Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017

ΣΕ ΄΄ΠΑΝΣΤΡΑΤΙΑ΄΄ ΚΑΛΕΙ ο Μητρ. ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ!Αποτέλεσμα εικόνας για μητρ.Πωγωνιανής & Κονίτσης

Ὁμιλία Μητροπολίτου Ἀνδρέου
κατὰ τὴν Ἀγρυπνία στὴν Ἱερὰ Μονὴ Μολυβδοσκεπάστου.

«Παναγία μας ἔχε κάτω ἀπὸ τὴν Ἁγία σκέπη σου τὸ ἑλληνικό ἔθνος, καὶ ὅλους μας».
Αὐτὴ τὴν προσευχή εἶναι ἀπόλυτη ἀνάγκη νὰ τὴν ἀπευθύνουμε πρὸς τὸν Κύριο Ἱησοῦ Χριστό καὶ τὴν Παναγία Μητέρα του, μετὰ φωνῆς ἱσχυρᾶς καὶ δακρὺων.  
Γιατὶ; 
Διότι οἱ καιροί εἶναι ἐξόχως κρίσιμοι.
Αποτέλεσμα εικόνας για μητρ.Πωγωνιανής & Κονίτσης

Θεσμοὶ καὶ νόμοι ἀνατρέπονται, ἡ ἑλληνορθόδοξη ταυτότητα τῆς πατρίδος μας  ἀ λ λ ο τ ρ ι ώ ν ε τ α ι, ἐνῷ οἱ διάφοροι πνευματικοὶ  κ α τ ε δ α φ ι σ τ ὲ ς   ἔχουν κυριολεκτικά ἀποθρασυνθεῖ. 
Ἔτσι φτάσαμε στὸ σημεῖο νὰ κινδυνεύουμε νὰ ἀναγνωρίσουμε τὴν Χώρα μας ἀπὸ τὶς παραμορφώσεις, τὶς παραχαράξεις, τὶς διαστρεβλὼσεις καὶ τὶς ἀλλοιώσεις τῆς ἠθικῆς, καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, ὅπως καὶ τῆς Ἱστορίας μας, τῆς Ἑλληνικῆς μας, φυσικά, Ἱστορίας.

Ἄς ξεκινήσουμε, ὅμως, ἀγαπητοί ἀδελφοί, μὲ κάποια συγκεκριμένα γεγονότα :

1) Ἐπιχειρεῖται, ἤδη, ἡ ἀλλαγὴ τοῦ ἑλληνικοῦ Συντάγματος. Προπαντῶς ἐπιζητεῖται ἡ κατάργηση τῆς ἐπικλήσεως τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὡς προοίμιο τοῦ Συντάγματος, καθιερωμένης ἤδη ἀπὸ τοὺς ἀγωνιστὲς τοῦ 1821, στὶς πρῶτες Ἐθνοσυνελεύσεις τους.

2) Ὑπάρχει σχέδιο διαχωρισμοῦ τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ Κράτος. Καὶ ναὶ μέν, ἡ Πολιτεία δείχνει νὰ σέβεται, καὶ νὰ ἐπιδαψιλεύει τιμὲς στὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο, στὴν πραγματικότητα, ὅμως, ὑπονομεύει τὴν Ἐκκλησία, καὶ φυσικὰ καὶ τὸν Προκαθήμενό της.

Αποτέλεσμα εικόνας για μητρ.Πωγωνιανής & Κονίτσης

Διότι τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα, μὲ τὴν ὕπουλη ἀ π ο κ ο ι μ ι σ τ ι κ ὴ   τακτικὴ τοῦ λεγομένου Ὑπουργείου Παιδεὶας καὶ Θρησκευμάτων, μὲ τὴν ὁποία   ἐ ξ ο υ δ ε τ έ ρ ω σ ε  τὴν ὅποια ἀντίδραση τῆς ἐκκλησιαστικῆς διοικήσεως, δηλ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, φαίνεται νὰ παραδίδεται στὰ νύχια τῆς Πανθρησκείας καὶ νὰ ὁδηγεῖται σὲ θάνατο. 
Ὅπως δὲ εἶπε Σεβασμιώτατος Ἱεράρχης στὴν Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τοῦ περασμένου Ἱουνίου, ὁ ὑποτιθέμενος διάλογος Ἐκκλησίας – Πολιτείας, ἀπὸ μηδενική βάση, ἦταν ἕνα τίποτε.

