Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021

«Ὧδέ ἐστιν ἡ ὑπομονή καί ἡ πίστις τῶν ἁγίων». – ΄Ας προετοιμαζόμεθα. π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου+. ( Β Ι Ν Τ Ε Ο )


Το βιβλίον της Αποκαλύψεως αγαπητοί μου μας ειδοποιεί και μας λέει:

ἐδόθη αὐτῷ,

Ποιό αυτώ; Δοτική. Εις το θηρίον.

πόλεμον ποιῆσαι

Του παρεχωρήθη να κάνει πόλεμο.


μετὰ τῶν ἁγίων καὶ νικῆσαι αὐτούς,

Ακούσατε; Να κάνει πόλεμο με τους Αγίους, τους πιστούς. Και να τους νικήσει. Ακούσατε; Παρεχωρήθη από τον Θεόν να νικηθούν οι πιστοί από το θηρίον.

καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα,

Οικονομικός αποκλεισμός. Και να μην μπορείς να αγοράσεις ή να πουλήσεις παρά μόνο εάν έχεις το χάραγμα. 

Ότι είσαι μασόνος, ότι είσαι λάιονς, ότι είσαι ροταριανός, ότι είσαι.. τί άλλο θα βρουν δεν ξέρω. … Αυτό είναι το χάραγμα του Αντιχρίστου. Πάσα Αντίχριστη ενέργεια, δήλωση, τοποθέτηση, σχήμα. Αυτό είναι το χάραγμα.

Εάν λοιπόν είσαι έτσι, τότε όλες οι πόρτες είναι ανοιχτές.
Δεν είσαι; Τότε δεν θα μπορέσεις να αγοράσεις ούτε να πουλήσεις.

εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ (666) Ὧδέ ἐστιν ἡ ὑπομονή καί ἡ πίστις τῶν ἁγίων

Εδώ είναι η υπομονή και η πίστις των Αγίων. Εδώ είναι. Εδώ. Σα να λέγει, για να δούμε τώρα ποιοί θα είναι εκείνοι που θα έχουν πίστη και υπομονή για να πουν,

Αποκλεισμό;

Αποκλεισμό.

Στο περιθώριο;

Στο περιθώριο.

Όπως βλέπετε, πόλεμος και διωγμός των Χριστιανών και οικονομικός αποκλεισμός. Που σημαίνει, με κάθε τρόπο να εξοντωθούν οι πιστοί.

Όλα αυτά αποτελούν την θλίψηΤο περικάρπιο της χαράς. Την προϋπόθεση της Βασιλείας του ΘεούΔεν ομιλεί εδώ το Ιερόν κείμενον ούτε περί αινέσεων, ούτε περί συμβιβασμών, αλλά τί; Τονίζει το Ὧδέ ἐστιν ἡ ὑπομονή καί ἡ πίστις τῶν ἁγίων.

Αγαπητοί μου, τί ξημερώνει αύριο δεν ξέρουμε. Ας προετοιμαζόμεθα.


-https://www.youtube.com/watch?v=axMbuUQkbPk Patroparadoto Sevas

https://tasthyras.wordpress.com/2021/09/27/%e1%bd%a7%ce%b4%ce%ad-%e1%bc%90%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%bd-%e1%bc%a1-%e1%bd%91%cf%80%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%ce%af-%e1%bc%a1-%cf%80%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%84%e1%bf%b6/


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!