Σάββατο, 24 Ιουλίου 2021

Επιστολή Κορίνθιων πιστών πρός τούς ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥΣ Μητροπολίτες Κυθήρων Σεραφείμ καί Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμά.


 


Πέμπτη 15 Ἰουλίου 2021, Κορινθία


    Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Αἰτωλίας κ. Κοσμά καὶ Κυθήρων κ. Σεραφείμ,


    Εὐσεβεστάτως ὑποκλινόμαστε ἐνώπιόν Σας καὶ ἀσπαζόμαστε τὶς ἅγιές Σας χεῖρες. Σκοπὸς αὐτῆς τῆς ἐπιστολῆς μας εἶναι νὰ Σᾶς ἐκφράσουμε τὴν ἀπέραντη εὐγνωμοσύνη μας καὶ τὰ πιὸ εἰλικρινῆ μας αἰσθήματα γιὰ τοὺς θεοφιλεῖς Σας ἀγῶνες καὶ τὸ ὀρθόδοξο φρόνημά Σας. 


Μὲ προσμονὴ ἀναμένουμε κάθε φορὰ τὶς θεολογικές Σας ἐγκυκλίους καὶ ἐπιστολὲς πρὸς τὴν ΔΙΣ, ὥστε νὰ πάρουμε δύναμη καὶ νὰ ἀνακουφιστοῦμε αἰσθανόμενοι ὅτι στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὑπάρχουν φωνὲς ἀρχιερατικὲς ποὺ ὀρθοτομοῦν τὸ λόγο τῆς ἀληθείας.

    Ἐπιτρέψτε μας νὰ Σᾶς ἐκφράσουμε λίγα λόγια καρδιακά, εἰλικρινοῦς ἀγάπης καὶ ἐκτίμησης. 

Σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ κυριαρχεῖ «τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως», ἀφοῦ ἐκλείπει ὁ καθαρὸς θεολογικὸς λόγος, τὸ ὀρθόδοξο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας ἀναγνωρίζει Ἐσᾶς ὡς οἰκουμενικοὺς ἄνδρες, πού κατέχετε ἀναμφισβήτητα τήν ὀρθή διδασκαλία.

Ἔχετε αὐτή, διότι ἀγαπᾶτε περισσότερο τὴν Ἐκκλησία, παθαίνετε γι’ αὐτὴν καὶ Σᾶς φωτίζει ὁ Θεὸς νὰ δίνετε θεολογικὲς λύσεις στὰ προβλήματα ποὺ ἀνακύπτουν. 

Οἱ θέσεις Σας ὅσον ἀφοροῦν στὸν οἰκουμενισμό, στὴν αὐτοκεφαλία τῶν σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας, στὴ βλάσφημη δοξασία τῆς μόλυνσης ἐντὸς τῶν ἱερῶν ναῶν καὶ ἀπὸ τὰ ἐν αὐτοῖς, στὴ μετάθεση τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀνάστασης καὶ σὲ ἄλλα φλέγοντα θέματα, πού προκύπτουν ἀπὸ τὰ ἀντιορθόδοξα κελεύσματα τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας καὶ τῆς ἄνευ ὅρου παραδόσεως τῆς ΔΙΣ στὶς ἑκάστοτε κυβερνητικὲς ἐντολές, ἀποδεικνύουν ὅλα τὰ ἀνωτέρω.

    Καὶ σὰν νὰ μὴν ἔφταναν ὅλα τὰ ἀνωτέρω, παραπέμπεστε σὲ συνοδικὴ ἐπιτροπή, διότι πράξατε τὰ αὐτονόητα καὶ ἐφαρμόσατε τὶς ἐντολὲς τοῦ Χριστοῦ καὶ ὄχι τοῦ πρωθυπουργοῦ. 

Τὸ ἴδιο συνέβαινε στὰ χρόνια τῆς ἐπίγειας ζωῆς τοῦ Χριστοῦ μὲ τὸ ἱερατεῖο νὰ «κινεῖ τὴν πτέρναν κατὰ τοῦ Ζωοδότου»! 

Ἀπογοητευτήκαμε καὶ ὀργιστήκαμε καὶ ὡς τὸ ἐλάχιστο ποὺ μποροῦμε νὰ κάνουμε, ἐν εἴδει διαμαρτυρίας, εἶναι νὰ δηλώσουμε ἀπὸ τὴ μιά, εὐθαρσῶς καὶ τιμίως, τὴν ἀμέριστη στήριξη καὶ συμπαράστασή μας σὲ Ἐσᾶς, ἐπικροτώντας τὴν ἀξιέπαινη στάση Σας, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη νὰ ἀποδοκιμάσουμε καὶ νὰ ἀγνοήσουμε, τὴν ἀδιανόητη ἀπόφαση τῶν μελῶν τῆς ΔΙΣ, ποὺ Σᾶς παρέπεμψε σὲ δίωξη γιὰ ἀπείθεια, ἀπειθαρχία καὶ ἀνυπακοή. 

