γιὰ τὸ σκανάρισμα, μὲ τὸ ἐπιχείρημα ὅτι "θέλουμε νὰ ἀπαλλάξουμε τοὺς γονεῖς τῶν παιδιῶν ἀπὸ τὴν ὑποχρέωση νὰ κουβαλᾶνε τὸ χαρτὶ ἐπάνω τους"...


http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2021/07/barcode.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!