Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023

Είναι (άρα γε) ΟΛΟΙ στο κόλπο (;;;;;;) : Ο Πούτιν ενέκρινε το νέο δόγμα της Ρωσσίας για το κλίμα.


Ο βασικός μακροπρόθεσμος στόχος της πολιτικής της Ρωσικής Ομοσπονδίας για το κλίμα είναι η επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα το αργότερο έως το 2060
Ο βασικός μακροπρόθεσμος στόχος της κλιματικής πολιτικής της Ρωσικής Ομοσπονδίας είναι η επίτευξη ουδετερότητας άνθρακα το αργότερο έως το 2060.

ΜΟΣΧΑ, 26 Οκτωβρίου /TASS/ (https://tass.ru/obschestvo/19126591). Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν υπέγραψε διάταγμα για την έγκριση του νέου δόγματος για το κλίμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Το έγγραφο δημοσιεύτηκε στην επίσημη πύλη νομικών πληροφοριών (http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202310260009).


Ταυτόχρονα, η εντολή του αρχηγού του κράτους του 2009 που ενέκρινε την προηγούμενη έκδοση ενός τέτοιου δόγματος κηρύσσεται άκυρη. Συνολικά, το νέο δόγμα έχει 21 σελίδες, 5 ενότητες (γενικές διατάξεις, στόχοι, βασικές αρχές και στόχοι της πολιτικής για το κλίμα, γεωγραφικά και άλλα χαρακτηριστικά της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην επίλυση προβλημάτων κλιματικής αλλαγής, εφαρμογή της πολιτικής για το κλίμα, θέματα εφαρμογής αυτής της πολιτικής) και 70 σημεία.

Βασικές διατάξεις:

Ο βασικός μακροπρόθεσμος στόχος της κλιματικής πολιτικής της Ρωσικής Ομοσπονδίας, σύμφωνα με το έγγραφο, είναι η επίτευξη ουδετερότητας άνθρακα το αργότερο έως το 2060.

Τονίζεται επίσης ότι, γενικά, μια μακροπρόθεσμη λύση στο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής είναι δυνατή μόνο με τη συμμετοχή όλων των κρατών και η Ρωσσία εμπλέκεται στην ανάπτυξη συλλογικών μέτρων. «Τα προβλήματα που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, ιδίως η διασφάλιση ισορροπίας μεταξύ οικονομικής αποτελεσματικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης, εξαλείφοντας πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων σε σχέση με ακραίες εκδηλώσεις της κλιματικής αλλαγής, δεν μπορούν να επιλυθούν μόνο με επιστημονικές μεθόδους. Σε τέτοιες καταστάσεις, είναι δυνατό να βρεθεί μια ισορροπία μόνο στο πλαίσιο της πολιτικής διαδικασίας», λέει το δόγμα.

Αναφέρεται χωριστά ότι η κλιματική αλλαγή δημιουργεί απειλές για την ασφάλεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί «με τη χρήση μέσων που μπορούν να εξασφαλίσουν τις επιθυμητές περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις». Σημειώνεται επίσης ότι πρέπει να διασφαλίζεται η σαφήνεια και η διαφάνεια της κλιματικής πολιτικής σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης.


Το έγγραφο απαριθμεί πέντε βασικά καθήκοντα της κλιματικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης της επιστημονικής και πληροφοριακής βάσης της και της συνέχισης της αμοιβαία επωφελούς διεθνούς συνεργασίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον τομέα αυτό σε διμερή και πολυμερή μορφή. Επιπλέον, το δόγμα περιέχει μια λίστα με τις κύριες αναμενόμενες δυσμενείς συνέπειες για τη Ρωσική Ομοσπονδία λόγω της κλιματικής αλλαγής (συμπεριλαμβανομένων των αυξανόμενων κινδύνων για την υγεία των πολιτών).

Μέχρι το έτος 2030, οι Ρώσοι θα έχουν την ψηφιακή τους ταυτότητα και τα εγκεφαλικά εμφυτεύματα, θα τρώνε έντομα και 3D τυπωμένο κρέας, δεν θα έχουν τίποτα και θα είναι ευτυχισμένοι.

Η Ρωσσία και η συλλογική Δύση βαδίζουν μαζί προς τους στόχους της Ατζέντας 2030 (https://lionessofjudah.substack.com/p/russia-and-the-collective-west-are).
ΠΗΓΗ: https://lionessofjudah.substack.com/p/they-are-all-in-it-together-putin?publication_id=581065&post_id=138330797&isFreemail=true&r=2glxis&utm_source=substack&utm_medium=email


ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΜΑΡΙΓΩ ΖΑΡΑΦΟΠΟΥΛΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!