    Σᾶς παρακαλοῦμε, λόγῳ τῆς μεγάλης πείρας καὶ σύνεσης ποὺ Σᾶς διακατέχουν, συνεχίστε νὰ δίνετε λύσεις στὰ προβλήματα τῶν ὀρθοδόξων καὶ συνεχίστε τοὺς ἀγῶνες Σας τοὺς ἀντάξιους τοῦ βίου Σας. 

Μὲ τὴν χειροτονία Σας γίνατε ἐπίσκοποι ὄχι μόνον τῶν τοπικῶν Σας ἐκκλησιῶν, ἀλλὰ καὶ τῆς καθόλου Ἐκκλησίας. Σὲ Ἐσᾶς προσβλέπει ὁ ὀρθόδοξος λαὸς μέσα στὴν τρικυμία καὶ στὸν καθημερινὸ σεισμὸ τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας.

    Ἐμεῖς δηλώνουμε σθεναρὰ μαζὶ μὲ Ἐσᾶς «τὸ πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μάλλον ἢ ἀνθρώποις» καὶ ἱκετεύουμε γιὰ τὶς ἅγιές Σας εὐχές.

Ἀναστάσιος Ἀρμάος,

Κωνσταντίνος Ἀρμάος,

Ξανθὴ Αὐγέρη,

Ἰωάννα Βλάχου,

Παναγιώτα Γεωργούλα,

Ἀντώνης Γρίσπος,

Νικολίτσα Δαβιώτη,

Ἱπποκράτης Δασλής,

Δημήτριος Διαμαντόπουλος,

Λεωνίδας Δρίτσας,

Αἰκατερίνη Κακογιάννη,

Γεωργία Κορδώση,

Γεώργιος Κουμοῦτσος,

Μαρία Κούμπουλα,

Ἐλευθέριος Κρητικός,

Καλοτίνα Κρητικοῦ,

Νικήτας Κρητικός,

Γεωργία Κώνστα,

Παγώνα Κώνστα,

Δήμητρα Μανώλη,

Σωτηρία Μπεφάνη,

Κωνσταντίνος Μπέκος,

Αἰκατερίνη Παναγάκου,

Κωνσταντίνα Παναγιωτοπούλου,

Γεωργία Παπαγεωργίου,

Ἀγγελικὴ Ράπτη,

Ἀννα Ρέμα,

Κλεοπάτρα Ρισσάκη,

Χριστίνα Σακελλαροπούλου,

Εὐάγγελος Σκούρτης,

Βασιλικὴ Στιβακτάκη,

Αἰκατερίνη Τασίνου,

Κωνσταντίνα Τόγια,

Παναγιώτης Τουμπανάκης,

Αἰκατερίνη Τόσκα,

Ἰωάννης Τόσκας,

Μανώλης Τόσκας,

Σοφία Τσέκου,

Εὐαγγελία Τσεμπετζή,

Χριστίνα Τσουλάκου,

Θεοφάνης Τσῶκος,

Ἀθανάσιος Τσώρης,

Πολυχρόνης Τσώρης,

Σωτήρης Χαλκῆς,

Χρῆστος Χίλιας,

Ἀνδρομάχη Χρυσάνθου,

Ἀπόστολος Χρυσάνθου,

Γαρυφαλλιά Χρυσάνθου,

Δήμητρα Χρυσάνθου


http://aktines.blogspot.com/2021/07/blog-post_50.html#more

3 σχόλια:


 1. ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ
  .

  Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ
  ΔΙΑΔΩΣΤΕ
  ———————————————–
  ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Ο.Ο.(Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία)
  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ MRNA ENANTI TOY COVID-19
  Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2021 15:52
  Αγαπητοί συνάδελφοι σας παραθέτουμε επιστολή που λάβαμε από την Ε.Ο.Ο. προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη μας σχετικά με τα εμβόλια m-RNA έναντι του Covid-19.
  .
  https://www.osanet.gr/%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B9/item/1121-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B7-%CE%B5-%CE%BF-%CE%BF-%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B1-mrna-enanti-toy-covid-19
  ——-
  —————-ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΔΕΧΟΝΤΑΙ(ΟΙ ΣΩΤΗΡΕΣ ΜΑΣ) ΟΤΙ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ
  ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΜΥΟΚΑΡΔΙΤΙΔΕΣ-ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΙΛΑΕΙ ΚΑΝΕΙΣ……………….
  .
  ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΛΕΕΙ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ PDF
  https://www.osanet.gr/images/uploads/odontiatroi/koronoios/Covid_mRNA_Eoo_2021.pdf  ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΑΧΑΡΝΑΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. http://hristospanagia3.blogspot.com/2021/07/blog-post_433.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. http://aktines.blogspot.com/2021/07/blog-post_74.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!