Κυριακή, 12 Αυγούστου 2018

Τὸ π ν ε υ μ α τ ι κ ὸ μήνυμα τῶν προσφάτων πυρκαϊῶν.Αποτέλεσμα εικόνας για ιΗΣΟΥΣ"Π Α Π Α Φ Λ Ε Σ Σ Α Σ"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμοὺς ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!