Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016

...25 χρόνια συμπλήρωσε, ο "Ε Φ Ι Α Λ Τ Η Σ" της Ορθοδοξίας μας, Π Α Π Ο Λ Α Γ Ν Ο Σ Βαρθολομαίος!

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΓΕΡΩΝ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣ.
Ἀφορμὴ γιὰ τὸἄρθρο αὐτό, μοῦ ἔδωσε ἡ θλίψη ποὺ αἰσθανόμουν, ὅταν ἄκουγα νὰ μνημονεύουν, κατὰ τὴν ἱερότερη στιγμὴ τῆς Θείας Λειτουργίας, οἱ ἐπίσκοποι τῶν λεγομένων «Νέων Χωρῶν» τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, τόν Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖον, καὶ μάλιστα ὡς «ὀρθοτομοῦντα τόν λόγον τῆς Σῆς Ἀληθείας», ἀποτεινόμενοι εἰς τόν Θεόν, χωρίς φόβον καὶ χωρίς ντροπή!

Αποτέλεσμα εικόνας για ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΣ

Μὰ έφυγε τελείως ἀπὸ τὶς καρδιὲς τῶν ἐπισκόπων αὐτῶν ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ; Δὲν καταλαβαίνουν ὅτι λέγοντας αὐτὰ κοροϊδεύουν τὸ Θεὸ καὶὅτι «φοβερὸν τὸἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος, ἐξ ὧν οὔκ ἐστιν ὁ ἐξελέσθαι δυνάμενος»; (Χρυσόστομος) 
Μνημονεύουν τόν μεγαλύτερο βλάσφημο καὶ μεγαλύτερον αἱρεσιάρχην ὅλων τῶν αἰώνων τοῦ Χριστιανισμοῦ ὡς «ὀρθοτομοῦντα τόν λόγον τῆς Ἀληθείας»! Οὖτον ποὺ δὲν ἄφησε τίποτα ὄρθιο μέσα στὴν Ὀρθοδοξία!

Αποτέλεσμα εικόνας για ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΣ

Ἀλλὰἂς ἔλθουμε εἰς ὁρισμένα ἐκ τῶν «ἀρρήτων ρημάτων» τοῦ «ὀρθοτομοῦντος τὸν λόγον τῆς Ἀληθείας», γιὰ νὰ μὴν λέγουν ὅτι τὸν ἀδικοῦμε: Εἰς τὸ μήνυμά του πρὸς μία Παγκόσμια Διάσκεψη, πού ἔγινε τὸ 2001 στὸ Durban τῆς Νότιας Ἀφρικῆς, ἔγραφε τὰἑξῆς φρικτά: 
«Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία δέν ἐπιδιώκει νά πείσῃ τούς ἄλλους περί συγκεκριμένης τινός ἀντιλήψεως τῆς ἀληθείας, ἤ τῆς ἀποκαλύψεως, οὔτε ἐπιδιώκει νά τούς μεταστρέψῃ εἰς συγκεκριμένον τινά τρόπον σκέψεως»! 

Αποτέλεσμα εικόνας για ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΣ

Δηλαδή, «Παναγιώτατε», ὁ Χριστὸς ὅταν διέταξε τοὺς μαθητᾶς Του, κατὰ τὴν ὥρα τῆς εἰς Οὐρανοὺς Ἀναλήψεώς Του, «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰἔθνη… διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμίν», δὲν ἐπεδίωκε «νὰ τοὺς μεταστρέψη εἰς συγκεκριμένον τρόπον σκέψεως» ἀποκηρύσσοντας τὰς ψευδοθρησκείας των, δεχόμενοι τὸ κήρυγμα τῶν Ἀποστόλων; 

Αποτέλεσμα εικόνας για ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΣ
ΕΔΩ, Ο "ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ" ΜΕ ΟΛΛΑΝΔΟΥΣ ΡΑΒΒΙΝΟΥΣ...
Πῶς, λοιπόν, ὁ «ὀρθοτομῶν τὸν λόγον τῆς Ἀληθείας» διδάσκει ἀντίθετα ἀπὸ τὸν Χριστόν; Ἤ, μήπως, τὰ λόγια του Χριστοῦ «ἐγὼ εἰμι ἡὁδὸς καὶἡἀλήθεια καὶἡ ζωὴ» δὲν εἶναι ἀληθινὰ καὶ εἶναι ἀληθῆ τὰ ψεύδη τοῦ κ. Βαρθολομαίου; 
Αποτέλεσμα εικόνας για ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΣ
ΜΑ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ..."ΧΑΡΜΑ" ; ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ Ο mister ALEXIS, ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΜΕ ΤΑ
ΝΗΠΙΩΔΗ ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΥ ΝΑ ΠΕΙ ΔΥΟ ΛΕΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΑΠΑ, ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ, Ο ΛΙΑΝ ΘΛΙΒΕΡΟΣ ΕΝΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ,
"ΦΤΙΑΧΝΕΙ" ΤΟΝ ΓΙΑΚΑ (!!!) ΤΟΥ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ, ΠΟΥ ΤΟΝ "ΔΙΠΛΩΣΕ" Ο ΑΕΡΑΣ...
Ν Τ Ρ Ο Π Η !


