Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΠΙ 6.000 ΕΛΛΗΝΩΝ στην πρωτεύουσα της Σάμου, οι λαθρομετανάστες είναι ΗΔΗ ...5.000 !!! (Κόπηκε 'ΜΑΧΑΡΙ' και αυτή η είδηση!)


ΠΟΙΟ ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΑΜΟ ΜΑΣ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΞΑΝΑΓΡΑΦΕΙ! 
ΒΕΒΑΙΩΣ, "ΑΥΤΕΣ" ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ, ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΤΙΣ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ...

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΗΤΡ.ΣΑΜΟΥ

(ΣΤΟ  Α Π Ρ Ο Χ Ω Ρ Η Τ Ο  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ!!!)
Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Εὐσέβιος στά πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς του μερίμνης καί ἐξαιτίας τῆς κορυφούμενης ἀνησυχίας τοῦ ἀκριτικοῦ μας Λαοῦ, σχετικῶς μέ τό μεταναστευτικό πρόβλημα, ἀπέστειλε χθές τήν ὑπ’ ἀριθ. Πρωτ. 449/18-09-2017 Ἐπιστολήν πρός τόν Ἐξοχώτατον Πρωθυπουργόν κ.κ. Ἀλέξη Τσίπρα, τήν ὁποία κοινοποεῖ τόσο πρός τούς Ἀξιοτίμους κ.κ. Νικόλαον Κατρακάζον, Ἀντιπεριφερειάρχην Σάμου καί Μιχαήλ Ἀγγελόπουλον, Δήμαρχον Σάμου, ὅσο καί πρός τόν Ἀξιότιμον κ.κ. Δημήτριον Σεβαστάκην, Βουλευτήν Σάμου.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΗΤΡ.ΣΑΜΟΥ

Σχετική εικόνα

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ἐν λόγῳ ἐπιστολή του ἐκφράζει τήν προσωπική του ἀνησυχία, διερμηνεύοντας παράλληλα καί τήν ἀγωνία τοῦ εὐσεβοῦς Λαοῦ μας, ἰδίως τῶν κατοίκων τοῦ Βαθέος Σάμου «διά τό ἄλυτον, ἴσως δέ καί ἐπικίνδυνον πλέον μεταναστευτικόν πρόβλημα...καθώς τόν τελευταῖον καιρόν παρατηρεῖται ἔντονος αὔξησις της παραβατικότητος» καί μεταξύ τῶν ἄλλων ἐπισημαίνει τά ἀκόλουθα:

«Ἡ κατάστασις εἰς τήν Σάμον, κατά τό δή λεγόμενον, ἔχει ΞΕΦΥΓΕΙ ἀπό  κ ά θ ε   δυνατότητα   ἐ λ έ γ χ ο υ    καί δύναται εὐθαρσῶς νά χαρακτηρισθεῖ   δ ρ α μ α τ ι κ ή .

Σχετική εικόνα

Ἡ εἰσροή τῶν μεταναστῶν-προσφύγων γίνεται πλέον μέ ρυθμούς ἐπελάσεως, καί τό χειρότερον εἶναι, πώς παρά τίς ἀπό ἐτῶν συνεχεῖς ἐκκλήσεις μας, ὁμοῦ μετά τῶν ἄλλων φορέων τῆς Σάμου, οἱ πρόσφυγες-μετανᾶστες δέν εἶναι διερχόμενοι, ὅπως ὑπεγραμμίσαμε, ὡς θά ἐνθυμεῖσθε, καί εἰς τήν ὑφ’ Ὑμῶν συγκληθεῖσαν Σύσκεψιν τήν 6ην Νοεμβρίου 2015. 

Αποτέλεσμα εικόνας για ΜΗΤΡ.ΣΑΜΟΥ ΕΥΣΕΒΙΟΣ

Ἡ παρουσία χιλιάδων πλέον προσφύγων-μεταναστῶν ἐντός τῆς πρωτευούσης πόλεως τοῦ Βαθέος Σάμου μᾶς ἐπαναφέρει εἰς κατάστασιν χειροτέραν αὐτῆς τοῦ 2015. Τότε οἱ Πρόσφυγες-Μετανᾶστες ἦταν μέν πολλοί, ἀλλά ἦταν διερχόμενοι!

...Κατά πληροφορίας, οἱ πρόσφυγες μετανᾶστες ἀνέρχονται πλέον εἰς πέντε χιλιάδας (5.000), καθ’ ἥν στιγμήν εἰς τήν πόλιν τοῦ Βαθέος κατοικοῦν μόλις ἕξ χιλιάδαι (6.000) κατοίκων! 

Ὁ χῶρος παραμονῆς τῶν προσφύγων-μεταναστῶν ('hotspot'), ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται μόλις 200 μέτρα ἀπό τήν πόλιν, δύναται νά φιλοξενήσει μόνον περί τά 800 ἄτομα. 
Οἱ ὑποδομές πλέον ἔχουν ὑπερκορεσθεῖ καί ἡ διαβίωσις ἀκόμη καί τῶν διαμενόντων καθίσταται προβληματική καί δημιουργεῖ ἐξάρσεις...


