Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ - Η Ε.Ε. θέλει νά σ η μ α δ έ ψ ε ι τούς πολίτες της, σάν ....ΒΟΟΕΙΔΗ (!!!!) ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΟΝ ΜΑΪΟ ΤΟΥ 2023!

 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 

Υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά  εμφυτεύματα 'τσίπ' για τους πολίτες της Ε.Ε. δημοσίευσε ΜΕΛΕΤΗ...


Η Ε.Ε. θέλει να σημαδέψει τους πολίτες της σαν ...ΒΟΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΟΝ ΜΑΪΟ ΤΟΥ 2023!!!!

https://lawyerlisa.substack.com/p/eu-parliament-mandatory-chip-implants

Η Ε.Ε. μελετά τα υποχρεωτικά εμφυτεύματα τσιπ από το 2017 και έχει δημοσιεύσει εμπεριστατωμένη μελέτη που εξετάζει την τεχνολογία και τα εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν προκειμένου να μειωθεί ο πληθυσμός τους.


ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/34cb538d-58b7-11e8-ab41-01aa75ed71a1/language-en)

Η έκδοση έχει τίτλο:

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - Η χρήση εμφυτευμάτων μικροκυκλωμάτων για τους εργαζομένους

Η Περίληψη της Μελέτης έχει ως εξής:

Περίληψη: Αυτή η εργασία εξηγεί εν συντομία την τεχνολογία των εμφυτευμάτων τσιπ RFID, και διερευνά τις τρέχουσες εφαρμογές. και εξετάζει νομικά, ηθικά, υγειονομικά και ζητήματα ασφάλειας που σχετίζονται με την πιθανή χρήση τους στο χώρο εργασίας.

ΠΟΙΟΣ ΤΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΕ

«Το παρόν έγγραφο συντάχθηκε από την Milieu/IOM Ltd κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»

ΠΟΙΟΣ ΤΟ ΘΕΛΕΙ

Το όφελος για τους παγκοσμιοποιητές που είναι σαφώς αποφασισμένοι για τον μικροέλεγχο των πολιτών της, είναι οι τροποποιήσεις του ΠΟΥ IHS ή/και η Συνθήκη πανδημίας. Το IHHC συνεδρίασε τον Ιανουάριο για να επισημοποιήσει τις αλλαγές στους κανονισμούς του ΠΟΥ και αυτές θα μπορούσαν να εγκριθούν έως τον Μάιο του 2023.

Οι τροποποιήσεις αυτές θα επιτρέψουν την αναστολή των άρθρων 1 και 3 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Ξεπερνώντας έτσι τις νομικές και ηθικές θεωρήσεις που διαφορετικά θα είχε η υποχρεωτική αποκοπή των κατοίκων της ΕΕ ως εμπόδια σε αυτό το φρικτό ανήθικο ανήθικο δίκτυο-branding των πολιτών του. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το τσιπ θα λειτουργήσει με το διαβατήριο εμβολίου που σκοπεύουν να διαθέσουν. Δημοσίευσα αυτό το βίντεο σε ένα άλλο substack. Αλλά ελπίζω σοβαρά ότι αυτό θα γίνει κοινό με τους Ευρωπαίους που δεν είναι ακόμη αναγνώστες μου.

ΗΘΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

«Το έγγραφο αυτό ζητήθηκε από την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ΠΟΙΟΣ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΞΕ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ (-ΕΙΣ) Richard GRAVELING, IOM Consulting Ltd, Edinburgh, UK. Thomas WINSKI, IOM Consulting Ltd, Edinburgh, UK. Ken DIXON, IOM Consulting Ltd Συνεισφορές από : David CABRELLI, Νομική Σχολή, Παν/μιο του Εδιμβούργου, Εδιμβούργο (νομικό) Marc DESMULLIEZ, Σχολή Μηχανικών και Φυσικών Επιστημών, Παν/μιο Heriot Watt, Εδιμβούργο (τεχνικό) Murdo MACDONALD, Πρόγραμμα Κοινωνία, Θρησκεία και Τεχνολογία, Εκκλησία της Σκωτίας, Εδιμβούργο (ηθική) Αξιολόγηση από ομοτίμους: Hilary Cowie, IOM Consulting Ltd, Εδιμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο. Joanne Crawford, IOM Consulting Ltd, Ειδμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο. Claire Dupont, Milieu Ltd, Βρυξέλλες ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Stefan SCHULZ ΒΟΗΘΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ”

ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

«Νομικά ζητήματα: Αν και άλλη νομοθεσία είναι σχετική, οι κύριες νομικές προκλήσεις για την υποχρεωτική χρήση τσιπ RFID στο χώρο εργασίας φαίνεται να προέρχονται από τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

«Ακόμη και εάν η χρήση τσιπ RFID ήταν πραγματικά εθελοντική, αυτή η νομοθεσία θα εξακολουθούσε να είναι σχετική, ειδικά όσον αφορά την προστασία των δεδομένων. Στην περίπτωση των εθελοντικών αιτήσεων, θα ήταν αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι η χρήση θα ήταν πραγματικά εθελοντική και ότι δεν θα προκύψει κανένα μειονέκτημα για τα άτομα που αρνήθηκαν να εμφυτευτούν τσιπ ή ότι ασκήθηκαν πιέσεις (άμεσες ή έμμεσες) σε όσους κλήθηκαν να συμμετάσχουν. "

«Ηθικές ανησυχίες: Σε μια αλληλεπικάλυψη με νομικά επιχειρήματα, οι ηθικές ανησυχίες πηγάζουν εν μέρει από τα άρθρα 1 και 3 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ σχετικά με το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του ανθρώπινου σώματος».

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΥ

«Περαιτέρω ηθικά ζητήματα σχετίζονται με ανησυχίες για την υγεία και την ασφάλεια. την αποτελεσματικότητα του Θεματικού Τμήματος Α: Οικονομική και Επιστημονική Πολιτική 8 PE 614.209 η τεχνολογία ως ασφαλές σύστημα· ισότητα και επιλογή· και (πάλι παράλληλα με τα νομικά ζητήματα) θρησκευτικές ανησυχίες».

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Η ίδια η μελέτη εντοπίζει τις ανησυχίες που εκφράστηκαν για την υγεία και την ασφάλεια.

«Ανησυχίες για την υγεία και την ασφάλεια: Έχουν εκφραστεί ανησυχίες σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των εμφυτευμάτων τσιπ RFID σε τέσσερεις κύριους τομείς: καρκινογένεση· μετανάστευση; αλληλεπιδράσεις με σήματα μαγνητικής τομογραφίας και ο αντίκτυπος στη φαρμακευτική αποτελεσματικότητα. Δεν έχουν υπάρξει συστηματικές μελέτες των επιπτώσεων στην υγεία όσον αφορά τον άνθρωπο. Υπάρχουν αρκετές αναφορές καρκινογόνων επιδράσεων, κυρίως σε συγκεκριμένα στελέχη ποντικών. Ωστόσο, φαίνεται ότι αυτό πιθανώς αντικατοπτρίζει τη μοναδική ευαισθησία αυτών των ειδών και δεν είναι φαινόμενο trans-species. Πιθανοί μηχανισμοί υποδηλώνουν ότι οποιεσδήποτε παρόμοιες επιδράσεις στον άνθρωπο είναι απίθανες (αν και επί του παρόντος είναι αδύνατο να προεξοφληθούν εντελώς με την παρούσα κατάσταση γνώσης). Μελέτες των πιθανών αλληλεπιδράσεων μεταξύ της μαγνητικής τομογραφίας και των εμφυτευμάτων τσιπ φαίνεται να έχουν αποκλείσει τυχόν σημαντικές επιπτώσεις, αν και οι τοπικές λεπτομέρειες σε μια σάρωση μπορούν να καλυφθούν φυσικά από το τσιπ που βρίσκεται πάνω από την περιοχή ενδιαφέροντος».