 Μᾶλλον θὰ πρέπει νὰἔχει δίκιο ὁ «ὀρθοτομῶν τὸν λόγον τῆς Ἀληθείας», καθότι ἀποκαλεῖται «Παναγιώτατος», ἐνῶὁ Χριστὸς καλεῖται, ἁπλῶς, «Ἅγιος», μολονότι εἶναι Θεός! «Ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης»(sic), βλέπετε, τὰἔχει ὅλα εἰς ὑπερθετικὸν βαθμόν! Τὸ μὲν «Παναγιώτατος» τὸἀπέκτησε χωρὶς κόπο, λόγῳ θέσεως (Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως) τὰ δὲἄλλα μετὰ κόπου καὶ μόχθου μεγάλου (βλάσφημος καὶ αἱρεσιάρχης) ταξιδεύοντας, μετὰ πάσης πολυτελείας, ἀνὰ τὴν ὑφήλιον!

ASTANA pyramides
Η ΔΙΑΒΟΗΤΗ ΑΣΤΑΝΑ ΤΟΥ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ! ΠΟΥ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ "ΔΙΑΒΑΣΜΕΝΟΣ",
ΠΡΟΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΠΩΣ ΑΛΛΟΙΩΣ, ΑΝ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΑΒΩΝ...
ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΠΗΓΕ Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ...

Αποτέλεσμα εικόνας για ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΣ
Ο ΑΠΕΡΙΓΡΑΠΤΟΣ  Π Α Ν Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α Κ Ο Σ   'ΑΧΤΑΡΜΑΣ'  ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΑΣΤΑΝΑ, ΠΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΜΕ ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ!!!
ΝΑΙ, ΠΗΓΕ ΚΑΙ ΕΚΕΙ Ο "ΣΚΛΑΒΟΣ" ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ...


Καὶἐπανερχόμεθα εἰς τὰ «ἄρρητα ρήματα» τοῦ «ὀρθοτομοῦντος τὸν λόγον τῆς Ἀληθείας». Εἰς τὸ μήνυμά του πρὸς τοὺς Μουσουλμάνους ὄλου τοῦ κόσμου, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς θρησκευτικῆς ἑορτῆς τοῦ Ραμαζανίου, το 2001, ἔγραφε: «Ὁ Θεός εὐαρεστεῖται εἰς τήν εἰρηνικήν συμβίωσιν τῶν ἀνθρώπων καί, μάλιστα, αὐτῶν οἱ ὁποῖοι Τόν λατρεύουν ἀνεξαρτήτως τῶν διαφορῶν, αἱ ὁποῖαι ὑπάρχουν εἰς τήν πίστιν μεταξύ τῶν τριῶν μεγάλων μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν»! 
Αποτέλεσμα εικόνας για ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΣ
ΧΑΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, ΠΟΥ ΤΟΝ
ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΤΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ..."ΠΑΣΑΛΟΙΒΕΤΕ" ΔΙΑΡΚΩΣ, ΟΤΑΝ (ΚΑΚΩΣ!) ΤΟΝ "ΚΟΥΒΑΛΑΤΕ"
ΕΔΩ! ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ
ΕΒΡΑΪΚΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ,
ΠΡΟ ΕΤΩΝ... ΔΙΠΛΑ ΤΟΥ, Ο
ΑΡΧΙΡΑΒΒΙΝΟΣ...
ΤΙ ΛΕΕΙ ΤΟ 'ΠΗΔΑΛΙΟΝ' , ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΙΣΧΗ;
ΤΙ ΤΙΜΩΡΙΕΣ &

ΠΟΙΝΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ; ΠΟΥ ΕΙΣΤΕ ΚΑΙ
...ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΟΛΟΙ ΣΑΣ;;;

