Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021

Σ Υ Γ Κ Λ Ο Ν Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ! π. Αρσένιος Μπόκα+ ( Ρουμανία ): «Θά πέσουν καί οι εκλεκτοί ! – Έρχονται δ ύ σ κ ο λ ο ι καιροί»....( ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΞΑΝΑ & ΞΑΝΑ & ΞΑΝΑ.... )

 


 «Σε λυπάμαι που είσαι αδύναμος στην πίστη. 

Θα αποτύχεις εξ αιτίας του φόβου.

Ο φόβος είναι από τον Διάβολο. 

Μην φοβάστε να σώσετε τις ψυχές σας. Θα έρθουν πολύ δύσκολοι καιροί, αλλά όλα επιτρέπονται από τον Θεό. 

Είναι ο σύντροφος του καθενός, από τήν γέννηση μέχρι το θάνατο.

Θα πέσουν και οι εκλεκτοί. 

Λυπάμαι που είστε οι τελευταίοι. 

Θα σας κοσκινίσουν. 

Θα βάλουν φόρους, φόρους και άλλους φράχτες.

Θα τα πάρουν όλα! 


Ξέρεις, πολλοί θα φύγουν από τήν χώρα, αλλά λίγοι θα επιστρέψουν. 

Θα έρθει η ώρα που θα ήθελαν να επιστρέψουν και δεν θα μπορούν άλλο, γιατί η Ρουμανία θα περιβάλλεται από φλόγες».

Θα δείτε και θα καταλάβετε τη βρωμιά γύρω σας: στήν δουλειά, στά καταστήματα, στά κρατικά ιδρύματα, στήν ηγεσία της και κυρίως στήν πολιτική.Δυστυχώς, θα μπει κρυφά στην εκκλησία, και θα βρωμίσει μερικές ψυχές εδώ. Οι άνθρωποι σχεδόν θα χάσουν την ελπίδα τους.

Μόνο αυτοί που κρατούν την αληθινή πίστη τους θα σωθούν και μεγάλη θα είναι τότε η δόξα του Θεού πάνω τους…».

Προφητεία πατήρ Αρσένιου Μπόκα του Θαυματουργού
*****


O άγιος π. Αρσένιος Μπόκα υπήρξε ο πιο χαρισματικός ορθόδοξος αγιογράφος στη σύγχρονη εποχή. (1910 - 1989) ήταν Ρουμάνος ορθόδοξος μοναχός, θεολόγος και αγιογράφος.

Σε καθήλωνε και σου απεκάλυπτε τους λογισμούς σου, τις αμαρτίες και τα έργα που είχες κάνει. 

Δηλαδή γνώριζε όλη τήν ζωή σου και σέ καλούσε μέ τό όνομά σου.


Είναι πολλά τα θαυμαστά έργα του (θα μπορούσα να τα ονομάσω θαύματα), δια των οποίων ο Θεός απεκάλυψε σε πολλούς ευλαβείς Χριστιανούς ότι ο π. Αρσένιος ήτο προφήτης των ημερών μας. 

Συχνά στην εξομολόγηση έλεγε στους ανθρώπους που έρχονταν τα ανεξομολόγητα αμαρτήματα τους (τα όποια αυτοί τα έκρυβαν, ή τα ξεχνούσαν).

Ο μακαριστός φίλος του μακάριου π. Αρσενίου, π. Δημήτριος Στανιλοάε, έλεγε: «Ο π. Αρσένιος είναι ένα μοναδικό φαινόμενο στην ιστορία του ορθοδόξου ρουμανικού μοναχισμού».

Στον τάφο του συμβαίνει ένα παράδοξο. 


Ενώ εκεί έχει συνήθως παγωνιά, τα λουλούδια του τάφου του είναι πάντοτε  α ν θ ι σ μ έ ν α   και ποτέ δεν  μ α ρ α ί ν ο ν τ α ι, δεν καίγονται, δεν  π α γ ώ ν ο υ ν…

https://www.vimaorthodoxias.gr/theologikos-logos-diafora/p-arsenios-mpoka-tha-pesoyn-kai-oi-eklektoi-erchontai-dyskoloi-kairoi/

5 σχόλια:

 1. Αυτό είναι δείγμα Αγιασμένου Ανθρώπου,τί άλλο πρέπει να δεί κάποιος για να πειστεί ότι εκεί αναπαύεται το Άγιον πνεύμα;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Απαντήσεις
  1. Eυαγγέλιον Iωάννου , έκτο χωρίο28 Σεπτεμβρίου 2021 στις 9:53 μ.μ.

   ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ὁ π ι σ τ ε ύ ω ν εἰς ἐ μ ὲ ἔχει ζ ω ὴ ν α ἰ ώ ν ι ο ν . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος τῆς ζ ω ῆ ς . οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον τὸ μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἀπέθανον · o ὗ τ ό ς ἐ σ τ ι ν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων , ἵνα τις ἐξ α ὐ τ ο ῦ φάγῃ καὶ μ ὴ ἀποθάνῃ . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος ὁ ζ ῶ ν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς · ἐ ά ν τις φάγῃ ἐκ τ ο ύ τ ο υ τοῦ ἄρτου , ζ ή σ ε τ α ι εἰς τὸν α ἰ ῶ ν α . καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω , ἡ σ ά ρ ξ μ ο υ ἐ σ τ ι ν , ἣν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζ ω ῆ ς . εμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντας · πῶς δύναται ο ὗ τ ο ς ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν ; εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς · ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ἐ ὰ ν μ ὴ φάγητε τὴ σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα , ο ὐ κ ἔχετε ζ ω ὴ ν ἐν ἑαυτοῖς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζ ω ὴ ν αἰώνιον , καὶ ἐ γ ὼ ἀ ν α σ τ ή σ ω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ . ἡ γὰρ σ ά ρ ξ μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι β ρ ῶ σ ι ς , καὶ τὸ αἷμά μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι π ό σ ι ς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐ μ ο ὶ μ έ ν ε ι , κἀγὼ ἐν αὐτῷ .

   Διαγραφή
  2. Aπόστολος των εθνών , πρώτη προς Koρινθίους επιστολή , 2ο χωρίο , έκτο ως όγδοο στίχο28 Σεπτεμβρίου 2021 στις 10:01 μ.μ.

   Σοφίαν δὲ λαλοῦμεν ἐν τοῖς τελείοις , σοφίαν δὲ ο ὐ τοῦ αἰῶνος τούτου , ο ὐ δ ὲ τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου τῶν καταργουμένων · ἀ λ λ ὰ λαλοῦμεν σοφίαν Θεοῦ ἐν μυστηρίῳ , τὴν ἀποκεκρυμμένην , ἣν προώρισεν ὁ Θεὸς πρὸ τῶν αἰώνων εἰς δ ό ξ α ν ἡμῶν , ἣν ο ὐ δ ε ὶ ς τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου ἔγνωκεν · ε ἰ γὰρ ἔγνωσαν , ο ὐ κ ἂν τὸν Κύριον τῆς δ ό ξ η ς ἐσταύρωσαν ·

   Διαγραφή
 3. Όταν ή Χάρις τού Θεού επισκιάζει τόν άνθρωπο, ακόμα καί μετά Θάνατο,συμβαίνουν αυτά πού βλέπουμε στόν τάφο τού Πάτερ Ασρένιου Μπόκα.
  Εύχομαι γιά κάθε άνθρωπο τά ίδια καί καλύτερα νά συμβούν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!