Μην ανησυχείτε, θα κολλήσουμε το τσιπ σας κάπου αλλού

«Αυτό το πρόβλημα μπορεί εύκολα να ξεπεραστεί με την εισαγωγή των τσιπ σε περιοχές του σώματος όπου δεν είναι πιθανό να απαιτηθούν σαρώσεις. Προτείνεται ότι οι διαφορές μεταξύ των ειδών στα χαρακτηριστικά των υποδερμικών στρωμάτων καθιστούν απίθανη τη σημαντική μετανάστευση, αν και αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί κατηγορηματικά».

Πού είναι το καλύτερο μέρος για να τοποθετήσεις το εμφύτευμα στους Ευρωπαίους;

«Οι πρώτες αναφορές εμφυτευμένων τσιπ πρότειναν το άνω μέρος του βραχίονα ως σημείο ένεσης, αν και πιο πρόσφατες εφαρμογές φαίνεται να ευνοούν τον ιστό του δέρματος μεταξύ του αντίχειρα και του πρώτου δακτύλου (συνήθως του αριστερού χεριού σε άτομα που κυριαρχούν στο δεξί χέρι). Αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι είναι σχετικά διακριτικό καθώς και ίσως λιγότερο πιθανό να συναντήσει σημαντική μετανάστευση λόγω ανατομικών περιορισμών σε σύγκριση με τον άνω βραχίονα».

RFID TAGS στα φαρμακευτικά προϊόντα που κυκλοφορούν

Η μελέτη ονομάζει μια παρενέργεια που μπορεί να προέρχεται από τη σύγχυση των ετικετών RFID στα φαρμακευτικά προϊόντα που λαμβάνει ο Ευρωπαίος πολίτης αν το διάβασα σωστά.

«Οι ανησυχίες σχετικά με τον αντίκτυπο της τεχνολογίας RFID στην αποτελεσματικότητα των φαρμακευτικών προϊόντων φαίνεται να προέρχονται από την προτεινόμενη χρήση ετικετών RFID ως μέτρο ασφαλείας για την επισήμανση δοχείων φαρμακευτικών προϊόντων. Επομένως, αυτό θα συνεπαγόταν σάρωση της χύδην ένωσης. Οποιοσδήποτε κίνδυνος επίδρασης in vivo στη σάρωση της ένωσης που κυκλοφορεί εντός της κυκλοφορίας του αίματος κατά τη σύντομη σάρωση για ένα τσιπ RFID θα ήταν εξαιρετικά περιορισμένος, καθώς μόνο ένα μικρό ποσοστό της ουσίας θα εκτεθεί κατά τη διάρκεια της σάρωσης.

Προβλήματα ασφαλείας

Οι συγγραφείς φάνηκαν να ανησυχούν ότι κάποιος θα μπορούσε να παρακάμψει το σύστημα τσιπ τους μέσω κλωνοποίησης, απενεργοποίησης, τροποποίησης ετικετών και υποκλοπών... ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ.

"Πιθανά προβλήματα ασφαλείας: Φαίνεται ότι, επί του παρόντος, η τεχνολογία τσιπ RFID (η οποία είναι ουσιαστικά παρόμοια με αυτή που χρησιμοποιείται σε πιστωτικές κάρτες και παρόμοια συστήματα έξυπνων καρτών) δεν είναι απολύτως ασφαλής. Οι ανησυχίες για την ασφάλεια περιλαμβάνουν την υποκλοπή, κλωνοποίηση, απενεργοποίηση. και μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ετικέτας. Αν και από την αρχική τους ανάπτυξη έχουν προωθηθεί διάφορα συστήματα για την αύξηση της ασφάλειάς τους, συνήθως με κάποια μορφή κρυπτογράφησης, φαίνεται από τη βιβλιογραφία ότι κάθε ιδέα ακολουθείται γρήγορα από άλλους ερευνητές που αναφέρουν κάποιο τρόπο παραβίασης του προτεινόμενου μέτρου ασφαλείας».