Γιατὶ ὑπῆρχε ἡ αἴσθηση ὅτι ἦταν πλέον τετελεσμένο. Ἡ Πολιτεία τὸ εἶχε προχωρήσει. 
Ὁ Ἱεράρχης αὐτός εἶναι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος ἧταν μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ διαλόγου καὶ γνώριζε τὸ ζήτημα ἀπὸ πρῶτο χέρι. 
Αὐτές δὲ τὶς διαπιστώσεις τοῦ Σεβασμιωτάτου Μεσογαίας ἦρθε νὰ ἐπιβεβαιώσει μὲ δηλώσεις του, ὁ πρώην Ὑπουργὸς Παιδείας κ. Φίλης, ὁ ὁποῖος, ἀφοῦ  κ α θ ύ β ρ ι σ ε  καπηλικότατα τὴν Ἐκκλησία ὡς ἀντιδραστικὴ καὶ σκοταδιστική, κατέληξε λέγοντας: «Ἡ οὐσία δὲν ἀλλάζει, τὸ νὲο μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἦρθε γιὰ νὰ μείνει».

Γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ λόγο ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας χαρακτήρισε «οὐδετερόθρησκο» αὐτὸ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. 
Ἄλλος δὲ Ἱεράρχης δήλωσε ὅτι τὸ πρόγραμμα γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἀπὸ τὴν βάση του εἶναι προβληματικό. Θὰ μποροῦσα δὲ νὰ πῶ, ἐ κ θ ε μ ε λ ι ω τ ι κ ό,  διότι ἀποδομεῖ τὰ πάντα.

Αποτέλεσμα εικόνας για μητρ.Πωγωνιανής & Κονίτσης

Καὶ βέβαια, τώρα τελευταῖα ἔχουμε καὶ τὸ θέμα τῆς Σημαίας, ποὺ δὲν θὰ ὑψώνεται πιὰ στὰ σχολεῖα, ἀλλά καὶ τὸ θὲμα τῆς καθημερινῆς προσευχῆς. 
Βλέπετε τὶ γίνεται; Ἡ μέθοδος τοῦ σαλαμιοῦ! 

Λίγο λίγο κόβουνε, ὥστε στὸ τέλος νὰ μὴν μείνει τίποτε! 
Σᾶς τὰ λέω τώρα αὐτὰ γιατὶ, μπορεῖ νὰ τὰ ἀκοῦτε, ἀλλὰ νὰ μὴν τὰ φέρνετε μέσα στὸ μυαλό σας. Πέρα ἀπὸ τὰ πακέτα τῶν ἑκατομμυρίων καὶ τῶν δισεκατομμυρίων, ποὺ εἶναι παραμύθια, αὐτὰ εἶναι ποὺ πρέπει νὰ προσέξουμε, καὶ νὰ κρατήσουμε, γιὰ νὰ φυλάξουμε τὴν πατρίδα μας ἀπὸ τὸν ὄλεθρο, ὁ ὁποῖος, δυστυχῶς, παρασκευάζεται.

3) Ἐδῶ θέλω νὰ προσέξετε. Ἐρχόμαστε σ’ ἕνα θέμα, γιὰ τὸ ὁποῖο ἁρμόζει ὁ λόγος τῆς Ἁγίας Γραφῆς: «αἰσχρὸν ἐστὶ καὶ λέγειν». Καὶ τὸ θέμα αὐτό, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, εἶναι ἡ νομιμοποίηση, ἀπὸ τὴν Πολιτεία, τῆς ὁμοφυλοφιλίας. Πρόκειται γιὰ ἕνα θέμα ποὺ προκαλεῖ πολύ ντροπή, καὶ πού, βέβαια, ὑπῆρχε ἀπὸ τὰ πανάρχαια χρόνια, καὶ αὐτὸ τὸ βεβαιώνει ἡ ὕπαρξη τῶν πόλεων Σόδομα καὶ Γόμορα, οἱ ὁποῖες, ἀκριβῶς ἐξ΄αἰτίας αὐτῆς τῆς φοβερῆς ἁμαρτίας τους, τιμωρήθηκαν ἀπὸ τὸν Θεό, ρίχνοντας θειάφι, καὶ  ἀ φ α ν ί σ τ η κ α ν    ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς.

