Σάββατο, 27 Ιουνίου 2020

Μ ο ν α δ ι κ ή , Ζ ω ν τ α ν ή & σ π ά ν ι α Αγία Εικόνα τής Κας Θεοτόκου της Βρεφοκρατούσης καί ο Τίμιος Πρόδρομος σε παιδική ηλικία. Βενετοκρητική σχολή και μεγάλο το κάλλος.
"Π Α Π Α Φ Λ Ε Σ Σ Α Σ"

1 σχόλιο:

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!