Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017

Ἀρνοῦμαι νά συμμετάσχω εἰς τήν «πανηγυρικήν» ὕβριν τῶν γραικύλων καί δωσιλόγων γιά τήν «ἀποκατάσταση τῆς Δημοκρατίας»


Ἀνοικτὴ Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας
κ. Προκόπιο Παυλόπουλο

τοῦ Γεωργίου Κ. Μαντζάνα, Ἀνθυποπλοιάρχου ἐ.ἀ. Π.Ν.

                           
«Ὥστε ἡ τυχὸν συμμετοχή μου εἰς τὴν ὕβριν
κατὰ τοῦ ἀντιδικτατορικοῦ Ἀγῶνος καὶ τῶν Ἀγωνιστῶν
νὰ συνιστᾶ προδοσία καὶ αὐτομολία
στὶς τάξεις τῶν γραικύλων καὶ δωσιλόγων»

Κύριε Πρόεδρε, 

Εἰς ἀπάντησιν τῆς κακοήχου προσκλήσεώς σας νὰ παρευρεθῶ «στο Προεδρικό Μέγαρο, με την ευκαιρία της τεσσαρακοστής τρίτης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας τη Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017 και ώρα 20:00» μὲ «Ένδυμα βαθύχρωμο», σᾶς ἀπευθύνω τὴν παροῦσα ἀνοικτὴ ἐπιστολή.

Κύριε Πρόεδρε, ἀρνοῦμαι νὰ ἀποδεχθῶ τὴν πρόσκλησή σας γιὰ τοὺς ἑξῆς λόγους: 

1. Διότι ὁ ἑορτασμὸς τῆς ἐπετείου ἀποκαταστάσεως τῆς Δημοκρατίας σήμερα βρίσκει τὴν Ἑλλάδα ὄχι μόνον μὲ φαλκιδευμένο τὸ Δημοκρατικὸ Πολίτευμα, καταρρακωμένο τὸ Σύνταγμα, ὑπονομευμένους καὶ ἀνελευθέρους ὅλους τοὺς δημοκρατικοὺς θεσμούς, ναρκοθετημένη τὴν Δικαιοσύνη, τὸν Ἑλληνικὸ Λαὸ σὲ πρωτοφανὴ ἔνδεια, ἀλλὰ καὶ τὴν Ἑλληνίδα Πατρίδα μου ὑπὸ τὴν ὁλοσχερὴ κατοχὴ τοῦ νεοναζιστικοῦ γερμανικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ. 

2. Διότι ὁ λόγος ποὺ μὲ προσκαλεῖτε εἶναι ἡ συμμετοχή μου στὸ Κίνημα τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, τοῦ ὁποίου ἀποκορύφωση ἦταν ἡ ἀνταρσία τοῦ ἀντιτορπιλικοῦ «Βέλλος ΙΙ» τὸν Μάϊο τοῦ 1973, ὡς μέλος τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ὑπὸ τὸν τότε κυβερνήτη του ἡρωϊκὸ Ἀντιπλοίαρχο Νικόλαο Παππᾶ (Ναύαρχος, 1929-2013). 

Ἀλλὰ τὸ Κίνημα τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ ἐντάσσεται στὰ πλαίσια τοῦ Ἀγῶνα τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς Ἐλευθερίας, τῆς ἐθνικῆς Ἀνεξαρτησίας, τῆς Δημοκρατίας, τῆς συνταγματικῆς Νομιμότητος, τῆς Δικαιοσύνης, τοῦ Πολιτισμοῦ καὶ τῆς εὐημερίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, κατὰ τῆς Δικτατορίας τῶν Συνταγματαρχῶν (1967-1974), ποὺ κατέληξε στὴν τραγωδία τῆς Κύπρου καὶ σ’ ἕναν ἀκόμη ἀκρωτηριασμὸ τοῦ πολύπαθου Ἑλληνισμοῦ. 

Σήμερα, ὅμως, ἡ Ἑλληνικὴ Δημοκρατία ἔχει μεταλλαχθεῖ σὲ Προτεκτοράτο τῶν Μνημονίων μὲ τὸ πρόσχημα ἑνὸς ψευδοῦς καὶ τεχνητοῦ χρέους, ἀπὸ τὸ βαθὺ κράτος τῶν Βρυξελλῶν (τὴν νεοναζιστικῶς γερμανοκρατουμένη Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση) καὶ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα, συνεπικουροῦντος τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου. 