 Ποιός, λοιπὸν λέει, τώρα, τὴν ἀλήθεια; Ὁ Χριστὸς ποὺ λέγει ὅτι «οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν Πατέρα εἰ μὴ δὶ' ἐμοῦ» ἢὁ «ὀρθοτομῶν τὸν λόγον τῆς Ἀληθείας» ποὺ λέει ὅτι ὁ Θεὸς εὐαρεστεῖται εἰς τὰς προσευχᾶς τῶν Μουσουλμάνων (καὶ τῶν Ἑβραίων); Ἀπορῶ, πῶς ὁ Θεὸς ἀνέχεται νὰἀποκαλεῖται, ὁ μέγιστος αὐτὸς βλάσφημος καὶ αἱρεσιάρχης, ὡς «ὀρθοτομῶν τὸν λόγον τῆς Ἀληθείας» καὶ δὲν ρίχνει φωτιὰ νὰ μᾶς κάψη· καὶ αὐτοὺς ποὺ τὸν μνημονεύουν καὶἐμᾶς ποὺ τοὺς ἀκοῦμε καὶ δὲν διαμαρτυρόμεθα!

Καὶ τί νὰ ποῦμε γιὰ τὴν ἐπίσκεψή του εἰς τὴν Συναγωγὴ τῶν Ἑβραίων τῆς Νέας Ὑόρκης, τὸ 2009, καὶ τὰἄρρητα ρήματα ποὺ εἶπε καὶὅσα ἔπραξε ἐκεῖ, μολονότι οἱἹεροὶ Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπαγορεύουν, μὲ βαριὰἐπιτίμια, καὶ τὴν ἁπλὴν εἴσοδον τῶν Χριστιανῶν εἰς Ἐβραϊκᾶς Συναγωγᾶς!

Αποτέλεσμα εικόνας για ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥΣ. ΙΔΟΥ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ ΣΠΥΡΟΥ, ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΡΩΜΗ,
ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΠΑΥΛΟ ΤΟΝ ΣΤ'. "ΠΑΘΙΑΣΜΕΝΗ" ΠΑΠΟΛΑΓΝΕΙΑ ΣΥΝΕΧΩΣ
ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ!
ΚΑΙ ΟΙ "ΑΠΟ ΕΔΩ" ΑΠΛΩΣ ...ΚΟΙΤΑΝΕ...

Καὶἐνῶ μιλοῦσε ἀρκετὴν ὥρα, οὐδεμία φορᾶ ἀνέφερε τὸὄνομα τοῦ Χριστοῦ, ἐνῶ ἔπρεπε νὰ τοὺς πῆ, στεντορείᾳ τῇ φωνῇ: «Εἰπάτωσαν Ἰουδαῖοι, Πῶς οἱ στρατιῶται ἀπώλεσαν τηροῦντες τὸν βασιλέα; διὰ τὶ γὰρ ὁ λίθος οὐκ ἐφύλαξε τὴν πέτραν τῆς ζωῆς;  
Ἡ τὸν ταφέντα δότωσαν, ἢἀναστάντα προσκυνείτωσαν, λέγοντες σὺν ἡμῖν, Δόξα τῶ πλήθει τῶν οἰκτιρμῶν σου, Σωτὴρ ἡμῶν, δόξα σοί» (Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων).

Αποτέλεσμα εικόνας για ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΚΑΚΟΛΑ
ΘΛΙΨΗ & ΝΤΡΟΠΗ ΑΠΕΡΙΓΡΑΠΤΗ! Ο "ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ" ΚΑΙ 0 ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Β.& Ν.ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ... "Π Α Ι Ζ Ο Υ Ν" (!) ΜΕ ΤΗΝ 'ΜΑΣΚΩΤ' ΤΗΣ 'COCA-COLA' ΣΤΙΣ ΗΠΑ...
ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ
ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΜΑΣ. ΑΠΟ ΠΟΛΛΩΝ ΕΤΩΝ. ΚΑΙ "ΑΥΤΟΥΣ" ΤΟΥΣ ΠΟΙΜΕΝΕΣ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΥΜΕ ΑΓΙΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ;;;


Ἐπίσης, θὰἀναφερθῶ εἰς τὴν βλάσφημη προσφώνηση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη κατὰ τὴν θρονικὴἑορτὴ τοῦ Πατριαρχείου, στὶς 30/11/1998, πρὸς τὴν Παπικὴἀντιπροσωπεία: «Σεβασμιώτατε Καρδινάλιε κύριε William Keeler καὶ λοιποὶἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ, οἱ ἀποτελοῦντες τὴν Ἀντιπροσωπείαν τῆς Ἐκκλησίας Ρώμης,… Δὲν πρέπει νὰ σπαταλήσωμεν τὸν χρόνον εἰς ἀναζητήσεις εὐθυνῶν. 