Αποτέλεσμα εικόνας για μητρ.Πωγωνιανής & Κονίτσης

Ἀλλὰ καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος πιστοποιεῖ αὐτό τὸ ἁμάρτημα στὸ Α΄κεφάλαιο τῆς πρὸς Ῥωμαίους ἐπιστολῆς, ὅπου κάνει λόγο γιὰ «τὰ πάθη τῆς ἀτιμίας», ὅπως τὰ ἀποκαλεῖ. 
Ὑπῆρχε, λοιπόν, αὐτὴ ἡ αἰσχρὴ ἁμαρτία, ἀλλά κοιτᾶξτε ὅμως, ὅσοι τὴν διέπρατταν, δὲν τὴν  δ ι α φ ή μ ι ζ α ν,  οὔτε τὴν ἔκαναν νόμο τοῦ Κράτους, ἀλλά τὴν  ἔ κ ρ υ β α ν! 
Τώρα, ὅμως, ὄχι μόνο τὴν διαφημίζουν, ἀλλὰ πραγματοποιοῦν καὶ τὶς λεγόμενες «παρελάσεις ὑπερηφανείας», ὅπου παρελαύνουν ἄνθρωποι ποὺ ὑπόκεινται στὰ πάθη τῆς ἀτιμίας καὶ δηλώνουν ὑπερήφανοι!

Δυστυχῶς, σ’ αὐτὲς τὶς παρελάσεις, συμμετέχουν καὶ κρατικοὶ ἀξιωματοῦχοι, ὅπως εἴδαμε πρὶν λίγο καιρὸ στὴν Ἀθήνα καὶ στὴν Θεσσαλονίκη. Καὶ ὅλα αὐτά συμβαίνουν στὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα, πράγματα ἀδιανόητα πρὶν ἀπὸ δεκαπέντε χρόνια!

Καὶ κάτι ἀκόμη. Μὲ τὸν λεγόμενο ἀντιρατσιστικὸ νόμο, ὅπου ὅταν κάποιος πεῖ κάτι γιὰ τὰ θέματα αὐτὰ δέχεται μήνυση καὶ ὁδηγεῖται στὸν εἰσαγγελέα, ἐπιδιώκεται νὰ  φ ι μ ω θ ε ῖ   κάθε θαρραλέα φωνή, ποὺ θὰ   σ τ η λ ι τ ε ύ ε ι     αὐτὴν τὴν ἠθικὴ ἀθλιότητα. 
Ὅπως δὲ βαδίζουμε, δὲν φαίνεται νὰ εἶναι μακριὰ ἡ μέρα ποὺ θὰ δοῦμε, συγχωρῆστε μου αὐτὸ ποὺ θὰ πῶ, γάμους ὁμοφυλοφίλων καὶ υἱοθεσίες παιδιῶν ἀπὸ αὐτούς, ὅπως ἀτυχῶς ἤδη συμβαίνει σὲ κάποιες, δῆθεν, πολιτισμένες εὐρωπαϊκές χῶρες.

Ἀπὸ τὴν θέση αὐτή, ἀπόψε, καταγγέλω τὴν Πολιτεία, διότι μὲ τὴν λεγόμενη «ἔμφυλη ταυτότητα» προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφυλία στὰ παιδιά τῶν 12 καὶ 14 ἐτῶν!, ρωτῶντας τα τί θέλεις νὰ εἶσαι, ἀγόρι ἤ κορίτσι καὶ ὄχι τί εἶσαι. 

Πρόκειται γιὰ ἕνα διεστραμμένο σατανικὸ σχέδιο, μὲ στόχο τὴν ἐκμαύλιση τῆς νέας γενιᾶς. Γι’ αὐτὸν τὸν λόγο, καλῶ ὅλους ἐσᾶς, ὅσοι ἔχετε παιδιά, νὰ βάλουμε φραγμὸ στὰ σχέδια αὐτά.

Ἀλλοιῶς ἡ κοινωνία μας θὰ διαλυθεῖ. 
Καὶ προσέξτε. 
Τὰ παιδιά δὲν εἶναι τοῦ Ὑπουργείου, οὔτε τῆς ὅποιας Κυβερνήσεως, εἶναι δικά σας τὰ παιδιά, καὶ ἀκριβῶς γι’ αὐτὸ ἐσεῖς ἔχετε τὴν εὐθύνη, δὲν τὴν ἔχει οὔτε ὁ ὑπουργός, οὔτε ὁ πρωθυπουργός μόνον. Πρέπει νὰ προφυλάξετε τὰ δικά σας παιδιὰ ἀπὸ αὐτήν τὴν ἀθλιότητα, ποὺ μεθοδεύει ἡ Πολιτεία.