Στὸ Προτεκτοράτο τῶν Μνημονίων οὐδεὶς ἐκ τῶν ἀνωτέρω στόχων τοῦ ἀντιδικτατορικοῦ Ἀγῶνα ὑφίσταται πλέον, οὔτε κατ’ ἐλάχιστον. Ἀλλὰ αὐτὸ τὸ Προτεκτοράτο στελεχώνετε καὶ ὑπηρετεῖτε οἱ ἴδιοι πολιτικοὶ (πρόσωπα καὶ κόμματα καὶ παρατάξεις καὶ ἰδεολογίες), ποὺ μὲ ἀγαστὴ συνεργασία καὶ ἐθελόδουλη ἰδιοτέλεια καὶ ἀπόλυτη συνέπεια ἐπὶ σαράντα τρία ἔτη ἐργαστήκατε γιὰ νὰ καταντήσετε τὴν Ἑλληνίδα Πατρίδα μου ὑποτελὴ στὸν νεοναζιστικὸ γερμανικὸ ἰμπεριαλισμό. 

Ὥστε ὅ,τι ἀπέτυχε νὰ ἐπιβάλει ὁ σιδερόφρακτος ναζιστικὸς στρατὸς τὸ ἐπιβάλλει σήμερα πολλαπλασίως ὁ νεοναζιστικὸς καὶ ρεβανσιστικὸς οἰκονομικὸς ἐπεκτατισμός, κατακτώντας τὸν πάλαι ποτε ἐπιδιωκόμενο ζωτικὸ χῶρο τοῦ γερμανικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν Εὐρώπη. 

3. Διότι τὸ ἐπετειακὸ «πανηγύρι» σας δὲν τιμᾶ τὸν ἀντιδικτατορικὸ Ἀγῶνα καὶ τοὺς Ἀγωνιστές του, ἀλλ’ ἀντιθέτως βαναύσως προσβάλλει τὴν μνήμη τους· ἰδιαιτέρως ἐκείνων ποὺ μαρτύρησαν στὰ κολλαστήρια τῆς Δικτατορίας κι ἔδωσαν τὴν ζωή τους γιὰ τὸ Ἔθνος, τὴν Πατρίδα, τὴν Ἐλευθερία, τὴν Δημοκρατία καὶ τὴν πολιτισμικὴ ἰδιοπροσωπία τῆς Ρωμῃοσύνης. 

Ὥστε ἡ τυχὸν συμμετοχή μου εἰς τὴν ὕβριν κατὰ τοῦ ἀντιδικτατορικοῦ Ἀγῶνος καὶ τῶν Ἀγωνιστῶν νὰ συνιστᾶ προδοσία καὶ αὐτομολία στὶς τάξεις τῶν γραικύλων καὶ δωσιλόγων. 

4. Διότι μὲ τὰ «πανηγύρια» σας, οἱ ὑπηρέτες τῶν νεοναζιστικῶν γερμανικῶν ἰμπεριαλιστικῶν συμφερόντων, ἐπιχειρεῖτε νὰ ἀντλήσετε κύρος καὶ ἄλλοθι καὶ νομιμότητα γιὰ τὰ κατὰ συρροὴν εἰδεχθῆ ἐγκλήματα ποὺ διαπράττετε κατὰ τοῦ Ἔθνους καὶ τῆς Πατρίδος μου. 

5. Διότι μὲ καλεῖτε νὰ συμετάσχω στὸ «πανηγύρι» σας, ὅπου θὰ παρευρίσκονται ὄχι μόνον τὸ «πολιτικὸ καὶ δημοσιογραφικὸ προσωπικό» τῶν γραικύλων καὶ δωσιλόγων, ἀλλὰ καὶ οἱ μεγαλόσχημοι καὶ μικρόσχημοι οἰκονομικοὶ παράγοντες ποὺ τοὺς μισθοδοτοῦν, οἱ ὁποῖοι ἀπὸ κοινοῦ ληστεύουν καὶ ξεπουλοῦν τὸν ἐθνικὸ πλοῦτο τῆς Πατρίδος μου καὶ τὸ ἰδιωτικὸ βιὸς τοῦ Ἔθνους μου, τὸν τίμιον ἱδρῶτα καὶ τὸ αἷμα τῶν Ἑλλήνων. 