ΠΑΘΗΤΙΚΗ Ή ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ. ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΔΑΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΩΣΤΕ ΤΟ ΤΣΙΠ ΤΟΥΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙ/ΓΡΑΦΕΙ;

«Τα εμφυτεύσιμα τσιπ RFID μπορεί να είναι παθητικά - σχεδιασμένα να είναι "μόνο για ανάγνωση" - ή ενεργά, όπου τα δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν στο τσιπ και η συσκευή έχει δυνατότητα "ανάγνωσης-εγγραφής". Παρόλο που υπάρχουν επίσης διαθέσιμα τσιπ που μεταδίδουν ένα σήμα (επιτρέποντάς τους να χρησιμοποιηθούν για εφαρμογές παρακολούθησης), οι απαιτήσεις ισχύος για τέτοιες συσκευές σημαίνουν ότι πρέπει να έχουν μεγαλύτερο μέγεθος (για να περιέχουν μια μπαταρία ικανή να αποθηκεύει και να παρέχει την απαραίτητη ισχύ) ή πρέπει να συνδεθούν σε ξεχωριστή πηγή ενέργειας. Και οι δύο αυτοί παράγοντες μετριάζουν την άμεση χρήση τους ως εμφυτευμένες συσκευές. Μόνο οι παθητικές συσκευές εξετάζονται σε αυτό το έγγραφο, αν και πολλά από τα ζητήματα που αφορούν τη χρήση τους θα ισχύουν και για τις ενεργές συσκευές"

ΠΟΣΟ ΑΝΕΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΤΣΙΠ

«Το τσιπ αποτελείται από τρία μέρη: ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα, ένα μέσο απόκτησης ισχύος από τον αναγνώστη και μια κεραία για τη λήψη σημάτων από και τη μετάδοση σημάτων σε έναν αναγνώστη».

Για ανθρώπινη (και ζωική) χρήση, αυτά πρέπει να ενθυλακώνονται σε ένα βιοσυμβατό υλικό (συνήθως μια μορφή γυαλιού). Τα μη εμφυτεύσιμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για εμπορικές εφαρμογές ή εφαρμογές σε ζώα μπορούν να ενθυλακωθούν σε πολυμερή ακατάλληλα για ανθρώπινη εμφύτευση. 

Το υλικό του τσιπ που έρχεται σε επαφή με τον ανθρώπινο ιστό δεν πρέπει να βλάπτει, να φλεγμαίνει ή να μεταβάλλει τη σύνθεση του ιστού αυτού. 

Πρέπει να αποφεύγονται ανεπιθύμητες τοπικές ή συστημικές επιδράσεις στο ανθρώπινο σώμα. Επιπλέον, η χημική σταθερότητα της ενθυλακωτικής συσκευασίας είναι απαραίτητη, με καλή αντοχή στις επιθέσεις από το σκληρό εσωτερικό περιβάλλον.

Μέσα στο ανθρώπινο σώμα λαμβάνουν χώρα υδρολυτικοί, οξειδωτικοί και ενζυματικοί μηχανισμοί που μπορούν να τροποποιήσουν τη χημική δομή των πολυμερών οδηγώντας σε βιοαποικοδόμηση (Donaldson, 1976). 

Τα γυαλιά και τα κεραμικά μπορούν να αντέξουν μεγάλες περιόδους αντοχής στην είσοδο αερίων ή υγρών (που ορίζονται ως διαπερατότητα) που κυμαίνονται από μήνες ή δεκάδες χρόνια, ανάλογα με το πάχος του υλικού».

ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΘΑ «ΔΙΚΤΥΩΘΟΥΝ» ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΣΙΠ

"Τα τσιπ RFID χρησιμοποιούνται ως μέρος ενός συστήματος που έχει τέσσερα συστατικά μέρη: • Το τσιπ RFID (επίσης γνωστό ως ετικέτα) αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με το chipped άτομο και στέλνει αυτές τις πληροφορίες πίσω στον αναγνώστη όταν ένα σήμα της σωστής συχνότητας αποστέλλεται στο τσιπ από τον αναγνώστη RFID για ανάκριση."

«Καθώς πρόκειται για ΠΟΜΠΟ και ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ, τα τσιπ RFID ταξινομούνται ως "αναμεταδότες". Όπως σημειώθηκε παραπάνω, υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες τσιπ. Το παθητικό τσιπ παίρνει την ηλεκτρική του ισχύ από τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που εκπέμπονται από τον αναγνώστη RFID.

«Το ενεργό τσιπ έχει τη δική του μπαταρία που τείνει να περιορίζει την ωφέλιμη ζωή του και να προσθέτει επιπλέον εξαρτήματα που θα περιέχονται στη συσκευή. Και οι δύο τύποι τσιπ έχουν τη δική τους κεραία (ή πηνίο).

"• Ο αναγνώστης RFID είναι μια συσκευή που μεταδίδει ένα ηλεκτρομαγνητικό σήμα στο οποίο θα ανταποκριθεί οποιοδήποτε τσιπ RFID εντός εμβέλειας και λειτουργεί στην ίδια συχνότητα. Αντλώντας την ισχύ του από αυτό το σήμα, το τσιπ RFID θα ανταποκριθεί με κρυπτογραφημένο σήμα. Ο αναγνώστης RFID θα το αποκωδικοποιήσει και θα μεταβιβάσει τις πληροφορίες που προκύπτουν σε ένα δίκτυο.

• Το ΔΙΚΤΥΟ παίρνει τις αποκρυπτογραφημένες πληροφορίες από τον αναγνώστη και τις μεταδίδει σε έναν υπολογιστή για επεξεργασία. Μερικές φορές, χρησιμοποιείται μια απλή διεπαφή μεταξύ του υπολογιστή και του αναγνώστη αντί για ένα δίκτυο.

• Ο υπολογιστής (που ονομάζεται επίσης κεντρικός υπολογιστής ή ελεγκτής) ελέγχει τον αναγνώστη RFID με χειριστήρια λογισμικού. Επεξεργάζεται τις πληροφορίες που λαμβάνει από το δίκτυο για να επιτρέψει σε έναν φορέα εκμετάλλευσης να λάβει μια απόφαση».

Λοιπόν, ενώ η Οξφόρδη και το Λονδίνο ανταγωνίζονυαι για την πόλη των 15 λεπτών και όλη η Σκωτία αντιμετωπίζει την πόλη των 20 λεπτών, μπορεί ίσως να έχει κάποια μικρή παρηγοριά για το Brexit.

Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να μοιραστούν αυτές τις πληροφορίες επειδή χαρακτηρίστηκαν θεωρία συνωμοσίας.

Φαίνεται όμως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάθε πρόθεση να ακολουθήσει αυτόν τον σκοτεινό δρόμο. Τα εμπόδια στην επισήμανση των πολιτών της ως βοοειδή μπορούν να ξεπεραστούν εάν περάσουν οι τροπολογίες IHS του ΠΟΥ.

Η κατάλληλη απάντηση σε αυτές τις πληροφορίες θα ήταν να απαιτήσουμε την άμεση κατάργηση του αρχικού καταστατικού σε κάθε χώρα που επικαλέστηκε την αρχική συνθήκη ΔΥΚ το 2005, αρχής γενομένης από την Ιταλία, καθώς έχει έναν δεκτικό πρωθυπουργό στο πρόσωπο της Μελόνι (...).

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!