4) Ἕνα κυριολεκτικὰ καυτὸ θέμα εἶναι τὸ δημογραφικό, τὸ ὁποῖο ἔχει λάβει ἐκρηκτικὲς διαστάσεις μὲ τὶς ἐθνοκτόνες ἐκτρώσεις. Ἐνῶ οὔτε ἡ Πολιτεία, οὔτε κάποιοι κοινωνικοὶ παράγοντες ἔχουν συνειδητοποιήσει τὸ συντελούμενο ἔγκλημα. 
Θὰ σᾶς ὑπενθυμίσω ἕνα πρόσφατο περιστατικό, ποὺ συνέβη στὴν Σάμο τὸν περασμένο Ἰούλιο, γιὰ νὰ γίνει ἀντιληπτὸ αὐτό. 

Οἱ ἀναισθησιολόγοι ἰατροὶ τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Σάμου, πῆραν, τὸν περασμένο Ἰούνιο, μία   γ ε ν ν α ῖ α    ἀπόφαση, ὅταν ἀρνήθηκαν τὴν συμμετοχή τους στὶς ἐκτρώσεις, ἐπικαλούμενοι τὴν φωνὴ τῆς συνειδήσεώς τους, καθὼς καὶ τὸν κώδικα ἰατρικῆς δεοντολογίας, ὅπως προβλέπεται ἀπὸ τὸν ὅρκο τοῦἹπποκράτη.

Ὑπενθύμισαν δέ, σὲ ὅλους, πὼς ἡ ἰατρικὴ ἐπιστήμη ὑφίσταται γιὰ νὰ βοηθᾶ τὴν νέα ζωὴ ποὺ ἔρχεται, καὶ ὄχι γιὰ νὰ τὴν καταδικάζει σὲ θάνατο, ὑπερασπιζόμενοι τὸ ἀγαθὸ τῆς ὑγείας, ἔναντι ὁποιουδήποτε τιμήματος. Οἱ ιατροὶ τῆς Σάμου δὲν ὑποχώρησαν, καὶ μπράβο τους. 

Καὶ αὐτὸ τὸ λέω, γιατί, ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἔγινε γνωστὴ ἡ ἀπόφασή τους, ξεσηκώθηκε θύελλα ἀντιδράσεων. 
Πρόσωπα καὶ σύλλογοι σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἐλλάδα ἔσπευσαν νὰ καταγγείλουν τὴν ἀπόφαση αὐτὴ ὡς ὁπισθοδρομικὴ καὶ ἀναχρονιστική, ἐνῶ ἐπικαλέστηκαν τὸ δικαίωμα τῶν γυναικῶν νὰ διαθέτουν ὅπως νομίζουν τὸ σῶμα τους, τὸν οἰκογενειακὸ προγραμματισμό, τὸ δικαίωμα στὴν ἀσφαλῆ ὑγειονομικὴ περίθαλψη καὶ ἄλλα τέτοια παραμύθια…

Εἶναι φανερό, ἀγαπητοί μου, πὼς ὅσοι ἐνοχλήθηκαν καὶ διαμαρτυρήθηκαν, δὲν ἔχουν ἀντιληφθεῖ τὸ παραμικρὸ σ’ ὅτι ἀφορᾶ τὴν γενοκτονία ποὺ συντελεῖται στὸν τόπο μας ἐξ αἰτίας τῶν ἐκτρώσεων. 
Τὰ ἐπίσημα στοιχεία,ὅμως, λένε, πὼς κάθε χρόνο σφαγιάζονται 300.000 νέα ἑλληνόπουλα, διότι θεωροῦνται ἀνεπιθύμητα. 

Τὸν περασμένο Φεβρουάριο πραγματοποιήθηκε το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο γυναικολογικῆς ἐνδοκρινολογίας καὶ τὰ δεδομένα ποὺ παρουσιάστηκαν σ’ αὐτὸ εἶναι ἀποκαλυπτικά. Ἀπὸ τὸ σύνολο, τῶν ἑκατοντάδων χιλιάδων ἐκτρώσεων, ποὺ πραγματοποιοῦνται στὴν Ἑλλάδα, οἱ 30.000 ἀφοροῦν ἀνήλικα κορίτσια, κάτω τῶν 16 ἐτῶν. 

Σὲ λίγα χρόνια ἀπὸτώρα, τὸ 2030, οἱ εἰδικοί λένε, πὼς ὁ πληθυσμὸς τῆς πατρίδας μας θὰ ἔχει μειωθεῖ σὲ 8, μόλις, ἑκατομμύρια. Ἐνῶ ἀντίστοιχα ἡ Τουρκία θὰ ἀγγίζει τὰ 100 ἑκατομμύρια, καὶ ἡ γειτονικὴ Ἀλβανία τὰ 14!