Ἀπορφανίζοντας τὸν Ἑλληνικὸ Λαὸ ἀπὸ τὴ νιότη του, ποὺ βολοδέρνει στὰ πέρατα τῆς γῆς νὰ βρεῖ μιὰ θέση στὸν ἥλιο, ἔστω ἕνα μεροκάματο ἴσα-ἴσα γιὰ τὴν ἐπιβίωση (μεταξὺ αὐτῶν καὶ τὰ παιδιά μου). 

Ἀποστερώντας ἔτσι ἀπὸ τὸ Ἔθνος τὸ μέλλον του, καταδικάζοντάς το στὴν βιολογικὴ καὶ πολιτισμικὴ ἐξαφάνισή του. 

Γιὰ νὰ ἐποικισθεῖ ἐν τέλει ἡ Ἑλληνίδα Πατρίδα μου ἀπὸ δυστυχισμένους ἀνθρώπους, ἀλλοφύλους καὶ ἀλλοθρήσκους, ποὺ οἱ σχεδιασμοὶ καὶ οἱ στόχοι τῆς Παγκοσμιοκρατίας/Παγκοσμιοποιήσεως μὲ πολέμους καὶ ληστεῖες τῶν πλουτοπαραγωγικῶν πηγῶν τῶν χωρῶν τους βιαίως διώχνουν ἀπὸ τὶς πατρίδες τους. 

6. Διότι ἀρνοῦμαι νὰ συναναστραφῶ μὲ τοὺς ἠθικοὺς αὐτουργοὺς καὶ δράστες τῆς γενοκτονίας, ποὺ σχεδιασμένα καὶ συστηματικὰ σὲ ἐπίπεδο πολιτικὸ καὶ οἰκονομικὸ καὶ πολιτισμικὸ ἐφαρμόζεται διὰ τῆς συνεργείας σας κατὰ τῆς Πατρίδος μου καὶ τοῦ Ἔθνους μου. 

Κύριε Πρόεδρε, 

Γιὰ ὅλους τοὺς ἀνωτέρω λόγους δὲν θὰ φορέσω «Ένδυμα βαθύχρωμο», ἀλλὰ θὰ συνεχίσω νὰ φορῶ τὴν ἔνδοξη καὶ τιμημένη λευκὴ στολὴ τοῦ Ἕλληνα Ναύτη ὑπὸ τὴν σκέπη τῆς ἀναπετασσομένης Ἑλληνικῆς Σημαίας μὲ τὸν Σταυρὸ τῆς Ἁγίας Ὀρθοδοξίας εἰς τοὺς αἰῶνες καὶ τὶς χιλιετίες τῆς ἱστορίας τοῦ Ἔθνους μου, ἀγωνιζόμενος κατὰ τοῦ νεοναζιστικοῦ γερμανικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ, ὥστε ἡ Ἑλληνίδα Πατρίδα μου ἀπὸ Προτεκτοράτο νὰ καταστεῖ Ἐλεύθερο καὶ Ἀνεξάρτητο καὶ Ἰσχυρὸ καὶ Δημοκρατικὸ καὶ Εὐσεβὲς καὶ Εὐημεροῦν Ἑλληνικὸ Κράτος. 

Σὲ αὐτὸν τὸν τόσο εὐλογημένο ἀπὸ τὸν ἅγιο Τριαδικὸ Θεὸ τόπο δὲν ἀξίζει ἡ τὐχη, ποὺ ἡ οἰκονομικὴ καὶ πολιτικοδημοσιογραφικὴ ἐλὶτ τῶν γραικύλων καὶ δωσιλόγων τοῦ ἐπιβάλλει.

Γεώργιος Κ. Μαντζάνας, Ἀνθυπλοίαρχος ἐ.ἀ.Π.Ν., 
Βασιλικὴ Τρικάλων, 23 Ἰουλίου 2017

1 σχόλιο:

  1. Μέ μία μόνον λέξη : 'Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ' !
    Καί μία διαφορετική άποψη, για τον κυβερνήτη τότε Ν.Παππά : Ότι "οικοδόμησε", άν "οικοδόμησε", με την φυγή του αντιτορπιλλικού 'Βέλους' στην Ιταλία, δεν το "κατεδάφισε" μετά, δίδοντας 'γήν και ύδωρ' στην Πασοκοκρατία και Παπανδρεοκρατία;
    Να τα θυμώμαστε και ΑΥΤΑ!
    Εύγε κύριε Μαντζάνα, άξιος!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!