Αποτέλεσμα εικόνας για ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΚΑΚΟΛΑ
ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜ.'ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ'. ΟΥΔΕΝ ΣΧΟΛΙΟΝ...

Οἱ κληροδοτήσαντες εἰς ἡμᾶς τὴν διάσπασιν προπάτορες ἡμῶν ὑπῆρξαν ἀτυχῆ θύματα τοῦἀρχεκάκου ὄφεως καὶ εὑρίσκονται ἤδη εἰς χεῖρας τοῦ δικαιοκρίτου Θεοῦ. Αἰτούμεθα ὑπὲρ αὐτῶν τὸἔλεος τοῦ Θεοῦ, ἀλλ’ ὀφείλομεν ἐνώπιον Αὐτοῦὅπως ἐπανορθώσωμεν τὰ σφάλματα ἐκείνων»! 

Ὥστε, «Παναγιώτατε», οἱ Ἅγιοι πού μᾶς προστάτευσαν ἀπὸ τὸ «βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως», τὸν Πάπα ―στὸἀντίχριστο ἅρμα τοῦ ὁποίου ἀγωνίζεστε νὰ μᾶς δέσετε―  ἤσαν ὄργανα τοῦ Διαβόλου; 

 Ὢ τῆς ὑποκρισίας, τοῦ «ὀρθοτομοῦντος τὸν λόγον τῆς Ἀληθείας»! Κι ἐνῶ τοὺς Ἁγίους αὐτούς, τοὺς ἀποκαλεῖ «θύματα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως», ὅταν ἔλθη ἡ ἡμέρα τῆς ἑορτῆς των, τοὺς ἑορτάζει μεγαλοπρεπῶς! 
 Ἄλλωστε, ἐθεμελίωσε στὴν περιοχὴν μας μοναστήρι στὸν Ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό, τὸν πιὸ αὐστηρὸἀντιπαπικὸἍγιο πού ἀποκάλεσε τὸν Πάπα «ἀντίχριστο»! 

 Εἶναι, ὅμως, τόσο «καλὸς» ὁ «ὀρθοτομῶν τὸν λόγον τῆς Ἀληθείας», ὥστε νὰ παρακαλῆ τὸν Θεὸ νὰ … ἐλεήση τοὺς ἀντιπαπικοὺς Ἁγίους! Καὶ μὴ χειρότερα!

Τέλος, θὰἀναφέρω καὶ τὰ περὶ τοῦ «ἁγίου Κορανίου», τὸὁποῖον ἐδώρισε εἰς τὸν πρόεδρον τῆς 'Coca Cola', Μουχτὰρ Κέντ, στὴν Ἀτλάντα τῆς Ἀμερικῆς, τὸ 2009. Φαίνεται ὅτι ὁ «Παναγιώτατος» συγχέει τὶς λέξεις «ἅγιον» καὶ «βέβηλον», γι’ αὐτὸ καὶἀποκαλεῖ τὸἀνίερο Κοράνιο «ἅγιον», χωρὶς φόβον Θεοῦ καὶ χωρὶς ἐντροπή!

Ἐξ ὅλων τούτων καὶ πολλῶν ἄλλων ρήσεων καὶ πράξεων τοῦ «Παναγιωτάτου», καταφαίνεται ὅτι ὁ «ὀρθοτομῶν τὸν λόγον τῆς Ἀληθείας» εἶναι ὁ μεγαλύτερος βλάσφημος καὶὁ μεγαλύτερος Αἱρεσιάρχης ὅλων τῶν αἰώνων! 
Παρὰ ταῦτα, ἐγκαρδίως εὔχομαι εἰς τὸν φιλάνθρωπον Θεὸν νὰ χαρίσει εἰς ἡμᾶς καὶ εἰς αὐτὸν μετάνοιαν καὶὁμολογίαν τοῦὈνόματος τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ ―Πατρός, Υἱοῦ καὶἉγίου Πνεύματος― εἰς σωτηρίαν πάντων τῶν ἀνθρώπων καὶἀπόλαυσιν τῶν αἰωνίων Ἀγαθῶν. Ἀμήν.

Μηλοχώριον, 25/10/2016

[ΟΛΕΣ ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΠΕΛΕΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤO IΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ 'ΟΔΥΣΣΕΙΑΤV'/"ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ"].


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!