Αὐτά λένε τὰ στοιχεῖα, καὶ τὸ λέω μὲ πολὺ λύπη. Ἡ πολιτεία δὲν ἐνισχύει τὰ νέα ζευγάρια γιὰ νὰ ἀποκτοῦν παιδιά, ἀντίθετα βάζει νέους φόρους, ἐνῶ καὶ οἱ πολύτεκνοι φορολογοῦνται. 
Καὶ τὸ χειρότερο εἶναι πώς, οἱ λεγόμενοι μετανάστες, ποὺ κατὰ πλειοψηφία εἶναι μουσουλμάνοι, ἀποκτοῦν πάρα πολλὰ παιδιά. Μὴν προσπερνᾶτε τὸ θὲμα αὐτό, στὸ τέλος θὰ γίνουμε μία μειοψηφία, θὰ γίνουμε μετανάστες στὴν ἴδια μας τὴν πατρίδα, θὰ καταλήξουμε δοῦλοι αὐτῶν ποὺ τώρα ἔρχονται. 
Δυστυχῶς βρισκόμαστε μπροστὰ σὲ μία ἀπροσμέτρητη καταστροφή.

Ἀφήνοντας, τώρα, κατὰ μέρος τὴν μάστιγα τῶν ναρκωτικῶν, τὴν καθημερινή ἐγκληματικότητα, τὶς ληστεῖες, ἰδίως στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας, μέρα -μεσημέρι, τὶς καταστροφὲς τῶν καταστημάτων, ἀπὸ τοὺς λεγόμενους «μ π α χ α λ ά κ η δ ε ς», τὶς καταστροφὲς ἀγαλμάτων καὶ τὴν ἀποκοπὴ τῶν χεριῶν καὶ τῶν κεφαλῶν τους, ὅπως συνέβη γιὰ πολλωστὴ φορὰ μάλιστα στὸ πολύπαθο ἄγαλμα τῆς Βορείου Ἡπείρου,  ποὺ βρίσκεται κοντὰ στὸ ἐξ ίσου πολύπαθο Πολυτεχνεῖο τῶν Ἀθηνῶν, ἄς περάσουμε σ’ἕνα ἄλλο φλέγον ζήτημα, γιὰ τὸν Ὀρθόδοξο Ἑλληνισμό.

Γιὰ μένα προσωπικὰ εἶναι ἰδιαίτερα καυτό. 
Καὶ εἶναι τὸ ζήτημα τοῦ οἰκουμενισμοῦ. 
Ὁ οἰκουμενισμὸς ὑπάρχει ἐδῶ καὶ πάρα πολλὰ χρόνια, καὶ ὑποτίθεται ἀποσκοπεῖ στὴν ἕνωση τοῦ διηρημένου χριστιανικοῦ κόσμου. 

Δηλαδὴ στὴν ἕνωση ὀρθοδόξων, καθολικῶν καὶ τῶν πολυάριθμων προτεσταντικῶν ὁμάδων σ’ ἕναν ἀχταρμά!, ἐν ὄψει τῶν διαφαινομένων παγκοσμίως κινδύνων. 
Γιὰ ἐμᾶς, ὅμως, ἡ Ὁρθοδοξία εἶναι αὐτὴ καὶ μόνο, ἡ μία, ἁγία, καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, ποὺ ἵδρυσε ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὅπως ὁμολογοῦμε στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως.

Ἐδῶ καὶ χρόνια ἡ Ὁρθοδοξία ἔχει ἀνοίξει διάλογο μὲ τὶς πολυώνυμες χριστιανικὲς ὁμάδες, πού, ὅμως, δὲν ἔχει ἀποδώσει ἀπολύτως τίποτε. 
Ὅμως, μετὰ τὴν Σύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου στὴν Κρήτη, ποὺ ἔγινε πέρυσι τὸ καλοκαίρι, προκλήθηκε μεγάλη ἀναταραχὴ στὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. 

Καθότι φάνηκε ὅτι ἡ ἐν λόγῳ Σύνοδος διεκήρυξε πὼς καὶ ὁ παπισμός καὶ οἱ μονοφυσῖτες καὶ οἱ πολυώνυμες, προτεσταντικὲς ὁμάδες εἶναι Ἐκκλησίες!
Ἔτσι ἄρχισαν νὰ δημιουργοῦνται ἀντεγκλήσεις στὶς τάξεις τῶν κληρικῶν καὶτῶν λαϊκῶν.