Αποτέλεσμα εικόνας για ΜΗΤΡ.ΣΑΜΟΥ ΕΥΣΕΒΙΟΣ


...Σᾶς διαβεβαιοῦμεν, ὅτι ὅλοι ἐμεῖς παραμένομεν ἁπλοί θεαταί ἑνός θεάτρου παραλόγου, βιοῦντες τήν ἐγκατάλειψιν τῆς Πολιτείας καί ἀδύναμοι ἐξ αὐτοῦ νά ἀντιδράσωμε, ἀπευχόμενοι ἁπλῶς τά χειρότερα, ... καί ὁ νοῶν νοείτω!

Ἐξοχώτατε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Δεδομένου, ὅτι ἡ διευθέτηση ἑνός τέτοιου κοινωνικοῦ φαινομένου, ὅπως τό μεταναστευτικό εἶναι πρωταρχικό μέλημα καί εὐθύνη τοῦ Κράτους καί ὄχι τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ἐν εἴδει παραινέσεως παροῦσα ἐπιστολή μας ἔχει σκοπόν: α) νά ἐκφράσει τήν ἀγωνίαν τοῦ εὐσεβοῦς ἀκριτικοῦ μας λαοῦ καί νά διερμηνεύσει τάς δυσκολίας του, οὐ μήν ἀλλά καί τούς φόβους του διά τό μέλλον, καθώς ὁ λαός μας, εἰς τό μεγαλύτερον μέρος του, ἀπώλεσε δυστυχῶς τήν ἐμπιστοσύνην του πρός τήν κεντρικήν ἐξουσίαν, ἐξαιτίας τῶν λαθῶν καί τῆς ὀλιγωρίας της.

Αποτέλεσμα εικόνας για βαθυ σαμου

Καί β) (ἔχει σκοπόν) νά παρακαλέσει διά τήν ἐν ἀγάπῃ καί ὑπευθυνότητι ἐπίλυσιν ἑνός τοιούτου μεγάλου προβλήματος, ἁπτομένου τόσον τῆς ὑλικῆς, ὅσον και τῆς πνευματικῆς ὑποστάσεως τῆς ζωῆς τῶν Ἀκριτῶν μας, καί κυρίως αὐτῆς! 

Διά ταῦτα κρούομεν τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου καί παρακαλοῦμεν διά τήν ἄμεσον ἐξασφάλισιν τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς καί ἑνότητος τοῦ Λαοῦ μας καί τήν, ὡς οἷον τε τάχιον, ἀποσυμφόρησιν τῆς Σάμου ἀπό τόσο μεγάλο πλῆθος προσφύγων-μεταναστῶν...».

[Από την διαδικτυακή ανακοίνωση της τοπικής Μητροπόλεως Σάμου & Ικαρίας]

"Π Α Π Α Φ Λ Ε Σ Σ Α Σ"

8 σχόλια:

 1. ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ ΚΑΙ ΚΑΜΜΕΝΟΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΤΑ ΜΑΘΑΤΕ ΤΑ ΝΕΑ; Η EUROBANK ΕΒΓΑΛΕ ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

  http://bankstersae.blogspot.gr/2017/09/eurobank.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΠΑΝΕ ΝΑ ΦΑΝΕ ΞΑΝΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ!

  https://eleftheroiellines.blogspot.com/2017/09/blog-post_332.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μυνητήρια αναφορά κατά Μουζάλα ετοιμάζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Σάμου για την κατάσταση στο hot-spot
  http://www.neasamos.gr/?p=36469

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
  http://antipliroforisi.blogspot.gr/2017/09/blog-post_15.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Εμπειρογνώμονας λοιμωδών ασθενειών: Να ξεφορτωθούμε όλους τους λευκούς γιατί αρνούνται να κάνουν εμβόλια. (βίντεο)
  https://averoph.wordpress.com/2017/09/21/%ce%b5%ce%bc%cf%80%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%bf%ce%b3%ce%bd%cf%8e%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%b1%cf%82-%ce%bb%ce%bf%ce%b9%ce%bc%cf%89%ce%b4%cf%8e%ce%bd-%ce%b1%cf%83%ce%b8%ce%b5%ce%bd%ce%b5%ce%b9%cf%8e%ce%bd/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων (ΠΕΘ) χαιρετίζει την πρωτοβουλία των γονέων που επιστρέφουν στα σχολεία τα αντορθόδοξα «βιβλία» των Θρησκευτικών
  http://aktines.blogspot.gr/2017/09/blog-post_471.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ- Το Aids φτάνει στο τέλος του
  http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2017/09/aids.html


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ''Νικήθηκε'' ο καρκίνος, ελπίδα σωτηρίας για εκατομμύρια ανθρώπους
  http://www.katanixis.gr/2017/09/blog-post_104.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!