Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023

Δύο μοναχούς Ε Δ Ι Ω Ξ Ε η Παναγία από τό Άγιον Όρος, γιατί στήν δ ύ σ κ ο λ η στιγμή κ ά ν α ν ε… / Β Ι Ν Τ Ε Ο

 https://www.youtube.com/watch?v=kX95yMbsUo0&ab_channel=%CE%97%CE%B5%CE%BD%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%B6%CF%89%CE%AE

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!