Ἤδη στὴν Ἑλλάδα ἕνας ἀριθμὸς κληρικῶν καὶ μοναχῶν, ἔχει ἀποτοιχιστεῖ ἀπὸ τοὺς κανονικοὺς ἐπισκόπους του, ἔχουν διακόψει δηλ. τὴν ἐπικοινωνία τους καὶ δὲν τοὺς μνημονεύουν, ἐνῶ τὸ Οἱκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, καὶ κάποιοι μητροπολῖτες στὴν Ἑλλάδα, ἀπειλοῦν μὲ δίκες καὶ καθαιρέσεις ὅσους ἀντιτίθενται στὶς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου τοῦ Κολυμπαρίου. 
Ἡ κατάσταση διαρκῶς ἐκτραχύνεται, ἐνῶ πλανᾶται ὁ φόβος ἑνός νέου σχίσματος, ἀναλόγου μ’ ἐκεῖνο τοῦ 1924, ὅταν δημιουργήθηκε τὸ παλαιοημερολογιτικὸ ζήτημα, ποὺ ταλαιπωρεῖ ἐδῶ καὶ 90, καὶ πλέον, χρόνια τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν Ἑλλάδα.

Ὁ Θεός νὰ βάλει τὸ χέρι του νὰ μὴν συμβεῖ κάτι τέτοιο, γιατὶ ὅσο εὔκολα δημιουργοῦνται τὰ σχίσματα, τόσο δύσκολα ἐπουλώνονται τὰ τραύματα ποὺ αὐτά ἀνοίγουν στὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. 
Ἐδῶ, στὴν ἀκριτική μας Μητρόπολη, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, καὶ τὶς πρεσβεῖες τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, νὰ διατηρήσουμε τὴν πίστη μας καὶ τὴν ἀπόλυτη ἀφοσίωσή μας στὴν μαρτυρικὴ Ὁρθοδοξία.

Καὶ «προφητικαῖς ἑπόμενοι ρήσεσι, ἀποστολικαῖς τε παραινέσεσι εἴκοντες, καὶ εὐαγγελικαῖς ἱστορίαις στιχειούμενοι λέγομεν». Δηλ. Ἀκολουθῶντας τὴν διδασκαλία τῶν Ἀποστόλων καὶ τῶν Πατέρων λέμε: «Αὕτη ἡ πίστις τῶν Ἀποστόλων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Πατέρων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Ὀρθοδόξων, αὕτη ἡ πίστις τὴν οἰκουμένην ἐστήριξεν».

Ἀγαποῦμε, λοιπόν, τὴν Ὀρθοδοξία. Μὲ τὶς μικρές μας δυνάμεις προσπαθοῦμε νὰ δίνουμε τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἐπειδὴ οἱ καιροὶ εἶναι ἰδιαιτέρως δύσκολοι, σᾶς καλοῦμε ὅλους σὲ πανστρατιὰ προσευχῆς πρὸς τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ἡ ὁποῖα «ἐν τῇ κοιμήσῃ τὸν κόσμον» δὲν τὸν ἐγκατέλειψε, ἀλλά μὲ τὶς πρεσβεῖες της πρὸς τὸν Υἱόν της, τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, μεσιτεύει γιὰ τὸν καθένα, γιὰ ὅλο τὸν κόσμο, γιὰ τὴν Βόρειο Ἥπειρο, γιὰ τὴν Κύπρο καὶ γιὰ τοὺς καταδιωκομένους χριστιανοὺς ὅπου γῆς.

Ἄς τὴν ἱκετέψουμε, λοιπόν, ἀδελφοὶ νὰ μᾶς λυτρώνει ἀπὸ κάθε κίνδυνο, καὶ νὰ μᾶς χαρίσει, πρὸ τοῦ τέλους τῆς ζωῆς μας, τὴν μετάνοια, ὥστε, μὲ τὶς πρεσβεῖες της νὰ εἰσέλθουμε στὴν χαρὰ τῆς Βασιλείας τῶν Οὑρανῶν, τὴν ὁποίαν ὁ Κύριος, εὔχομαι, νὰ τὴν χαρίζει σὲ ὅλους μας.  
Ἀμήν.

[Πηγή:https://www.ekklisiaonline.gr/nea/se-%CE%84%CE%84panstratia%CE%84%CE%84-kali-o-konitsis-andreas-gia-mathima-ton-thriskeftikon/]

Συντακτική ομάδα "ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!